SpiegelGedachte 22-2-2019: Wat als de ander jou irriteert?

Post date: Feb 22, 2019 8:23:58 AM

Soms heb je er zomaar ineens last van.

Dan irriteert de ander je met wat hij of zij zegt of doet.

Je ergert je aan die kleine gebaartjes of uitstraling.

Of het zit in de toon waarop de ander iets tegen je zegt.

Het kan van alles zijn wat jouw irritatie oproept.

Wat doe jij op zo'n moment met je irritatie?

Hoe beïnvloedt ergernis jouw reactie op de ander?

Neemt irritatie en ergernis de regie van jou over?

Je reageert kortaf en onvriendelijk.

Je sluit je af voor wat de ander zeggen wil.

Maakt irritatie je doof en ongevoelig voor de ander?

Voor je het weet kom je terecht in een neerwaartse spiraal.

Jouw manier van reageren prikkelt de ander weer.

Dat klinkt door in zijn of haar manier van reageren.

En dat irriteert en ergert jou vervolgens weer.

Er ontstaat een negatieve wisselwerking.

Het komt de relatie tussen jullie beiden niet ten goede.

Neem de tijd om stil te staan bij jouw ergernis.

Waarom irriteer je je zo aan die ander?

Waar zit precies de angel?

Welke boodschap gaat er volgens jou uit

van datgene waar jij je aan irriteert?

Straalt de ander daarmee arrogantie uit?

Of voel jij je daardoor met weinig respect behandeld?

Of misschien is het wel iets heel anders.

Probeer eens in alle eerlijkheid te achterhalen

wat er ten diepste schuil gaat achter jouw ergernis.

Wanneer je daar de vinger op weet te leggen,

maak dan vervolgens een afweging wat je ermee wilt.

Is het reden om het punt eens bij de ander aan te kaarten?

Is het terecht dat jij die boodschap er voor jezelf uit trekt?

Wat is een gepaste reactie op de irritatie die je voelt?

Hopelijk helpt een dergelijk reflectieproces je

om beter met je irritaties en ergernissen om te gaan.

Zodat het je niet doof en ongevoelig voor de ander maakt.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer

(Psycholoog en Relatiecounselor)