Södertörns Suzukiförening

Aktuellt

Lör 6 jun 2020

Årets vårkonsert inställd pga Corona

14-16 aug 2020

Sommarläger dagtid på Lida Friluftsgård. Anmälan öppen för alla!

Gå med i vår Facebookgrupp för medlemmar. Sök i Facebook på "Södertörns Suzukiförening"

Inom Södertörns Suzukiförening undervisas barn i fiol och piano.

Grunden är halvtimmeslånga lektioner. Vår vision är att bygga broar mellan männsikor från skilda bakgrunder, och men skilda erfarenheter, men med ett gemensamt intresse, musiken. Vi har vår bas av repertoar och skolning men har lärare som även kan bredda elever och föräldrars uppleverlser med impulser från andra håll.

Hos oss är det inte ovanligt att komma med med barn med NPF-diagnos, då Kulturskolorna har svårt att erbjuda enskilda lektioner, och lite mer anpassade förutsättningar.

Just nu erbjuds orkesterspel under speciella lägerdagar. Vi hoppas på sikt att vi kan erbjuda orkesterspel varje vecka.

FIOLUNDERVISNINGEN 20/21

Föreningen erbjuder 14 lektioner under hösten 2020 och 16 lektioner 2021. Priset för höstterminen är 4300 kr.

LÄGER

Föreningen erbjuder dagläger under 14-16 augusti 2020 på Lida Friluftsgård.

Åldrarna 4-25 år välkomna. Yngre barn spelar och leker mellan kl. 9.30-13. Äldre kl.14-18.

Lägret är gratis för medlemmar i Suzuki Södertörn, övriga 450 kr per barn.

Deltagande lärare: Olof Kennemark, Milda Zigure, Anna Wästerby Jara, Katrin Forsmo samt Johanna Eriksson.

Kontakta Anna Jara för anmälan: Kontakt

Undervisningen sker i Flemingsbergs Centrum, Diagnosvägen 14-16 där vi hyr lokaler från Flemingsbergs Församling.

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.

Vi sponsras av:

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Timmermansorden

Stiftelsen Oscar Hirsch minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik

Konung Oscar II:s Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Åke Wibergs stiftelse