Өлеңдер‎ > ‎

Оспанға

Кешегі Оспан

Бір бөлек жан,

Үйі — базар, түзі —-той.

Аќша, нәрсе

Ала берсе, 

Ат та мінсе, көнді ғой.

“Ала берден”,

“Келе көрден”

Бір күн басын бұрды ма?

Кетті ќаптап,

Алды сап-сап,

Кетті маќтап, тұрды ма?

Жауға мылтыќ,

Досќа ынтыќ,

Жан асар ма осыдан?

Ќорќпай өтті,

Жанға жетті,

Арман етті досынан.

Ел тамағын,

Жұрт азабын

Жеке тартќан кетті гүл.

Сондай ерді —

“Ала берді”

Табар енді біздің ел!

Өлді Оспан,

Кетті шопан,

Енді кім бар баќ ќонар?

Ұрла-ќарла,

Жұртты шарла,

Ойла, барла — не болар?

Жұрт тынымсыз,

Бәрі ұғымсыз,

Енді оларға сөз де жоќ.

Сырты абыз бар,

Желќабыз бар,

Алты ауыз бар — өзге жоќ.

Comments