Forbruger

Drifts status

Drifts situationen oplyses ikke her på hjemmesiderne, men kun på facebook.

Man behøver ikke have en facebook profil for at besøge vandværkets side: Klik her


Vandværket udarbejder ikke slutopgørelse ved ejerskifte.

Vandafregningen skal indgå i refusionsopgørelsen i lighed med øvrige refusioner over ejendommen.

Der vil således ikke blive foretaget vand afregning ved ejerskifte.

Til brug for refusionsopgørelsen skal bruges:

- Den seneste opkrævning (udsendes årligt i november).

Kopi kan tilsendes ved henvendelse til vandværkets administration.


Måleraflæsning på overtagelses dagen

Disse oplysninger skal gives til den, der udfærdiger refusionsopgørelsen.

Ved ejerskifte opkræves et gebyr på 250 kr. inkl. moms efter overtagelse af ejendommen.

Faktura fremsendes, når vandværket er orienteret om navn og adresse på nye ejere.

Ved økonomi forespørgsel fx. kopi af faktura/opgørelse opkræves et gebyr på 250 kr. inkl. moms.

se priser / takstbladet


Vandet

Vandværket efterbehandler det oppumpede vand for kalkindhold og evt. skadelige stoffer (se RO anlæg).

Vandet til forbrugerne har en hårdhedsgraden på ca. 8 °dH

og er dermed i kategorien "blødt" vand.

"Vandværket leverer noget af det bedste og reneste vand i Danmark"

Link til produktion af RO vand