Andrea Hernández

Títol del treball: 
L'estudi del fitoplàncton a la badia de Blanes
Alumna: Andrea Hernández Gavira 

Tutora del treball: M. J. Tarancón
Centre: INS S'Agulla de Blanes
Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Científic
Àmbit d’estudi: BiologiaAmb aquest treball he intentat apropar-me al fitoplàncton marí, un complicat món d’éssers unicel·lulars microscopis fotosintetitzadors. 
Primer objectiu: Realitzar una recerca biotecnològica del fitoplàncton.
Segon objectiu: Descripció dels patrons d’abundància del fitoplàncton amb dos mecanismes: registrant dades del satèl·lit de la NASA i utilitzant un instrument oceanogràfic anomenat CTD.
Tercer objectiu: Investigar les espècies que formen la comunitat del fitoplàncton de la badia de Blanes. 
Quart i últim objectiu: Generar cultius de cèl·lules, simulant les condicions en les quals viuen. 
Els resultats d’aquests objectius em permeten concloure que el fitoplàncton participa de processos biològics que afecten directament el procés d’escalfament del planeta. Els resultats de l’abundància del fitoplàncton indiquen que cada any mostra dos grans pics: un a la primavera i l’altre a la tardor. L’estudi de la distribució del fitoplàncton en profunditat indica que la major abundància de fitoplàncton es localitza a uns 20 metres de profunditat. L’estudi microscòpic del fitoplàncton d’aquesta zona revela que hi ha un predomini d’organismes del grup de les diatomees i dinoflagel·lats. L’intent de cultiu de les diatomees Thalassiosira weissflogii es pot realitzar amb èxit i aconseguir-ne elevades densitats.