Kontakt

Fiolundervisning
Kenneth Beinerfelt
E-post: kenneth.beinerfelt (snabel-a) tele2.se
Hemtelefon: 08 530 318 45 
Mobiltelefon: 0737 530 697


Pianoundervisning
Dunja Hollblad
Hemtelefon: 08 532 559 81
Mobiltelefon: 070 720 65 27


Adress till styrelsen
Elin Anderberg (ordförande)
Klarabergsvägen 12
141 45 Huddinge

Föreningens organisationsnummer: 802401-6670


Styrelsemedlemmar
 Namn Post E-post  Telefon
 Elin Anderberg Ordförande elin.m.anderberg@gmail.com 076-86 86 922
 Lisa Qiu Kassör  
 Hans Bast Ledamot  
 Jonas Reinsson Ledamot  
 Krzysztof Petrak Ledamot  
 Kenneth Beinerfelt Adj. ledamot  
 Fredrik Sundin Suppleant och hemsidan fredrik.sundin1@gmail.com 
 Sara Pousette Suppelant  


Övriga poster
 Namn Post E-post  Telefon
 Mats Bern Revisor  
 Mikael Norberg Revisor  
 Pierre Anderberg Revisorssuppleant  
 Karin Larsdotter Valberedning  
 Enno Runne Valberedning