VVS arbejder

Er der en fejl i installationen?

Ejendoms ejere skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

Der må ikke udføres arbejde på vandværkets ledningsnet.

Kontakt altid vandværket.

Alt arbejde i målerbrønden må kun udføres af autoriseret VVS-firma eller vandværkets personale.

Reparation af vandinstallationer på egen del af ledningen skal udføres af autoriserede VVS-firma - bortset fra lettere gør-det-selv arbejde angivet herunder.


Lokalt VVS firma:

Frits Jensen VVS installatør ApS, Tlf.: 5932 1272

Klintvej 146, Klint, 4500 Nykøbing Sj.


Tilslutning af højtryksspuler, vandvarmer, opvaskemaskine og vaskemaskine mv., må kun installeres med kontraventil.

Oversigten "MÅ MAN.." vises med godkendelse fra

"Råd&Dåd Byggecenter".