Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ

    Ο όσιος Ιωάννης

ό θεριστής ανή­κει στους Ορθοδόξους Αγίους της Δύσεως του 11ου αιώνος. Ή καταγωγή του ήταν από την Καλαβρία, από το Κουρσάνο κοντά στο Στύλο. Τόπος όμως της γεννήσεως του ήταν πιθανώς το Παλέρμο της Σικελίας. Εκεί βρέθηκε εγκυμονούσα ή μητέρα του Καλλίστη, συρομένη αιχμάλωτη από Σαρακηνούς πειρατές. Και εκεί τον γέννησε μέσα στο χαρέμι ενός φημι­σμένου μουσουλμάνου. Ή πιστή μητέ­ρα φρόντισε με αίσθημα ευθύνης να γα­λουχήσει το μικρό της σπλάχνο με τα νάματα της Ορθοδόξου Πίστεως και να το καθοδηγήσει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το μικρό της παιδί δεχόταν με δίψα τη θεία διδασκαλία. Καθώς μεγάλωνε, πο­θούσε με λαχτάρα να βαπτισθεί και να γίνει Χριστιανός. Γι' αυτό σε ηλικία 14 ετών έφυγε κρυφά μόνος του και ήρθε στην Καλαβρία, στον τόπο των προγό­νων του. Εκεί ό μικρός έφηβος συναν­τήθηκε με τον τοπικό Επίσκοπο. Του εξέφρασε την επιθυμία του. Και αφού ό Επίσκοπος εξακρίβωσε την αγνότητα των προθέσεων του, τον κατήχησε και τον βάπτισε δίδοντας του το όνομα Ιω­άννης.

   

Το όνομα του μεγάλου ασκητή της ε­ρήμου του Ιορδάνη, του Τιμίου Προδρό­μου, συγκινούσε αφάνταστα τον Όσιο μας. Με πολλή ευλάβεια ασπαζόταν την ιερή εικόνα του και επιθυμούσε βαθιά να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Με υ­πόδειξη του Επισκόπου ό Όσιος ήλθε στο όρος Κονσολίνο σε κάποιο αρχαίο μοναστήρι. Εκεί δύο ευλαβείς ασκητές, ό όσιος Αμβρόσιος και ό όσιος Νικό­λαος, έμύησαν τον Ιωάννη στην ορθό­δοξη ασκητική ζωή. Ό όσιος Ιωάννης, αφού παρέδωσε στους πτωχούς τον πλούτο πού βρήκε κρυμμένο στο πατρικό του σπίτι, αφοσι­ώθηκε απερίσπαστος στην εν Χριστώ άσκηση του. Άσκουσε αγόγγυστη υπακοή στους προεστώτες, εργαζόταν τα διακονήματα με χαρά και προσευχόταν αδιάλειπτα. Δεν παρέλειπε όμως και το καθή­κον της αγάπης προς τούς αν­θρώπους. Ό Ιωάννης ήταν φύ­ση καλοσυνάτη και στοργική. Έδειχνε ιδιαίτερη προθυμία να βοηθεί τούς πτωχούς χωρικούς στα χωράφια στο θερισμό την εποχή του καλοκαιριού.

    Ό Συναξαριστής μας αναφέ­ρει και ένα παράδοξο γεγονός. Συνέβη κάποτε ό όσιος Ιωάννης να επισκεφθεί σε ώρα θερισμού χωρικούς στα χωράφια τους. Και με καλοσύνη τούς πρόσφερε λίγο φαγητό και λίγο κρασί. Καθώς δε ξεκουράζονταν οι χω­ρικοί, ξέσπασε καταιγίδα και αυτοί έτρεξαν να ασφαλισθούν. Όταν επέστρεψαν λίγο μετά στα χωράφια τους, αντίκρισαν έκπληκτοι ένα θαύ­μα: όλο τον καρπό θερισμένο και ασφαλισμένο σε δεμάτια! Τί είχε συμβεί;   Ό Ιωάννης είχε προ­λάβει, πριν ξεσπάσει ή πρωινή αυτή καταιγίδα, με τρόπο ταχύτατο - θαυματουργικό να θερίσει και να δεματίσει τον καρπό. Στο θαύμα ακρι­βώς αυτό οφείλεται ή προσωνυμία του «θερι­στής».

    Ό Όσιος έκτισε μεγαλύτερο μοναστήρι στο όνομα της «αγίας μητέρας του Θεού». Και υ­πήρξε ό ίδιος κτήτοράς του και ηγούμενος με μεγάλο κύρος. Έδινε πρώτος το παράδειγμα ενός καλού ποιμένος πού φρόντιζε με θυσία και ανιδιοτέλεια για τα λογικά του πρόβατα - τούς μοναχούς του.

    Ζούσε με πολύ μεγάλη εγκράτεια και νήψη και επιτελούσε θαύματα θεραπείας πολλών ασθενών με τη δύναμη της θερμής προσευχής του.

    Ό όσιος Ιωάννης έκοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία περίπου 75 ετών. Μετά την κοίμηση του ή Μονή μετονομάσθηκε σε Ιερό Μονή Όσιου Ιωάννου του Θεριστού και παρέμεινε σε ακμή μέχρι τον 17ο αιώνα.

    Στις ήμερες μας στην ευρύτερη περιοχή της Καλαβρίας συντελείται μια αναγέννηση της Ορθοδοξίας.'Άς δέεται ό όσιος Ιωάννης ό θεριστής, ώστε ή ιερά Μονή του - πού σήμερα ανακαινίζεται - ποτέ να μην υποταχθεί στο σκοτάδι του Πα­πισμού, αλλά να μεταδίδει στην πλανεμένη Δύση ανόθευτο το φώς της Μιας, Αγίας, Κα­θολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και πολ­λούς προσκυνητές καλοπροαίρετους Ρωμαιο­καθολικούς να μεταστρέφει και να οδηγεί στην αληθινή Ορθόδοξη Πίστη προς δόξαν του Κυ­ρίου Παντοκράτορος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Comments