Covid-19 beredskabsplan

Beredskab i forbindelse med Covid-19

Vandværket har givet beredskabsplanen et corona-tjek som dog vil ændre sig i takt med at situationen udvikler sig, så vandforsyningen kan opretholdes hvis Vandværkets sædvanlige driftsmedarbejder bliver sat i karantæne eller bliver syg.

Vandværket følger løbende med i udviklingen af Covid-19 og vil informere, hvis situationen forværres. Medlemsskabet af Danske Vandværker bidrager ligeledes til den Nationale krisestyring, med fokus på muligheden for fortsat stabil og god vandleverance.

Beredsskabsplanens vigtigste områder omhandler også:


    • En plan for bemanding ved sygdom eller karantæne? - Er udarbejdet..

    • Kan vandværket styres hjemmefra via en tablet? - Ja sådan har det været i flere år.

    • At bestyrelsen gennemgår beredskabsplanen og forholder sig til, hvem der træder til, hvis Vandværket både er ramt af Covid-19, og der sker en beredskabs situation - hvem er backup? - Ja det er aftalt.

    • Hvem sikrer nødforsyning, prøvetagning, reparationer m.m.? - Det er der en plan for.

    • At Vandværket sikrer tilgangen til reservedele og kritiske dele, hvem har dem osv.? - Det er planlagt.


Særligt om den kommende generalforsamling i 2020.


På baggrund af myndighedernes anbefalinger er det op til bestyrelsen på vandværket at vurdere, om det er mest ansvarligt at aflyse generalforsamlingen for at undgå smittespredning af Covid-19 virus.

Besluttes der en udskydelse til efteråret, vil der blive udsendt en meddelelse i behørig tid. Hold dig derfor orienteret om udviklingen på denne hjemmeside eller Vandværkets FaceBook side.