Priser og betaling

Takstblad

Generalforsamling

Hvert år på Vandværkets generalforsamling, fremlægges til beslutning bestyrelsens forslag til takster for det kommende år. I takstbladet er der fastlagt priser for de ydelser som vandværket tilbyder medlemmerne.

Godkendelse.

Takstbladet skal hvert år fremsendes til kommunens vandteam for godkendelse af det kommende år.

Priser og betaling

Priserne er nettopriser, hvilket vil sige at de lige akkurat dækker de udgifter og investeringer som generalforsamlingen har besluttet, efter indstilling fra bestyrelsen.

Der udsendes kun en opkrævning een gang om året for alm. forbrugere til betaling 1. november, efter måleraflæsning i perioden medio august til medio september.

Ved udeblivelse af rettidig betaling udsendes der 2 rykkere med 14 dages mellemrum samt 1 lukkevarsel med 14 dages frist.

Efter forfaldsdagen for lukkevarslet, kan der KUN betales med frigørende virkning direkte til vandværkets bank konto og kun efter direkte aftale med vandværket tillagt genoplukningsgebyr samt evt. ekstra arbejde ved nægtet adgang til ejendommen.

Regler gældende efter lukkedato

I vandværkets procedure for lukkeforretninger præciseres:

Hvordan vandværkets medarbejder så vidt muligt undgår konfrontation med en utilfreds forbruger.

At vandværks medarbejderen, der udfører en lukkeforretning, selv suverænt afgør, hvornår vedkommendes grænse m.h.t. psykiske påvirkninger og/eller fysiske trusler er nået, og lukkeforretningen derfor afbrydes.

At vold eller trusler herom, fra en forbruger, altid politianmeldes.

At vandværket om nødvendigt stiller psykolog bistand til rådighed for en vandværks medarbejder, der har behov for det, som følge af oplevelser under en lukkeforretning.

Hent takstbladet.

Nedenfor kan man downloade det års aktuelle takstblad.

Gamle takstblade kan læses i gamle referater fra generalforsamlingerne, som du kan finde under fanen "Generalforsamling".