Kontakt

Kontakt styrelsen

Epost: annawjara@gmail.com

Postadress: Anna Wästerby Jara, Ansgarnsvägen7, 186 40 Vallentuna

Föreningens organisationsnummer: 802401-6670

Kontakt lärarna

Se Anna (fiol), Olof (fiol), Milda (fiol) och Kristina (piano)

Styrelsemedlemmar

 • Anna Wästerby Jara (ordförande)
 • Elin Anderberg (kassör)
 • Martin Köhler (ledamot)
 • Karin Helander (ledamot)
 • Tanja Kure-Bonne (ledamot)
 • Eva Schubert (suppleant)
 • Martin Jonsson (suppleant)

Revisorer

 • Anh Thu Nguyen Hoang
 • Stefan Erlandsson

Valberedning

 • Pierre Anderberg
 • Enno Runne