Andra Suzukiskolor

I Stor-Stockholm finns även flera andra musikskolor och lärare som erbjuder undervisning enligt Suzuki-metoden.

Bromma-Hässelby Suzukiförening http://suzukivasterort.weebly.com/

Danderyd Suzukiförening http://www.swesuzuki.org/danderyd/index.php

Suzukicentral (KFUK-KFUM-central) http://www.swesuzuki.org/suzukicentral/index.php

Stockholm Nacka Suzukiförening http://www.swesuzuki.org/nacka/index.php

Nacka Musikskola https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/nacka-musikskola/

Huddinge Kulturskola https://huddinge.se/kulturskolanhuddinge

Botkyrka kulturskola https://www.botkyrka.se/kulturskolan

Jakob Engelstoft, Järna