Vandbrønden

HUSK!

Luk altid for vandet i vandbrønden, når du forlader huset i mere end en uge.

Det er særligt vigtigt om vinteren.

Og husk også at aftape vandet i huset vha. aftapningshanerne i vandbrønden.


Manglende vand!

Check først driftstatus på facebook ved problemer

Inden du ringer til vandværket, fordi du mangler vand, er der et par ting du selv kan checke.

Er fejlen på vandværkets side (Greb til lukkehane) betaler vandværket for reparationen, er den modsat ved (Greb ved aftapningshane) skal forbrugeren betale.

Det kan derfor være en god hjælp at checke nedenstående vejledning først ellers risikerer man at få en utilsigtet regning.


HUSK ALTID AT LUKKE FOR VANDET, NÅR SOMMERHUSET FORLADES I LÆNGERE TID OG ALTID OM VINTEREN.

Vejledning i at åbne og lukke for vandet i vandbrønden


Greb til lukkehane.

Når du skal åbne for vandet, skal denne hanes håndtag være lodret, på langs med røret. De fejl vandværket oftest ser er at selve håndtaget er rustet væk, især de steder, hvor der ofte står vand i målerbrønden. Den er vandværkets ejendom og derfor skifter vandværket den uden beregning.


Spærrehane

Denne hane er en såkaldt skyde ventil, hvor man løsner grebet til en ventil som, spærrer for vandet. Nogle gange har vandværket erfaret at når man mangler vand skyldes det som oftest, at denne ventil ikke regelmæssigt motioneres. Mangler du vand er dette det første sted du skal checke, efter at du har sikret dig at der er åbnet for vandet. Drejes hanen med uret lukkes der for vandet og modsat uret åbnes der for vandet. Hvis der mangler vand skal du flere gange dreje denne hane ud og ind. Den er din ejendom og derfor skal du betale evt. rep. eller udskiftning.


Greb til aftapningshane.

Når man lukker for vandet, fordi man forlader boligen, skal man huske først at lukke for vandet og derefter åbne for Greb til aftapningshanen for at tømme røret for vand. Dette er for at sikre at man i vinterperioden ikke får en frost sprængning med med stort vandspild og dyr regning til følge.. Den er din ejendom og derfor skal du betale evt. rep. eller udskiftning.


Undgå ødelæggelse:

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler - ring til vandværket!

OBS!

  1. Når du ikke er i huset så husk at lukke for vandet i vandbrønden!

  2. Lav en aftale med naboerne om, at de kigger i målerbrønden for at se, om stjernehjulet står stille!

  3. Denne anvisning må kun opfattes som en vejledning.

  4. Vandværket påtager sig intet ansvar, hvis der opstår frostsprængninger!

  5. Vandbrøndens låg skal have isolering på indersider for frostsikring. Den er din ejendom og derfor skal du betale evt. rep. eller udskiftning.


ER DU DET MINDSTE I TVIVL, SÅ RING TIL VANDVÆRKET - se kontakt oplysninger på FORSIDEN.