Målerarbejde

Alt arbejde i målerbrønden må kun udføres af autoriseret VVS-installatør eller vandværkets personale.