Målerkontrol

I henhold til bekendtgørelse om kontrol af vandmålere har Vandværket etableret et kontrolsystem af målere i drift. Systemet er baseret på en stikprøvekontrol, hvor et bestemt antal målere udvælges ved hjælp af edbprogram til statistisk målerkontrol.

Formålet med kontrolsystemet er at sikre, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger

Målerne er opdelt i 4 partier, og såfremt de udtagne målere i et parti ikke overholder tolerancerne, skal alle målere i partiet udskiftes inden 1 år.

Udskiftning sker uden beregning og berørte aftagere vil få skriftlig besked om udskiftning af eksisterende måler med en ny.

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte installationer, bør man i egen interesse jævnligt kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, når der ikke tappes vand fra installationen.