Өлеңдер‎ > ‎

Қуатты оттай бұрқырап

Ќуатты оттай бұрќырап,

Уәзінге өлшеп тізілген. 

Жаңбырлы жайдай сырќырап, 

Көк бұлттан үзілген.

Ќайран тіл, ќайран сөз —

Наданға ќадірсіз.

Тәуекел мен батыр ой

Өткір тілді найза етіп,

Сайысып-аќ баќты ғой,

Неше түрлі айла етіп 

Оянбай, ќайран жұрт, 

Ұялмай ќал жым-жырт!

Аќылмен ойлап білген сөз 

Бойыңа жұќпас, сырғанар. 

Ынталы жүрек сезген сөз

Бар тамырды ќуалар.

Ән салар, жатќа алар,

Түбінде ќұр ќалар.

Comments