SpiegelGedachte 8-2-2019: Relatietip: Kom in actie!

Geplaatst 8 feb. 2019 02:09 door Hillie Snoeijer

Een relatie goed houden gaat niet vanzelf.
Dat geldt voor een liefdesrelatie,
maar even goed voor andere vormen van relaties.
Wanneer we niet investeren in onze relaties,
dan zal de verhouding eronder lijden.
We raken vervreemd en de afstand tot elkaar groeit.

Relaties hebben te lijden onder negatief gedrag.
Regelmatig boos worden op de ander,
kwetsende opmerkingen maken,
de ander de huid vol schelden,
het zijn allemaal gedragingen,
die een relatie onder druk zetten.
Stop ermee, wanneer je lief je lief is.

Relaties hebben niet alleen te lijden onder negatief gedrag,
ze hebben ook te lijden onder het achterwege blijven van positief gedrag.
Geen waardering uitspreken naar de ander,
weinig vriendelijkheid uitstralen in je woorden en daden,
het kan funest zijn voor de verhoudingen.
"Maar ik heb toch niks gedaan?" zeg je wellicht.
Dat is precies het punt.
Bij spanningen in een relatie gaat het echt niet uitsluitend
om de negatieve dingen die er gedaan of gezegd zijn.
Juist de dingen die we achterwege lieten, zijn regelmatig
een heel belangrijke factor bij onvrede in de relatie.

Wanneer je je relatie een boost wilt geven,
kijk dan niet alleen naar wat je verkeerd hebt gedaan,
kijk vooral ook eerlijk naar wat je nagelaten hebt.
Blijf niet passief in je relatie,
maar ga actief doen wat goed is
voor jullie onderlinge verbondenheid.
Wees vriendelijk in woord en daad,
laat je waardering voor de ander merken,
geef regelmatig een compliment.
Zet je actief in om de ander gelukkig te maken.
Zeker weten dat het je relatie goed zal doen.
Blijf niet (langer) passief, maar kom in actie!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
Comments