Өлеңдер‎ > ‎

Ем таба алмай

Ем таба алмай,

От жалындай

Толды ќайғы кеудеге,

Сырласа алмай,

Сөз аша алмай

Бендеге.

Босќа ұялып,

Текке именіп

Кімді көрсем, мен сонан,

Бетті бастым,

Ќатты састым,

Тұра ќаштым

Жалмажан.

Ұйќы,тамаќ

Ќалды дым-аќ,

Керегі жоќ іс болып.

Жай жатпағым

Тыныш таппағым

Күш болып.

Жас жүрегім

Жанды менің

Жайтаба алмай, япырым!

Өзің онда

Жаќсы жолға

Аќырын.

Жас теректің

Жапырағы

Жамырайды, соќса жел

Түсті мойын,

Толды ќойын,

Аќты сел.

Мен паң едім,

Бейќам едім

Ешнәрседен ќайрысыз,

Тез дерттендім,

Кейде өртендім,

Кейде мұз.

 

Comments