SpiegelGedachte 27-4-2018: Veranderen ... of toch maar niet?

Geplaatst 4 mei 2018 02:30 door Hillie Snoeijer

"Laten we alles maar mooi bij het oude laten.
Dat vind ik wel zo gemakkelijk.
Al die nieuwigheden en fratsen.
Elke verandering is geen verbetering.
Doe mij maar meer van hetzelfde."

"Ik wil ook wel eens wat anders.
Altijd hetzelfde, dat vind ik zo saai.
Dat is toch niet meer van deze tijd?
We leven nu in andere tijden,
je moet wel met je tijd meegaan.
Ik ga voor nieuwe gewoontes."

Welke van deze twee blokjes uitspraken
typeert en kenmerkt jou het beste?
Ben jij voor veranderingen?
Of hecht jij meer aan vaste gewoontes?
Heb jij behoefte aan vernieuwingen?
Of heb je juist behoefte aan duidelijkheid en structuur?
Besef dat het één niet beter is dan het ander.
Het is een kwestie van voorkeur.
Samenhangend met een verschil in karakter.

Onze wereld hangt aan elkaar van veranderingen.
Vernieuwingen gaan in een razendsnel tempo.
De wereld is in zo'n honderd jaar totaal veranderd.
De komst van radio, tv, telefoon, auto,
computers, smartphones en noem maar op
En er staan ongetwijfeld
nog veel veranderingen op de rol.
Vernieuwingen lijken
elkaar steeds sneller op te volgen.

Veranderingen kun je niet altijd tegenhouden.
Dat is ten enenmale onmogelijk.
En ook niet noodzakelijk.
Besef dat veranderingen vooruitgang kunnen brengen.
Schiet niet bij voorbaat in de weerstand.
Ga eerlijk na wat het zou kunnen opleveren.
Geef anderen wat ruimte om tot op zekere hoogte vernieuwingen door te voeren.
En kijk dan eens wat het brengt.

Blijf rekening houden met elkaar.
Jaag de ander niet weg door jouw vernieuwingsdrang.
Maak tijdig een pas op de plaats,
temper je snelheid zodat anderen je kunnen bijbenen.
En durf ook eens af te zien van vernieuwing
als je merkt dat het ten koste van de relatie gaat.

Het kan soms een hele kunst zijn
om te midden van traditie en vernieuwing
verstandig en wijs met elkaar om te gaan.
Laten we naar elkaar blijven zoeken.
Elkaar blijven respecteren en waarderen.
Relaties zijn tenslotte belangrijker
dan alle vaste gewoontes en
veranderingen bij elkaar.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
Comments