Södertörns Suzukiförening

Aktuellt

Lör 7 mar 2020

Årsmöte med umgänge och spel

Lör 6 jun 2020

Vårkonsert Flemingsbergs Kyrka kl 15
Gå med i vår Facebookgrupp för medlemmar. Sök i Facebook på "Södertörns Suzukiförening"

Inom Södertörns Suzukiförening undervisas barn i fiol, trumpet och piano.

Fiolundervisningen sker huvudsakligen på lördagar i grupp där barn och förälder spelar gemensamt. Barnen erbjuds även möjlighet till individuella lektioner måndagar och tisdagar.

Kontakta ordföranden för att ställa er i kö. Nästa nybörjargrupp planeras till hösten 2020 med tillhörande föräldrakurs våren 2020.

Undervisningen sker i Flemingsbergs Centrum, Diagnosvägen 14-16 där vi hyr lokaler från Flemingsbergs Församling.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis (1898-1998) pedagogiska utgångspunkt är, att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc.), men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt. I sin musikpedagogik drar Suzuki en parallell till hur barn lär sitt modersmål. Utan teoretiska förklaringar och grammatikpluggande lär sig det lilla barnet att tala genom att lyssna till och efterlikna de vuxnas språk. Det ska mycket repetition till, men barn lär sig att tala flytande långt innan de är sig läsa. Alla barn lär sig sitt modersmål även om det är ett mycket komplicerat språk.

Suzuki kallar själv sin musikpedagogik för ”modersmåls-metoden”. Liksom modersmålet finns musiken i barnets miljö redan från födseln. Barnet ska tidigt lyssna till musik och så småningom efterlikna den på sitt instrument.

Vi är en ideell och konfessionslös förening inom Svenska Suzukiförbundet. Svenska Suzukiförbundet bildades 1983 och ingår i European Suzuki Association (ESA) och International Suzuki Association (ISA). Södertörns Suzukiförening startade Suzukiundervisning i Tumba hösten 1984.

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.

Vi sponsras av:

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Timmermansorden

Stiftelsen Oscar Hirsch minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik

Konung Oscar II:s Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Åke Wibergs stiftelse