Trumpet

Markus Zaugg är examinerad brasspedagog ifrån Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt Suzukilärare för trumpet.

Suzukimetoden bygger på Shinichi Suzukis idéer om att ett barn som lär sig sitt modersmål i tidig ålder kan på samma sätt lära sig att behärska ett instrument.Genom barnets lyssnande och härmande kan därmed barnet uppnå mycket goda musikaliska egenskaper. Att uppnå talang är enligt Suzuki något alla barn har potential till, så länge de växer upp i en miljö där de får möjlighet att utvecklas. Metoden berör också barnet som helhet och tränar barnet både i sociala förmågor och det individuella perspektivet genom musikundervisning både individuellt och i grupp.

Lektionerna börjar med innefatta en föräldrakurs​ på 4 tillfällen där vi går igenom suzukimetodens filosofi samt spelar tillsammans. Detta för att minst en förälder ska kunna vara “lärare hemma” för barnet. Suzukiföräldern kommer därefter alltid att närvara på barnets lektioner för att ta del av undervisningen och vara ett extra stöd för barnet.

Vid 5e tillfället​ kommer barnet börja med undervisningen. Undervisningen kommer då varieras med både grupp och enskilda lektioner. Lektionerna​ kommer bland annat innehålla träning i gehör, musiklekar, puls/rytm, notläsning, växelvis-spel, konserter & framträdanden, repertoarträning, tonbildning, m.m.

Praktiska detaljer

Plats:​ Korskyrkan Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 66

När:​ Torsdagkvällar från 16:45-19.00

Möjligheter att hyra instrument​:

Kontakta Markus för mer information.