Börja spela

Är du och ditt barn intresserade av att spela fiol eller piano i en liten förening?

Vi erbjuder undervisning på fiol och piano. Grunden är halvtimmeslånga lektioner. Vår vision är att bygga broar mellan männsikor från skilda bakgrunder, och men skilda erfarenheter, men med ett gemensamt intresse, musiken. Vi har vår bas av repertoar och skolning men har lärare som även kanbredda elever och föräldrars uppleverlser med impulser från andra håll.

Hos oss är det inte ovanligt att komma med med barn med NPF-diagnos, då Kulturskolorna har svårt att erbjuda enskilda lektioner, och lite mer anpassade förutsättningar.

Just nu erbjuds orkesterspel under speciella lägerdagar. Vi hoppas på sikt att vi kan erbjuda orkesterspel varje vecka.

FIOLUNDERVISNINGEN 20/21

Föreningen erbjuder 14 lektioner under hösten 2020 och 16 lektioner 2021.

Priset för höstterminen är 4300 kr, och lektionerna faktureras i förskott. Betalningen kan delas på två gånger per termin.

I Suzukimetoden används musiken för att utveckla barnets hela personlighet. Målet är inte att driva barnen till professionella musiker. Barnets koncentrationsförmåga och minne tränas, motoriken utvecklas och förmågan att lyssna förfinas. Dessutom lär sig barnen att samarbeta med andra barn och upplever riktig musikglädje! Metoden bygger på ett nära samarbete mellan barn, förälder och lärare och kräver en därför ett stort engagemang av dig som förälder.

Föreningens kurser administreras av studieförbundet Bilda och undervisningen sker i Flemingsbergs kyrka. Undervisningen är dock inte konfessionell och alla, oavsett trosinriktning, är välkomna i föreningen.