Södertörns Suzukiförening

Aktuellt


Hösten 2023

Undervisningen pågår


Dec 2023

Julkonsert innan jul.


Inom Södertörns Suzukiförening undervisas barn i fiol

Grunden är halvtimmeslånga lektioner (för de yngsta 20 minuter). Vår vision är att bygga broar mellan männsikor från skilda bakgrunder, och med skilda erfarenheter, men med ett gemensamt intresse, musiken. Vi har vår bas av repertoar och skolning men har lärare som även kan bredda elever och föräldrars uppleverlser med impulser från andra håll. Spel i grupp (orkester/ensemble/grupp) erbjuds flera tillfällen per termin.

FIOLUNDERVISNINGEN 2023/2024

Föreningen erbjuder 14 lektioner under hösten 2023 och 16 lektioner våren 2024. Priset för höstterminen är 2000 kr.

LÄGER

Senaste musiklägret hade vi Augusti 2023 i Dalarna. Vi siktar på nytt sommarläger 2024.


Undervisningen sker i Flemingsbergs Centrum, Diagnosvägen 14-16 där vi hyr lokaler från Flemingsbergs Församling.

 Vi samarbetar med Kulturens Bildningsverksamhet

Vi sponsras av:

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Timmermansorden

Stiftelsen Oscar Hirsch minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik

Konung Oscar II:s Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Åke Wibergs stiftelse