Praktijkgegevens & Tarieven

PRAKTIJK SPIEGELRUIMTE
Drs. Hillie Snoeijer-Hoekstra
Psycholoog en Autismecoach

Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 422431
E-mail: praktijk@spiegelruimte.nl

De gesprekken vinden plaats bij mij aan huis in Baflo.
In de schoolvakanties worden er slechts per uitzondering gesprekken ingepland.

AGB-code zorgverlener 90-047228
AGB-code praktijk 90-55820
Kamer van Koophandel: 01170995

Je ontvangt na elk gesprek een factuur. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen de termijn van 2 weken.
Kosten van de gesprekken kunnen soms als aftrekpost bijzondere ziektekosten bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

TARIEVEN