Vandspild

Eftergivelse af vandspild.

Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 blev hjemlen til eftergivelse ved vandspild genindsat i vandafgiftsloven, nu i § 24 med virkning fra 1. januar 2009.

Betingelser for eftergivelse er:

  • Vandspildet er som følge af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

  • Der skal foreligge en skriftlig og begrundet anmodning fra forbrugeren hvori denne beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild.

  • Vandværket skal udover afgiften afstå fra opkrævning af vandprisen fra forbrugeren. Afgørelsen heraf er udelukkende vandværkets og kan ikke påklages til SKAT.

  • Bestemmelsen om eftergivelse finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. (Gælder alle boliger inklusive fritidsboliger).

  • Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Hvis uheldet har været ude, opfordre bestyrelsen den uheldige forbruger til at henvende til bestyrelsen for at få hjælp til afklaring af nedenstående, såfremt man ikke selv kan afgøre om man kan søge om eftergivelse af ekstraordinært højt vandforbrug ifm. uforsættelig lækage.

Ethvert ønske om eftergivelse skal begrundes ud fra nedestående retningslinjer og er man ikke selv i stand til at udfylde en ansøgning til bestyrelsen, hjælper de enkelte bestyrelsesmedlemmer gerne med.