Mostra TdR 2015‎ > ‎Treballs 2015‎ > ‎

Mireia Arcos

Títol del treball: 
Estudi dels estanys de la vall de Gerber i dels efectes de la introducció de peixos invasors
Alumna: Mireia Arcos Ribas

Tutora del treball: Maria José Tarancón Cañas
Centre: INS S'Agulla de Blanes

Modalitat de batxillerat al que pertany el treball: Ciències i Tecnologia
Àmbit d’estudi: Biologia


En aquest treball, m'he plantejat dos objectius: fer l'estudi dels estanys de la vall de Gerber i veure els efectes que tenen els peixos invasors en aquests estanys. Per tal de poder aconseguir-ho, primer de tot he fet una breu descripció dels conceptes bàsics que cal tenir en compte, com també un breu resum de la història dels estanys del Pirineu i la introducció d'espècies invasores.

Després, he agafat diferents dades de 21 estanys de la vall de Gerber. Amb aquestes dades, he extret diferents resultats de les característiques fisicoquímiques i biològiques dels estanys. També he comparat els factors fisicoquímics i la presència o no de peixos en els estanys amb l'abundància d'altres organismes.

Finalment, he extret diverses conclusions, he pogut veure com són els estanys de la vall de Gerber i els efectes negatius que aporten els peixos (espècies invasores), com per exemple la manca d'altres organismes quan aquestes espècies hi predominen.