SSZ Årsmöte 2015

Suzuki Södertörn är värd för Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2015.

I samband med detta arrangerar vi en SUZUKIDAG - workshop.

När: Lördagen den 21 mars 2015

För vem: Suzukielever (fiol) i Stockholms län och näraliggande

Var: Flemingsbergs Kyrka, Diagnosvägen 16 i Flemingsbergs Centrum

Preliminärt program:

9.30 Ankomst och registrering (morgonfika ingår)

10.00 Workshop Suzukirepertoir ("Små låtar.." samt Suzukibok 1-3) - spelas i kyrksalen under ledning av lärare från Stockholm (Lena Brodin, JaKob Engelstoft och Kenneth Beinerfeldt)

12.00 Lunch (medhavd matsäck - kan även köpas i kyrkan eller i serveringar i Gallerian)

13.30 (alternativt 13.00) Workshop I Bluegrassfiol - leds av Bendik Goldstein från Norge

14.30 Workshop II Bluegrassfiol - leds av Bendik Goldstein från Norge

14.30 Årsmöte i Svenska Suzukiförbundet

16.00 Avslutning (eftermiddagsfika med 30-årstårta)

Kostnad: Medlem i Svenska Suzukiförbundet 350 kr per familj, ej medlem 525 kr per familj.

Var vänlig betala i förväg in på Plusgiro 479 3662-0 Södertörns Suzukiförening

Det går även bra att betala kontant vid dörren eller mot faktura i efterskott

Arrangör: Södertörns Suzukiförening

Frågor: kenneth.beinerfelt at tele2.se

Anmälan: kenneth.beinerfelt at tele2.se