Hem

Välkommen till Södertörns Suzukiförening

  
Det är med stor sorg vi meddelar att Kenneth nu har gått vidare.
Kenneth somnade fridfullt in på julaftons eftermiddag. 
Han var lärare, vän och stor inspiration. Han grundade föreningen och var dess eldsjäl i över 30 år. Vi hoppas att föreningen fortsätter starkt i många år framöver!
   Den japanske violinisten Shinichi Suzukis (1898-1998) pedagogiska utgångspunkt är, att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc.), men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.
I sin musikpedagogik drar Suzuki en parallell till hur barn lär sitt modersmål. Utan teoretiska förklaringar och grammatikpluggande lär sig det lilla barnet att tala genom att lyssna till och efterlikna de vuxnas språk. Det ska mycket repetition till, men barn lär sig att tala flytande långt innan de är sig läsa. Alla barn lär sig sitt modersmål även om det är ett mycket komplicerat språk.
 
Suzuki kallar själv sin musikpedagogik för ”modersmåls-metoden”. Liksom modersmålet finns musiken i barnets miljö redan från födseln. Barnet ska tidigt lyssna till musik och så småningom efterlikna den på sitt instrument.

Inom Södertörns Suzukiförening undervisas barn från 3 år i fiol eller piano. Fiolundervisningen sker på lördagar i grupp där barn och förälder spela gemensamt. Barn som spelat några år har även individuell undervisning. 

Pianoundervisningen sker i minigrupp där föräldern ta en aktiv roll.

Vi är en ideell och konfessionslös förening inom Svenska Suzukiförbundet. Svenska Suzukiförbundet bildades 1983 och ingår i European Suzuki Association (ESA) och International Suzuki Association (ISA). Södertörns Suzukiförening startade Suzukiundervisning i Tumba hösten 1984.

Undervisningen sker numera huvudsakligen i Flemingsbergs Centrum, Diagnosvägen 14-16 där vi hyr lokaler från Flemingsbergs Församling.
 
Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda

 
Vi sponsras av:
Gålöstiftelsen
stiftelsen Lars Hiertas minne
stiftelsen Oscar Hirsch minne & 
Byggnadsstiftelse S:t Erik
Timmermansorden
Konung Oscar II:s Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Aktuellt 2019


Lör 26 januari 2019

Provlektion med lärar-kandidater. Se mer info i mail. Alla nuvarande elever är välkomna.

Lör 2 februari 2019

Vårterminen startar

Lör 23 februari 2019
Föreningens årsmöte kl 12.00 i övningslokalen i Flemingsbergs kyrka. Se kallelse per epost.


Föreningen har en insamling till SOS Barnbyar, tex ger vi pengar som samlas in på våra konserter.


Gå med i vår Facebookgrupp för medlemmar. Sök i Facebook på "Södertörns Suzukiförening"