Sprøjtemidler

Roundup er farligt

Skrevet af: Henrik Isager, speciallæge, formand for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

Oprettet 19/09/2011 - 20:25

Der er fundet Roundup i drikkevandet flere steder i Danmark især ved lerjord og efter kraftige regnskyl trænger Roundup ned i grundvandet.

Meget kort fortalt mener Miljøstyrelsen ikke, at dette er umiddelbart foruroligende, men vandværkernes fagforening og flere eksperter på området er uenige.

Roundup er Verdens mest brugte ukrudtsdræber og siges at kombinere effektivitet med lav toksicitet. Forskning mod strømmen har dog længe anfægtet myten om miljøvenlighed.

De seneste informationer kommer fra Argentina, hvor man i 2000 i kæmpestor målestok introducerede systematisk brug af Roundup ved dyrkning af roundup ready-sojabønner. To år efter kom de første rapporter om fosterskader, efter at gravide var blevet udsat for Roundup.

Skaderne var af en særlig type misdannelser af kranie, ansigt og hjerne og de kom fra de landområder, hvor Roundup projektet kørte.

I et af disse områder, delstaten Chaco, kunne man i en officiel rapport for perioden 2000-2009 dokumentere en næsten firedobling af forekomsten af medfødte misdannelser og en tredoblet hyppighed af kræft. Hertil kommer beretninger om en markant øget abortrisiko.

Rapporterne fik Andrés Carrasco, professor i molekylær embryologi ved universitetet i Buenos Aires, til at udføre en serie eksperimenter, der kortlagde virkningen af Roundup på frøfostre.

Man fandt, at når fostrene blev inkuberet med Roundup Classic i fortyndinger op til 1/5000, udviklede de misdannelser svarende til dem, man havde set hos mennesker.

Forsøg med kyllingefostre gav lignende resultater: efter inkubering med Roundup udviklede de mikrocefali (underudvikling af hoved og centralnervesystem).

Ændrer økosystemer

Kemisk set er Roundup et kelat, hvilket vil sige, at det effektivt binder metalioner til sig.

Det usædvanlige ved Roundup, sammenlignet med andre kelater, er at det ikke kun binder et enkelt metal, men en lang række af metaller og sporstoffer, hvoraf flere må kaldes livsvigtige, fordi de er nødvendige for at essentielle enzymatiske processer i cellerne hos dyr og planter kan fungere.

På længere sigt ændrer Roundup hele det økosystem, det virker på, inklusive jordbunden og dens mikrobielle flora, og det har mange konsekvenser, også for fremtidigt agerbrug.

Meldingerne fra Argentina motiverer i sig selv et ja til spørgsmålet om, hvorvidt Roundup er farligt. Samtidig kalder de på en skærpet sundhedspolitisk opmærksomhed om vores kulturs sameksistens med Roundup.

Kilde: http://www.information.dk/279665

.. det handler om:

Sprøjtegiften til planter Roundup er sivet ned i det danske grundvand. Miljøministeren erkender problemet.

Producenten af sprøjtegiften Roundup lovede, at giften aldrig ville ende i grundvandet. Det er den nu, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Direktør Carl-Emil Larsen fra vandværkernes forening, Danva, frygter derfor, at man kan blive nødt til at rense drikkevandet i Danmark.

- Vi kan ikke fortsætte med at levere rent og urenset drikkevand, hvis vi ikke gør noget ved forbruget af sprøjtegifte, siger Carl-Emil Larsen.

I 2008 var der sprøjtegifte i 40 procent af alle grundvandsprøver. I 11 procent var grænseværdien overskredet.

Ifølge en rapport, som de nationale geologiske undersøgelser, GEUS, udsender mandag, overskred rester af sprøjtegiften Roundup ni gange i 2009 grænseværdien i grundvandsprøver; det er ligeså mange som de seneste 12 år tilsammen.

Miljøminister Karen Ellemann (V) erkender problemer med drikkevandet. Hun udvider derfor listen over gifte, der skal kontrolleres for, fra 23 til 32.

Glyphosfat, som er aktivstoffet i Roundup, er ny på listen.

Mandag den 24. januar 2011.

/ritzau/

Hvad gør du i GRUNDEN?

Miljøstyrelsen m.fl. har lavet en folder om, hvordan vi undgår at forurene grundvandet med sprøjtemidler.

Læs mere om sprøjtemidler i vedhæftede file nederst

Hjemmesiden vandigrunden.dk har mere om beskyttelsen af vores drikkevand