Årsmöte 2011

Kallelse till årsmötet 2011

Årets årsmöte hålls den

16 april 2011

klockan 10-11

i Suzukirummet i Fleminsbergs Församlings lokaler

Med anledning av årsmötet gäller andra tider för fiolundervisningen:

9-10 fiolgrupp för dem yngre (grupp 1 & 2)

10-11 fika & årsmöte

11-12.30 fiolgrupp för dem äldre

Motioner kan lämnas till Enno per e-mejl (suzuki snabel-a runne.net) senast onsdag 13 april.

Välkomna,

Styrelsen