Ejerskifte/adr. ændring

Sådan gør du!

Ved ejerskifte og adresseændring skal man hente nedenstående word dokument, udfylde den og e-maile den til de angivne e-mail adresser.

Man kan også copy/paste teksten til en e-mail og sende alle de nødvendige oplysninger.

Bemærk prisen i takstbladen for ejerskifte.

Der er ikke brug for måleraflæsning ved ejerskifte, da dette foretages via refusionsopgørelsen,

som ejendomsmægleren udarbejder.

Betalingsservice tilmelding


Vandværkets forbruger administration bliver varetaget af

Regnskabskontor Nord (se forsiden)

Du kan kontakte dem for tilmelding til Betalingsservice på

BS oplysningen på den fremsendte årlige måleropgørelse

(sendes i oktober til betaling i november).