Ekonomi

Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, terminsavgifter och bidrag från kommuner och olika stiftelser.

Vårt Plusgiro-konto är 4793662-0.

Medlemsavgifter och terminsavgifter faktureras halvårsvis genom Studieförbundet Bilda Öst.

Medlemsavgift

En familj betalar 300 kr per termin (600 kr per år).

Terminsavgift fiolundervisning

Ett lektionstillfälle per vecka: 1600 kr

Första terminen ingår föräldrakurs 6-8 veckor

Terminsavgift vid grupplektioner i gång/vecka och individuella lektioner: 2000 kr

Instrumenthyra

Föreningen har flera fioler för uthyrning. Hyra 250 kr/termin

Uppsägning av elevplats

Avbokningsvillkor skickas normalt ut av Bilda tillsammans med terminsfakturan. Info från 2017 kommer nedan:

Anmälan gäller tills vidare, dvs termin efter termin, tills avbokning sker.

Helt nya elever kan avboka en bindande anmälan

  • före kursstart (kostnad 200 kr)
  • efter kursstart inom två veckor (kostnad 50% av terminsavgiften)
  • därefter (100% av terminsavgiften)

Avbokning inför kommande termin ska ske

  • inför höstterminen: senast 15:e maj
  • inför vårterminen: senast 15 december

Efter dessa datum uttas avgift enligt ovan.

Avbokning ska ske skriftligen till respektive lärare.