Konserter

Södertörns Suzukiförening håller konsert minst två gånger om året. För oss är det en terminsavslutning och eleverna spela nya och gamla stycken.

Konsert hålls som terminsavslutning i maj på våren och i början av december på hösten. Konserten hålls i Flemingsbergs kyrka.

Se under "Aktuellt" på Hem-sidan för info om årets konserter.