2019

Suzukiläger på Vikarbygården 4-10 aug 2019

Foto: Martin Köhler

Söndagen den 4 augusti 2019 samlades 10 familjer från Södertörns Suzukiförening samt 4 fiolpedagoger i Vikarbyn, Rättvik, för att delta i ett veckolångt fiolläger. För min familj, med två fiolspelade barn, var det tredje året vi var med på lägret. Barnen hade sett fram emot lägret hela sommaren, och veckan innan lägret hade det övats flitigt, mest i smyg, för kommande vecka.

Vi var som sagt 10 familjer, totalt 19 vuxna och 20 barn, i åldrarna 2 till 10år, som deltog på lägret. Utöver det hade vi 3 fiolpedagoger som undervisade på heltid under veckan samt en medföljande make. Under två dagar hade vi även förmånen att få bjuda med en fiolpedagog som under hösten 2019 kommer att ta över huvudansvaret för föreningen.

Barnen var i år uppdelade i 5 olika grupper för undervisning, detta med bas på ålder samt tidigare erfarenhet, allt från nybörjare till mer avancerade. Var och ett av de fiolspelande barnen hade även minst en individuell lektion under veckan, här berodde variationen på önskemål från barn och deras föräldrar.

Dagen började kl. 8.00 med frukost följt av stämning av fioler och en uppvärmning som leddes av föräldrar. Efter detta var ett förmiddagspass med två block av lektioner, lunch följt av paus och efterföljande 3 lektionsblock med en eftermiddagsfika mitt i. Alla grupperna fick 2-3 lektioner med en pedagog per dag, därutöver individuell lektion. Grupperna och pedagogerna roterade, vilket gav dynamik och variation i undervisningen. Vikarbygårdens värdinna Eva Reithner hjälpte oss i år, som flertalet tidigare år, att hålla i en uppskattad småbarnsrytmik för de allra minsta barnen.

Varje dag efter en gemensam middag fanns gemensamma aktiviteter som var populära bland lägerdeltagarna så som lekar/stafetter, bingo, föräldrarföreläsning kring pedagogik vilken hölls av vår nya fiolpedagog och tipspromenad. En del kvällar bjöd på spontanspel av mestadels folkmusik för de föräldrar som ville. På torsdagen hölls en uppskattad fiolkonsert för allmänheten i kapellet på Vikarbygården och på lägrets sista kväll, fredagen, hade vi en egen föreställning för varandra som avslutades med ett disko för barnen.

I år, likt föregående år, bodde flertalet av oss deltagare på Vikarbygården. Då vi var många deltagare på årets läger bodde även tre familjer på det närliggande Backlunds boende och en pedagog samt hennes medföljande make i en privatägd stuga i närheten.

På Vikarbygården fick vi, som tidigare år, tillgång till deras större kök samt matsal, och föräldrarna var indelade i mat-, handlings- och hämtningslag och turades om att ta hand om måltiderna. För 5 av middagarna hade vi möjlighet att hämta färdig måltid hos Stiftsgården iRättvik, övrig mat lagades från grunden.

Årets utflyktsdag genomfördes på onsdagen och lägrets deltagare likt andra år besökte bland annat vattenleklandet Aqua Nova i Borlänge, Falu Koppargruva och Tomteland i Mora.

Årets läger blev, som tidigare år vi varit med, en uppskattad och mycket givande vecka. Vi såg fiolspelande barn, och vuxna, utveckla sitt fiolspel, stärka och bilda nya kompisband över åldrarna och fick upplev många minnesvärda stunder både med fiolen i handen men också kanske med en glass eller badkläderna på. Mina barn, och jag har hört även andras barn, har efter denna vecka spontant lyft upp sin fiol och spelat i hemmet och velat visa vad de lärt sig och samtidigt visat en vilja på att lära sig mer!

Sara Pousette, förälder och medverkande i lägerkommitén för 2019

Södertörns Suzukiförening tackar våra sponsorer till sommarlägret 2019:

Gålöstiftelsen

Åke Wibergs stiftelse

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stiftelsen Timmermansbrödernas Hjälpfond

Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Foto: Martin Köhler