2006

Suzukiläger Molnbyggens lägergård 23- 28 juli år 2006. Gerda, Eva och Anna Lundberg

Ackompanjerade av dunder och blixtar av ett slag som fick en midsommarstång att klyvas och hällregn som fick källare att svämma över, anlände vi deltagare till Molnbyggen i Leksand för att uppleva glädjen i att spela tillsammans. Ja, flest kom från Stockholm, liksom jag och mina två döttrar Eva 8 år och Anna 5 år, men även deltagare från Göteborg, Härnösand och Uppsala fanns representerade på lägret. Förväntansfulla och hungriga fann vi oss tillrätta i de röda stugorna. God mat stod snart på borden och med mättade magar gjordes gruppindelningar, fördelning av matlagning och andra sysslor. Det välbekanta ljudet av fioler som stäms hördes snart, och det kändes som startsignalen på Suzukilägret, Molnbyggens lägergård 23- 28 juli år 2006.

Barn och föräldrar rycktes med av den goda stämningen som rådde och den musikglädje våra fiol/cellolärare Jakob Engelstoft, Kenneth.Beinerfelt, pianolärare Dunja Hollblad, bygdens egen folkmusiklärare Dan Gidlöf, rytmiklärare Cristina Beinerfelt och fingersättningslärare Eva Samuelsson spred.

Vi väcktes av ”Blinka-variationer” i korridoren på morgnarna. Snart samlades vi för att spela morgonpsalm i Rotundan för att sedan gå ut på ängen och gymnastisera i djungeldjurlek. (På dessa tidigaste aktiviteter blev vi av förklarliga skäl, se nedan, allt färre från dag till dag.) Vid nio dukades frukosten av och förmiddagen ägnades åt lektioner. Det fanns även möjlighet att få pianoundervisning på lägret. Pianoeleverna (nästan alla barn) fick komma en och en till Dunja.