2017

Suzukiläger på Vikarbygården 6-12 aug 2017

“Mamma, jag älskar att spela fiol!” Detta sa min sex år gamla dotter andra dagen in på lägret. För min familj var det nu andra gången vi deltog en vecka på Södertörns Suzukiförenings läger i Vikarbyn i Dalarna. På årets läger deltog precis som förra året tio familjer bestående av totalt 18 barn (i varierande åldrar från 1,5 till 13 år) och 15 vuxna samt våra tre violinlärare Kenneth Beinerfelt, Jacob Engelstoft samt Anna Christina Ingmarsson. Vikarbygårdens värdinna Eva Reithner hjälpte oss i år att hålla i småbarnsrytmik för de allra minsta barnen, då tilltänkt lärare till det fått förhinder.

Schemat på lägret var dagligen återkommande med några justeringar varje dag.

Morgonen börjades med andakt i kapellet där Fransk folkvisa och Den blomstertid nu kommer spelades varje dag. Sedan var det dags för frukost och efter den var det gemensam uppvärmning utomhus. Barnen som spelar fiol var indelade i tre stycken spelgrupper efter ålder samt spelkunnande. Två stycken pass à 45 min hölls på förmiddagen respektive eftermiddagen med raster samt lunch emellan. Innan middag var det orkesterspelning där alla notkunniga barn samt föräldrar bjöds in att spela tillsammans. Äldsta deltagande barnet fick även ca två pass privatlektioner/dag. Efter middag hölls en kväll tipspromenad, två dagar allspel, en kväll allmän konsert och två kvällar myskväll med film och tilltugg. Efter kvällsfikat fanns möjlighet till föräldasamling/-spel. Även i år övade barnen in en teaterpjäs som framfördes sista kvällen till oss övrigas förtjusning.

I år, likt föregående år bodde flertalet av oss deltagare på Vikarbygården. Några av de äldre barnen och några av föräldrarna bodde på det närliggande Backlunds boende. Flertalet av dagarna hade vi i år möjlighet till hjälp med matlagning av Stiftsgården i Rättvik. Föräldrarna var indelade i mat-, handlings- och hämtningslag och turades om att ta hand om måltiderna.

Årets utflyktsdag genomfördes på onsdagen och lägrets deltagare likt andra år besökte bland annat vattenleklandet Aqua Nova i Borlänge och Tomteland i Mora.

Mest minnesvärt från årets läger är alla de fina möten som ägde rum mellan barnen. Trots åldersskillnad och olika nivå i kunnande inbjöds alla att vara med, precis enligt suzukiundervisningens anda, och spelglädjen spirade hos både barnen och hos oss vuxna. Nya kompisband skapades och gamla stärktes och jag kan inte annat än hålla med min dotter att spela tillsammans med andra är så kul och jag älskar faktiskt också att spela fiol!

Jag vill åter rikta ett stort tack till våra bidragsgivare som gjort detta lägret möjligt!

/Elin Anderberg

Sponsorer:

Gålöstiftelsen, stiftelsen Lars Hiertas minne, stiftelsen Oscar Hirsch minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik , Stiftelsen C.J. Roos af Hjelmsäter via Timmermansorden samt Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne.