Vedtægter og regulativ

For Yderby Lyng Vandværk gælder følgende grundlag for områdets forbrugere, der ønsker at være medlem:

    • Regulativ for vandværkerne i Odsherred kommune (seneste 2016)

    • Gældende vedtægter

Vandværkets administrations selskab opbevarer kun de oplysninger der blev oplyst ved indmeldelsen/ejerskiftet. Se under "Persondata GDPR".

Herunder kan du downloade Vedtægter og Regulativet.