Börja spela

Är du och ditt barn intresserade av att spela fiol eller trumpet enligt Suzukimetoden?

I Suzukimetoden används musiken för att utveckla barnets hela personlighet. Målet är inte att driva barnen till professionella musiker. Barnets koncentrationsförmåga och minne tränas, motoriken utvecklas och förmågan att lyssna förfinas. Dessutom lär sig barnen att samarbeta med andra barn och upplever riktig musikglädje! Metoden bygger på ett nära samarbete mellan barn, förälder och lärare och kräver en därför ett stort engagemang av dig som förälder.

En lämplig begynnelseålder är ofta 3-5 år. Alla som vill kan få börja i mån av plats. All gruppundervisning i föreningen sker på lördagar i Flemingsberg, söder om Stockholm.

Föreningens kurser administreras av studieförbundet Bilda och undervisningen sker i Flemingsbergs kyrka. Undervisningen är dock inte konfessionell och alla, oavsett trosinriktning, är välkomna i föreningen.

Läs vidare om Fiol och Trumpet.