Gratis SpiegelGedachte


SPIEGELGEDACHTE
Wekelijks schrijf ik voor mijn praktijk een SpiegelGedachte.

Een SpiegelGedachte laat je in de spiegel te kijken.
Neem even een moment rust en reflecteer op jezelf. 
Doe je winst met de SpiegelGedachte. Haal er inspiratie en bemoediging uit.
Laat toepassing van de SpiegelGedachte je leven een beetje mooier te maken.
Meld je aan als je de SpiegelGedachte wekelijks gratis in je eigen mailbox wilt ontvangen.
Ja, ik wil elke vrijdagmorgen GRATIS in mijn mailbox

de nieuwste SPIEGELGEDACHTE ontvangen!
MELD JE HIER AAN

SpiegelGedachte 1-12-2017: Verbeter je relatie

Geplaatst 7 dec. 2017 02:16 door Hillie Snoeijer   [ 7 dec. 2017 02:18 bijgewerkt ]


Soms heb je van die boeken die
een echte eyeopener voor je kunnen zijn.
Het boek "De vijf talen van de liefde" is zo'n boek.
Ik kan het iedereen aanraden.
Het leren toepassen van het concept van liefdestalen
kan voor je relatie een groot verschil maken.

Toen mijn man voor het eerst bij ons thuis kwam,
viel het voor hem niet mee om mijn familie te verstaan.
Ik woonde in Friesland en wij spraken thuis Fries.
En ja ... die taal verstond en sprak hij niet.
Om elkaar dan toch te verstaan,
moesten wij Nederlands gaan spreken.
En al was dat niet onze moedertaal,
we begrepen elkaar en het contact kwam tot stand.

Met liefdestalen werkt het ongeveer net zo.
We spreken niet allemaal dezelfde liefdestaal.
En daardoor zitten we soms niet op dezelfde golflengte.
Wil je je liefde duidelijk overbrengen naar de ander
dan zul je moeten communiceren
in een liefdestaal die de ander verstaat.
Anders praat je zomaar langs elkaar heen.
En komt je liefde niet over.

Chapman onderscheidt in zijn boek vijf liefdestalen:
 1. Positieve woorden: je verpakt je liefde in de vorm van
  complimenten, bevestigende en geruststellende woorden,
  lieve en warme woorden
 2. Lichamelijke aanraking: je drukt je liefde uit door
  een knuffel, een zoen, een omhelzing, even elkaar aanraken,
  intimiteit, seks
 3. Cadeautjes: je maakt je liefde zichtbaar in geschenken die je geeft,
  het gaat daarbij niet om de grootte van het cadeau,
  maar vooral om het verrassingseffect
 4. Dienstbaarheid: je laat je liefde zien door iets voor je partner te doen,
  een taak uit handen te nemen, mee te helpen in de huishouding
 5. Samen zijn: je deelt je liefde door bij elkaar te zijn,
  samen koffie te drinken, aandacht te hebben voor elkaars verhaal,
  tijd te nemen voor elkaar.

In een relatie zijn al deze vijf liefdestalen van belang.
Toch zijn er meestal 1 of 2 talen die je het beste verstaat.
Wanneer iemand die specifieke liefdestaal tot je spreekt,
dan voel je heel duidelijk de liefde van de ander.
Je hoort overduidelijk de boodschap "Ik hou van jou".
Het geeft je een warm en fijn gevoel, je weet je geliefd.
Hetzelfde geldt voor je partner.
Hij of zij heeft ook zijn eigen moedertaal.

Heb jij een idee welke van de vijf liefdestalen
in jullie relatie de liefde het meest doet schitteren?
Wat is jouw belangrijkste liefdestaal?
Wat is de belangrijkste liefdestaal van je partner?
Welke liefdestalen zijn voor jullie het meest relevant?
Het is zo belangrijk om dat van elkaar te weten.

Wanneer je je liefde voor de ander wilt uiten,
doe dat dan niet in de taal die jou het beste ligt,
maar doe het in de liefdestaal van de ander.
Pas je aan aan zijn/haar liefdestaal.
Wanneer jullie dat beiden consequent toepassen,
dan zal de liefde in jullie relatie zich verdiepen.
Probeer het maar eens uit.
Ervaar wat het met je relatie doet.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 24-11-2017: Ik voel me schuldig

Geplaatst 7 dec. 2017 02:14 door Hillie Snoeijer


Jezelf schuldig voelen ...
Dat doen we allemaal wel eens.
Je kunt jezelf wel voor je hoofd slaan.
Hoe heb ik zo stom kunnen zijn?
Dat had ik nooit moeten doen?
Wat zullen ze wel niet van mij denken?

Schuldgevoelens knagen en vreten aan je.
Je wilt er het liefst zo snel mogelijk vanaf,
zodat het je niet langer kwelt en dwars zit.
Maar hoe doe je dat?
Hoe ga je om met schuldgevoelens?

Schuldgevoelens zijn geen bewijs van objectieve schuld.
Je schuldig voelen hoeft niet te betekenen
dat je ook werkelijk schuldig bent.
Schuldgevoel stelt je de vraag of er sprake is van schuld.
Ben je schuldig?
Zijn je schuldgevoelens terecht of niet?
Dat zul je voor jezelf moeten nagaan.
Dat moet je onderzoeken.

Soms is je schuldgevoel terecht.
Je voelt je schuldig, omdat je ook schuldig bent.
Dan is het aan jou om in actie te komen.
Want schuld moet vereffend worden.
Erken dat je fout zat, belijd je schuld.
Praat het uit met degene die je benadeeld hebt.
Ga ermee naar God.
Want Hij kan en wil en zal
je zonden vergeven en je schuld wegdoen,
omdat Jezus aan het kruis daarvoor heeft betaald.
In Christus is er geen veroordeling meer.
Je hoeft niet langer gebukt te gaan onder schuld.
Je bent vrij, je mag met een schone lei weer verder.

Soms zijn je schuldgevoelens onterecht.
Hebben ze niet te maken met schuld.
Misschien komen je schuldgevoelens
voort uit je verleden.
Je werd voortdurend afgewezen,
of je moest voldoen aan hoge verwachtingen,
of je hebt een heel perfectionistisch geweten.
Hierdoor heb je voor jezelf de lat heel hoog gelegd.
Dan is het zaak om je normen en waarden bij te stellen.
Niet het onmogelijke van jezelf te blijven vragen.
Stem beter af op wat God van je vraagt.

Besef ook dat satan steeds zal proberen je aan te klagen.
Zelfs als je zonden al vergeven zijn.
Dan nog zal hij proberen je schuldig te laten voelen.
Laat je door hem echter niet opnieuw een juk opleggen.
Wijs zijn aanklacht resoluut van de hand.
Ga staan op de vergeving die God je schonk.
Hij heeft je zonden en schuld weggedaan.
Ga verder, laat je schuldgevoelens los.
Verheug je erover dat je vrij mag zijn van schuld!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 17-11-2017: Jouw woorden

Geplaatst 7 dec. 2017 02:11 door Hillie Snoeijer   [ 7 dec. 2017 02:12 bijgewerkt ]


Let op je woorden!
Spoel je mond met zeep.
Soms zijn je woorden vlijmscherp.
Raken ze de ander tot diep in het hart.

Dank je wel voor je fijne woorden.
Ik heb er veel aan gehad.
Het bemoedigde mij enorm.
Soms zijn je woorden als balsem op een wonde.
Raken ze de ander tot diep in het hart.

Woorden, ze ontglippen ons zo gemakkelijk.
Maar denk liever na voor je iets zegt.
Stel een wacht aan over je lippen.
Zodat je een ander niet
in een onbewaakt ogenblik
pijn doet met je woorden.
Laten je woorden leven brengen
en de mensen om je heen opbouwen.

Laat geen leugens over je lippen komen.
Hou je verre van bedrog.
Wees eerlijk en betrouwbaar in je spreken.
Misleid de ander niet met je woorden.

Laat liefde de boventoon voeren in je spreken.
Toon in woord en daad respect voor je naaste.
Hou je tong in toom.
Weeg je woorden voor je iets zegt.

Pas het toe in je werk en op school.
Pas het toe in huwelijk en gezin.
Pas het toe bij vrienden en onbekenden.
Pas het toe in familie en kerkgezin.
Pas het toe altijd en overal.

Waar je ook bent, waak over je woorden.
Dat is welgevallig in Gods ogen.
En jij en de mensen om je heen
plukken er de vruchten van.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 10-11-2017: Weet wat je denkt

Geplaatst 10 nov. 2017 00:41 door Hillie Snoeijer


Kun jij je je leven voorstellen zonder je denken?
Hoe zou dat zijn, hoe zou je dan functioneren?
Ik kan me er geen voorstelling van maken,
wie ik zou zijn als ik niet kon denken.

Je denkt na om je standpunt te bepalen.
Het vraagt denkvermogen om te begrijpen
wat een ander tegen je zegt.
Je denken is betrokken
in de beslissingen die je neemt
en de keuzes die je maakt.
Je denken speelt een rol bij je gevoelens.
Je denken behoedt je voor stommiteiten.
Je denken drukt al met al
een behoorlijke stempel op je leven.

We denken heel wat na op een dag.
Er gaan heel wat gedachten door ons hoofd.
Die zijn we ons lang allemaal niet bewust.
En dat is maar goed ook,
want het zou wel erg vermoeiend zijn
om bij iedere gedachte die door je hoofd gaat
uitgebreid stil te staan en die te doordenken.

Toch zijn er momenten dat het goed is
om bewust na te denken over wat je denkt.
Bijvoorbeeld als je in bepaalde situaties
vast dreigt te lopen en niet verder komt.
Of als het contact met een ander stroef verloopt.
Of als je je voortdurend neerslachtig voelt.
Of als je het gevoel hebt dat anderen tegen je zijn.

Ga rond die cruciale momenten
voor jezelf eens bewust na wat je denkt.
Welke gedachten liggen ten grondslag
aan hoe jij je op die momenten voelt
en hoe jij handelt in die situaties?
Durf vragen te stellen over wat je denkt.
Zijn je gedachten waar?
Helpen je gedachten je verder?
Doe je recht aan de ander met jouw gedachten?

Waarom zou je jezelf bevragen over je gedachten?
Is er wat mis met jouw denken dan?
Jazeker, je denken is niet altijd betrouwbaar.
Je denken trekt soms verkeerde conclusies.
Je denken leidt je wel eens op een dwaalspoor.
Je denken laat je soms dingen geloven
die bij nader inzien niet waar blijken te zijn.

Weet daarom wat je denkt.
Spoor onwaarheden in je denken op.
Word je bewust van denkfouten.
Doe dat, juist omdat je denken
zoveel invloed heeft
op hoe jij je leven leeft en ervaart.
Neem de moeite om te denken over je denken.
En pas waar nodig je denken aan.
Zodat je anders tegen een lastige situatie aankijkt.
Doe het voor je eigen welzijn.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 3-11-2017: Doe het zo nodig angstig

Geplaatst 10 nov. 2017 00:38 door Hillie Snoeijer


Angst is een vervelende en opdringerige emotie.
Angst zegt tegen je dat je iets vooral niet moet doen.
Angst waarschuwt je voor gevaar.
Angst probeert je tegen te houden.

In situaties waarin sprake is van echt gevaar,
is het goed om te luisteren naar je angst.
Om datgene waarvoor je bang bent niet te doen.
Maar het kan ook dat je wel angst voelt,
terwijl er niet werkelijk gegronde redenen zijn,
waarom je iets niet zou doen.

Wanneer je altijd luistert naar je angst,
en doet wat angst je wil opdringen,
zal het je van veel goede dingen weerhouden.
Door te buigen voor je angst,
zul je veel missen in het leven.

Je komt bijvoorbeeld bijna de deur niet meer uit,
omdat je je daar angstig door voelt.
Of je durft in een gesprek
niet voor je eigen mening uit te komen,
uit angst voor wat anderen ervan zullen vinden.
Je durft niet een nieuwe uitdaging aan te gaan,
want ja je weet maar nooit wat het brengt.

We voelen allemaal wel eens angst.
Daar ontkom je gewoon niet aan.
Vraag is echter hoe je ermee omgaat.
Geef jij angst de ruimte om je leven te bepalen?
Of durf jij te handelen ook al vind je het best wel eng?

Iets ervan proef ik ook in mijn eigen leven.
Het allereerste gesprek met nieuwe cliënten,
of de start van een nieuwe cursusgroep,
roept bij mij vaak wel een stukje spanning op.
Ik zou dat eigenlijk liever uit de weg gaan,
zodat ik die angst niet hoef te voelen.
Toch doe ik dat niet.
Omdat ik geloof en erop vertrouw,
dat God mij wil gebruiken en inschakelen
om Zijn werk in anderen te doen.
En ik heb gemerkt dat die spanning
met de tijd ook wel weer verdwijnt.

Wanneer ik zou buigen voor mijn angst,
dan zou me dat weerhouden
om iets goeds voor een ander te doen.
En dus ga ik er elke keer weer voor.
Ik stel me open voor nieuwe cliënten,
ik blijf nieuwe cursussen aanbieden.
Mijn angst heeft het niet voor het zeggen.
Ik laat me er niet door weerhouden.

Zo wil ik jou ook stimuleren
om niet te buigen voor je angst.
Laat angst niet je weg bepalen.
Wanneer iets goed is om te doen,
doe het dan, zo nodig angstig.
Laat angst je niet weerhouden,
om dat te doen wat God wil dat je doet.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 27-10-2017: Heb geduld

Geplaatst 10 nov. 2017 00:37 door Hillie Snoeijer


Alle goede dingen komen langzaam.
En dat vraagt van jou een hoop geduld.
Het valt niet mee om dat op te brengen.
Want je wilt het nu, niet morgen of overmorgen.
Wachten is niet de weg die jou voor ogen staat.
Maar heb geduld ...

Je bent ziek en je herstel gaat niet zo snel.
Voor je gevoel soms zelfs tergend langzaam.
Je twijfelt of het ooit wel beter zal gaan.
Heb geduld ...

Je doet al zolang je best om vooruit te komen.
Maar het schiet maar niet op.
Je lijkt geen stap verder te komen.
Heb geduld ...

Je weet dat je moet veranderen.
Maar je blijft maar worstelen met dat lastige punt.
Zul je er ooit vrij van worden?
Heb geduld ...

Soms kun je er moedeloos van worden.
Slurpt iets alle energie uit je weg.
Maar geef het niet op, heb geduld.
Je bent misschien dan nog niet waar je wilt zijn,
maar je bent ook niet meer daar waar je gisteren was.
Heb geduld ...

Loop je levensweg met uithoudingsvermogen.
Geef niet op, want stapje voor stapje kom je verder.
Misschien gaat het met vallen en opstaan.
Maar dat geeft niet, zo leren kinderen ook.
Soms gaat het twee stappen vooruit en eentje achteruit.
Ook dat is niet erg, netto kom je toch verder.
Heb geduld ...

Zie niet slechts naar je eindbestemming,
kijk niet alleen naar wat je bereiken wilt.
Maar geniet ook van je reis ernaar toe.
En van de mensen die een stukje met
jou meelopen op jouw levenspad.
Heb geduld ...

Weet en besef dat je onderweg bent,
en dat met geduld en doorzettingsvermogen
je eindbestemming steeds dichterbij zal komen.
Geniet van het nu en blijf hopen op wat nog komt.
Heb geduld ...

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 20-10-2017: Altijd gelijk?

Geplaatst 10 nov. 2017 00:35 door Hillie Snoeijer


Natuurlijk denk je dat je gelijk hebt.
Dat denk ik ook.
Even voor de duidelijkheid ...
ik bedoel niet dat jij gelijk hebt,
maar dat ik gelijk heb.

Het is heel normaal te denken dat jij gelijk hebt.
In jouw manier en patroon van denken
is dat een heel logische conclusie.
Alles lijkt in jouw redenering te kloppen.
Dus heb jij gelijk en de ander ongelijk.
Dat kan toch niet anders?

Maar wees nu eens eerlijk.
De ervaring leert dat je soms geen gelijk hebt.
Ook al ben je er nog zo van overtuigd,
soms blijk je er toch echt naast te zitten,
en sla je de plank volledig mis.
Blijkt je redenering mank te gaan.
Dat is jou vast ook wel eens overkomen.
Heb ik gelijk of niet?

Laat trots je niet weerhouden
om je ongelijk toe te geven.
Wees wijs en luister met aandacht
naar de inbreng van anderen.
Hun kijk op iets hoeft zo gek nog niet te zijn.
Wellicht komt door hun inbreng
een blinde vlek bij jou aan het licht.

Sta open voor de mening van anderen.
Weeg hun inbreng mee in jouw overwegingen.
Daar word je echt niet minder van.
Want jij hebt nu eenmaal gewoon niet altjid gelijk.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelGedachte 13-10-2017: Wees een bemoediger

Geplaatst 13 okt. 2017 02:24 door Hillie SnoeijerDe wereld zit vol met mensen die worstelen.
Worstelen met zichzelf.
Worstelen met schuldgevoelens.
Worstelen met onrecht wat hen is aangedaan.
Worstelen met zoveel wat ze niet begrijpen.
Worstelen met alle leed en ellende in deze wereld.

Laat mensen niet alleen worstelen.
Wees een bemoediger.
Er zijn zoveel mogelijkheden
om iets goeds te doen
voor iemand die worstelt.

Spreek bemoedigende woorden.
Stuur eens een kaartje.
Bied de ander een luisterend oor.
Sla je arm eens om zijn/haar schouder.
Geef de ander ruimte om eens uit te huilen.
Leef oprecht met de ander mee.

Jouw bemoediging kan veel betekenen.
Het biedt de ander troost in zijn verdriet.
Het kan helpen om weer verder te gaan.
Het geeft een beetje lucht en ruimte in het leven.
Het geeft het gevoel niet alleen te staan.
Het is als een lichtpuntje in de donkere nacht.
Het geeft kracht om door te gaan.

Wees een bemoediger.
Ga actief op zoek naar wie jij kunt bemoedigen.
Open je ogen en je hart voor de mensen om je heen.
Zie de nood, zie het verdriet, zie het leed.
En wees dan een bemoediger.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


 Like en volg praktijk SpiegelRuimte op Facebook:
https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
 

SpiegelGedachte 6-10-2017: Soms voel ik geen liefde meer

Geplaatst 13 okt. 2017 02:22 door Hillie Snoeijer"Beloof je van je man/vrouw te houden?"
Een vraag die aan iedere gehuwde
op de trouwdag werd gesteld.
En beantwoord werd met een oprecht JA.

En toen begon het leven als gehuwden ...
Verwachtingsvol keek je uit
naar het leven dat voor je lag.
Je verwachtte een huwelijk vol liefde en passie.
Een huwelijk waarbij je door je geliefde
op handen werd gedragen.

Maar getrouwd zijn bleek moeilijker
en lastiger dan je had gedacht.
Het huwelijk bleek zoveel meer
dan rozengeur en maneschijn.
Het huwelijk kon soms ook pijn doen.

Sommige momenten ben je er
misschien wel helemaal klaar mee.
Je partner roept meer irritatie dan liefde bij je op.
Je voelt je teleurgesteld in je geliefde.
En wellicht is dat gevoel wederzijds.

Het gebeurt in ieder huwelijk wel eens.
Soms voel je geen liefde meer.
Wanneer dat het geval is,
herinner je jezelf er dan aan
dat de kern van een huwelijk
bestaat uit je belofte tot liefdestrouw.
Liefde is zoveel meer dan een gevoel.

Je beloofde op je trouwdag lief te hebben.
In goede en kwade dagen.
Laat je trouwbelofte je aansporen
om dat dan ook te doen.
Investeer elke dag in de liefde, toon je liefde.
Laat niet toe dat liefdevol gedrag
uit je huwelijk verdwijnt.

Kies bewust voor liefdevol gedrag,
ook al is het gevoel van liefde even weg.
Wees vriendelijk, wees aardig,
wees bereid de ander te helpen,
ook al zegt je gevoel heel iets anders.
Neem het besluit dat je ondanks je gevoel
de ander met je daden zult blijven liefhebben
en het goede voor hem of haar blijft zoeken.
Geef handen en voeten aan je belofte van trouw.

Wanneer jij vastberaden ervoor kiest
in je gedrag de ander te blijven liefhebben,
dan helpt dat je door de dorre perioden heen.
Blijf liefhebben, wees trouw aan wat je hebt beloofd.
Dan zullen je daden van liefde
op termijn het gevoel weer wakker maken.

Misschien ben je niet getrouwd.
Of misschien ben je niet meer getrouwd.
Kun je voor je gevoel hier niet zoveel mee.
Maar schuif het niet te snel aan de kant.
Het principe van kiezen voor liefdevol gedrag
soms dwars tegen je gevoelens in,
is een principe dat breder toepasbaar is.
En waar je, gehuwd of ongehuwd,
op diverse terreinen je winst mee kunt doen.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


 Like en volg praktijk SpiegelRuimte op Facebook:
https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
 

SpiegelGedachte29-9-2017: Gedeelde smart is halve smart

Geplaatst 13 okt. 2017 02:21 door Hillie SnoeijerWat doe jij als jij een fout hebt gemaakt?
Je leven een puinhoop is geworden?
Alles je bij de handen afbreekt?

Stel je bent in financiële problemen geraakt ...
Je bent je baan kwijt geraakt ...
Je huwelijk is op de klippen gelopen ...
Je bent vreemd gegaan ...
Je hebt ruzie met een familielid ...
Je weet dat je eigenlijk teveel drinkt ...
Je wordt getrokken naar verkeerde sites ...
Of vul je eigen lastige punt maar in ...

Veelal schamen we ons voor die dingen.
Wat zullen anderen wel niet van me denken?
We hangen de vuile was liever niet buiten.
We trekken ons daarom terug in onszelf,
isoleren ons van de mensen om ons heen.
Zodat maar verborgen blijft waar wij
diep van binnen zo mee worstelen.

Het lijkt wellicht een veilige weg.
Het bespaart je misschien een afkeurende blik.
Maar je doet jezelf er ook mee tekort.
Je ontzegt jezelf het medeleven en support
van je vrienden en de mensen om je heen.
Breng je moeiten toch aan het licht.
Kom voor de dag met wat je dwars zit.
Neem iemand in vertrouwen.

Wanneer jouw geest gebukt gaat
onder moeiten, schuld en schaamte,
ben je niet meer in staat helder te denken.
Je maakt fouten in je denken en redeneren.
Je ziet dingen over het hoofd.
Je hebt anderen daarom hard nodig
voor support en ondersteuning.

Anderen kunnen je bemoedigen in je moeite.
Ze kunnen je wijzen op je blinde vlekken.
Ze kunnen je stimuleren tot ander gedrag.
Heb toch het lef je te laten helpen.
Zodat je leert je problemen de baas te worden.
En je de puinhoop achter je kunt laten.

Je moet wellicht een drempel over
om je moeiten met een ander te delen.
Het idee alleen al kan je beangstigen.
Maar weet dat het zo de moeite waard is.
Stap over je trots en schaamte heen,
zoek iemand die je vertrouwt,
en deel je hart met die ander.
Ervaar hoe gedeelde smart halve smart is.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


Like en volg praktijk SpiegelRuimte op Facebook:
https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
 

1-10 of 338