Ekonomi

Föreningen finansieras helt genom medlemsavgifter och terminsavgifter, i undantagsfall av stipendier från olika stiftelser.

Vårt Plusgiro-konto är 4793662-0.

Medlemsavgifter och terminsavgifter faktureras i förskott genom Studieförbundet Bilda Öst. Det går att dela upp en terminsavgift på två om så önskas.

Medlemsavgift

En familj betalar 300 kr per termin (600 kr per år).

Terminsavgift fiolundervisning

Fiolkurs barn höstterminen 2020: 4300 kr (14 lektioner höst, 16 lektioner vår).

Föräldrakurs: 1800 kr (första terminen 8 gemensamma lektioner, därefter 5 individuella lektioner per termin för den som önskar)

Instrumenthyra

Föreningen har flera fioler för uthyrning. Hyra 400 kr/termin

Uppsägning av elevplats

Avbokning ska ske skriftligen till styrelsen.

Anmälan gäller tills vidare, dvs termin efter termin, tills avbokning sker.

Helt nya elever kan avboka en bindande anmälan (intresseanmälan / ställa sig i kö räknas inte som bindande anmälan)

  • före kursstart (kostnad 200 kr)
  • efter kursstart inom två veckor (kostnad 50% av terminsavgiften)
  • därefter (100% av terminsavgiften)

Avbokning inför kommande termin ska ske

  • inför höstterminen: senast 15:e maj
  • inför vårterminen: senast 15 december

Efter dessa datum uttas avgift enligt ovan.