2018

Suzukiläger på Vikarbygården 5-11 aug 2018

Foto: Martin Köhler

Foto: Sissel Gulbrandsen

“Jag hade en så härlig dröm, att jag var på fiolläger!” Detta sa min fyra år gamla son några dagar in på lägret. För min familj var det nu andra gången vi deltog en vecka på Södertörns Suzukiförenings läger i Vikarbyn i Dalarna. På årets läger deltog nio familjer bestående av totalt 15 barn (i varierande åldrar från 2 till 11 år) och 20 vuxna samt våra tre violinlärare Kenneth Beinerfelt, Emma Hedlund, Anna Christina Ingmarsson och rytmiklärare Cristina Beinerfelt.

Schemat på lägret var dagligen återkommande med några justeringar varje dag.

Morgonen börjades med andakt i kapellet där Fransk folkvisa och Den blomstertid nu kommer spelades varje dag. Sedan var det dags för frukost och efter den var det gemensam uppvärmning utomhus med rytmik. Barnen som spelar fiol var indelade i tre stycken spelgrupper efter ålder samt spelkunnande. Två stycken pass à 60 min min hölls på förmiddagen samt ett pass på eftermiddagen med raster samt lunch emellan. Efter middag var det frivilliga gemensamma aktiviteter där tekniker som notläsning, rytmik och gehör lärdes ut. Efter middag hölls en kväll tipspromenad, två dagar allspel, en kväll allmän konsert och två kvällar myskväll med film och tilltugg. Efter kvällsfikat fanns möjlighet till föräldrasamling/-spel. Även i år övade barnen in en teaterpjäs som framfördes sista kvällen till oss övrigas förtjusning.

I år, likt föregående år bodde flertalet av oss deltagare på Vikarbygården. Två av familjerna bodde på det närliggande Backlunds boende. Flertalet av dagarna hade vi i år möjlighet till hjälp med matlagning av Stiftsgården i Rättvik. Föräldrarna var indelade i mat-, handlings- och hämtningslag och turades om att ta hand om måltiderna.

Årets utflyktsdag genomfördes på tisdagen och lägrets deltagare likt andra år besökte bland annat vattenleklandet Aqua Nova i Borlänge och Tomteland i Mora.

Mest minnesvärt från årets läger är alla de fina möten som ägde rum mellan barnen. Trots åldersskillnad och olika nivå i kunnande inbjöds alla att vara med, precis enligt suzukiundervisningens anda, och spelglädjen spirade hos både barnen och hos oss vuxna. Nya kompisband skapades och gamla stärktes och jag kan inte annat än hålla med min sonen att spela tillsammans med andra är så kul och jag älskar faktiskt också att spela fiol och den fantastiska stämningen som infinner sig på lägret! Efterföljande vecka har fokus på fritidens för barnet på deras initiativ till stor del ägnats åt fiolspel. Lägret är verkligen en katalysator för musikintresset.

Jag vill åter rikta ett stort tack till våra bidragsgivare som gjort detta lägret möjligt!

/Emma Palmgren

Sponsorer: Gålöstiftelsen, Timmermansorden, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Helge Ax:son Johnsons stiftelse.