Södertörns Suzukiförening

Aktuellt 2019

Lör 9 februari 2019

Vårterminen startar

Lör 16 februari 2019

Start föräldrakurs kl 11-11.45

Lör 23 februari 2019

Föreningens årsmöte kl 12.00 i övningslokalen i Flemingsbergs kyrka. Se kallelse per epost.

Lör 4 maj 2019

Konsert och våravslutning i Flemingsbergs kyrka
Gå med i vår Facebookgrupp för medlemmar. Sök i Facebook på "Södertörns Suzukiförening"

Inom Södertörns Suzukiförening undervisas barn från 3 år i fiol eller trumpet. Fiolundervisningen sker på lördagar i grupp där barn och förälder spela gemensamt. Det finns även möjlighet till individuell undervisning.

Undervisningen sker numera huvudsakligen i Flemingsbergs Centrum, Diagnosvägen 14-16 där vi hyr lokaler från Flemingsbergs Församling.

Kontakta ordföranden för anmälan. Vi planerar att starta en nybörjargrupp till hösten för barn födda 2014-2016. Det finns även platser för äldre barn som har spelat några år.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis (1898-1998) pedagogiska utgångspunkt är, att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc.), men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt. I sin musikpedagogik drar Suzuki en parallell till hur barn lär sitt modersmål. Utan teoretiska förklaringar och grammatikpluggande lär sig det lilla barnet att tala genom att lyssna till och efterlikna de vuxnas språk. Det ska mycket repetition till, men barn lär sig att tala flytande långt innan de är sig läsa. Alla barn lär sig sitt modersmål även om det är ett mycket komplicerat språk.

Suzuki kallar själv sin musikpedagogik för ”modersmåls-metoden”. Liksom modersmålet finns musiken i barnets miljö redan från födseln. Barnet ska tidigt lyssna till musik och så småningom efterlikna den på sitt instrument.

Vi är en ideell och konfessionslös förening inom Svenska Suzukiförbundet. Svenska Suzukiförbundet bildades 1983 och ingår i European Suzuki Association (ESA) och International Suzuki Association (ISA). Södertörns Suzukiförening startade Suzukiundervisning i Tumba hösten 1984.

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.

Vi sponsras av:

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Timmermansorden

Stiftelsen Oscar Hirsch minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik

Konung Oscar II:s Drottning Sophias Guldbröllopsminne