2011

Verksamhetsberättelse för Södertörns Suzukiförening År 2011

Styrelsen

Enno Runne (ordförande och webbansvarig), Keyvan Elahi (kassör), Philip Koeck (lägeransvarig), Agnes Junker, Birgitta Norberg, Karin Perols (ersättare), Tanya Georgieva (ersättare) samt Kenneth Beinerfelt (adjungerad, och ansvarig för medlemsregistret samt instrumentförrådet (fioler).

Revisorer

Christer Åström (ord), Christina Wainikka (ord)

Sara Runne (ers)

Medlemmar

Föreningen hade den 31 dec 2011 36 familjer

Fördelat på:

Fiolspelande barn/ungdom: 26 st

Fiolspelande föräldrar : 24 st

Pianospelande barn/ungdom med förälder: 22 st

En kö av sökande finns både till fiol och piano.

Lärare

Kenneth Beinerfelt har undervisat på fiol och Dunja Hollblad på piano..

En föräldrakurs för nya har hållits under hösten av Kenneth.

Jakob Engelstoft har undervisat på fiol i Järna.

Instrumentförråd

Föreningen har ca 25 st fioler i olika storlekar, vilka hyrs ut till medlemmar. Även ett digitalpiano är inköpt till sommarlägret.

Marknadsföring

Föreningens webbsida (www.suzukisodertorn.se) uppdateras av Enno Runne.

Affischen ”Ge dina barn en tidig musikalisk start” har satts upp (i aug) på bibliotek i Salem, Botkyrka och Huddinge.

Vår- och julkonserterna har annonserats på Huddinge kommuns hemsida.

Lokaler

Föreningen hyr kurslokaler i Flemingsbergs kyrka. Viss undervisning har regelbundet skett i hemmen (bl a hos Kenneth i Tumba och Dunja i Salem).

Julgransplundring

En lördag i januari hade föreningen sin julgransplundring som samlade ca 25 barn med föräldrar.

Vi dansade kring granen och alla violinisterna fick spela själva. Godispåsarna gömdes och barnen fick leta efter sin påse med hjälp av fioldynamiken (piano resp forte).

Spela för Japan

Som en följd av den katastrofala jordbävningen och tsunamini Japan, har otaliga av våra japanska suzukivänner förlorat familjemedlemmar, ägodelar och hela hem.

På en speciell dag (9 april 2011) deltog alla elever i en jättelik sponsrad ”Marathonspelning” med målet att ge moraliskt och finansiellt stöd till Japans suzukifamiljer.

Detta var en aktion för att ge tillbaka lite till ett land som gett oss så mycket!

Suzukieleverna i Södertörns Suzukiförening spelade ihop 1 650 SEK. Alla svenska suzukibarn spelade ihop 1 664 euro och tillsammans med övriga länder i Europa blev summan 55 272 euro, som donerades till Talent Education Research Institute i Japan.

Konserter

Två stora konserter (28 maj, 10 dec) har hållits i Flemingsbergs kyrka då samtliga barn och ungdomar fått framträda. En liten intern konsert hölls även i samband med föreningens årsmöte i april.

Under sommarlägret hölls även en stor konsert i kapellet på Vikarbygården.

Den 17 december åkte sex fiolelever; Kian (ledare), Anna W, Emma, Anna H, Maj och Alva till Stockholm och spelade julmusik på gator och torg, för att samla in pengar till gatubarnsprojektet i Bolivia. Insamlat belopp blev 5 900 kr.

Stödkonsert

Vid årets vår- och julkonsert gjordes insamlingar till förmån för gatubarnsprojektet i Cochabamba, Bolivia, vilket vi adopterat till vårt fadderprojekt.

Diplomtävling

Den 29 januari 2011 startade Kenneth en tävling. Den går ut på att ”suzuka” varje dag utan uppehåll och efter 7, 14 och 30 dagar i sträck får barnen ett litet diplom. Efter 50,75,100, 150, 200, 250, 300, 350 och 400 dagar får barnen ett större diplom. I skrivande stund har tävlingen passerat 450 dagar och på väg mot 500 (sommaren 2012) och 1000 dagar (hösten 2013), då tävlingen går i mål. Det ska bli spännande att se hur många som håller ut!

Sommarläger

Vecka 32 var det dags igen för sommarläger på Vikarbygården utanför Rättvik.

Över 40 barn och vuxna som spelar fiol och piano deltog. Medverkande lärare var Kenneth, Jakob, Dan och Cristina. En heldag blev det utflykt till Leksands Sommarland och andra utflyktsmål i närheten.

Detta år blev det äntligen möjligt att trycka upp t-shirt som delades ut till alla elever och lärare.

Sponsorer

Föreningen har återigen anlitat Svenska Bidragsakuten för att ansöka om ekonomiska bidrag från stiftelser och fonder för att finansiera sommarlägret. Vi fick detta år beviljat från nedanstående:

Gålöstiftelsen, Skandia, Idéer för livet, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Åke-Wiberg Stiftelse samt Åhlénsstiftelsen

Utflykter

Stockholms konserthus: Lör den 8 jan var det som vanligt ”Filharmonins Dag”.

Gnesta: Första lördagen i feb besökte violinisterna traditionsenligt spelmansstämman på Elektron i Gnesta.

Därutöver har violinisterna varit på Botkyrka Spelmansstämma på Tullinge Trädgårdstorp (aug).

Instrumentfonden

Nätverket Suzukis Vänner har sedan starten 2006/07 skänkt 6 690 kr till ”Instrumentfonden”.

Suzukiföreningen har därför kunnat köpa in fyra nya fioler för att komplettera och förnya instrumentförrådet:

Dvorak 1/8 Tjeckien (beg) 1 500 kr, GEWA 3/4 Tyskland (ny) 1 400 kr, Olle Edström Ljusdal 1/1 Sverige (beg) 1 000 kr samt Stradivarius-kopia Tyskland 3/4 (beg) 3 000 kr. Här kommer ”Instrumentfonden” till stor nytta och vi tackar Suzukis Vänner så mycket.

Samarbeten

Tillsammans med kyrkornas Besöksgrupp i Botkyrka har musikandakter hållits på äldreboenden: Alby äng, Kärsdala, Tumba äldreboende, Allégården, Orren och Silverkronan. Vid ett flertal tillfällen har Kenneth samt några fiolelever medverkat.

Elever och lärare medverkar i Flemingsbergsmässan en gång per termin och söndagen den 10:e april spelade Dunjas pianoelever i mässan.

Studieförbundet Bilda har alltid varit en samarbetspartner till suzukiföreningen. Bilda är formellt arbetsgivare för lärarna. Bilda anordnar även fortbildningskurser för ledare. Bilda svarar även för en tung administrativ bit, nämligen fakturering av alla kursdeltagare i suzukiföreningen.

Möten

Tre styrelsemöten har hållits och i övrigt har informella kontakter skett via epost. Årsmöte hölls den 16 april i Flemingsbergs kyrka.

Representation i Svenska Suzukiförbundet (SSZ)

Kenneth och Cristina deltog i förbundets årsmöte i Bollnäs.

Kenneth har varit sammankallande i förbundets valberedning.

Christina Wainikka har varit föräldrasuppleant i förbundsstyrelsen.

Karl Soukup har varit revisorsuppleant i förbundet.

Kenneth har under året ansvarat för förbundets hela svenska medlemsregister och utsetts till förbundets ”personuppgiftsbiträde”.

Tumba den 21 april 2012

Styrelsen