Өлеңдер‎ > ‎

Ата-анаға көз қуаныш

Ата-анаға көз ќуаныш—

Алдына алған еркесі.

Көкірегіне көп жұбаныш,

Гүлденіп ой өлкесі.

Еркелік кетті.

Ер жетті,

Не бітті?

Оќытарсың молдаға оны,

Үйретерсің әрнені.

Медеу етіп ойы соны,

Жаны тыныштыќ көрмеді.

Жасында күтті,

Дәме етті,

Босќа өтті .

Ата көңілі жанбаса бір.

Артыќ өнер шыќпаса

Ел танымай, үй танып ќұр,

Шаруасын да ұќпаса.

Үміті ќайда?

Соны ойла,

Абайла!

Сүйер ұлың болса, сен, сүй,

Сүйінерге, жарар ол.

Сүйкімі жоќ ќұр масыл би

Сүйретіліп өтер сол.

Табылмас ќайла.

Ойбайла

Не пайда?

Зарланарсың, ойланарсың

Не болам деп енді мен.

Ќұрбылардан ќорланарсың,

Тәңірі ісіне сен де көн.

Ќайғысыз бенде

Көрдің бе,

Өміріңде?

Тәңірі сорлы етсе бенде,

Не бітірер ќұр жылап.

Жігері жоќ аќылы кенде,

Жанбасыңнан жат сұлап!

Бір жаман мен бе?

Дедің бе

Көңіліңде?

 

Comments