Народне епске песме о ослобођењу Србије и Црне Горе

О циклусу

Овај венац песама Вук је назвао „пјесме јуначке новијех времена о војевању за слободу". Оне говоре о борбама с Турцима у XVIII и почетком XIX века у Црној Гори, Херцеговини и Србији.

Подсети се и осталих тематских кругова јуначких песама које си током школовања учио.

Вук је запазио да црногорске песме, као што су Перовић Батрић, Три сужња и друге, садрже „више историје него поезије". Оне су сачувале историјску истину, чињенице о догађајима, али су остале оскудне у погледу песничког надахнућа, стила и израза. „Оне су живеле као најважнији део усмене народне хронике и уједно као примери чојства и јунаштва (...) као драгоцено предачко завештање", запажа Јован Деретић.

Сеча кнезова, коју су спровели београдски јаничари, препунила је чашу гнева гомиланог вишевековним ропством и српски народ је, под вођством Карађорђа Петровића, подигао устанак и кренуо у борбу за слобо-ду. О бојевима који су вођени на Иванковцу, Делиграду, Мишару, Чегру, Чокешини, Лозници настале су песме које су славиле јунаштво Карађорђа, Стојана Чупића, Милоша Стојићевића, поп Луке Лазаревића, Лазара Мутапа, браће Недић и других. У неколико песама опеван је и Други српски устанак, под вођством Милоша Обреновића.

Снежана Самарџија надахнуто закључује: „Бојеви устаника, снага раје и јунаштво војвода потврдиће узвишеност косовског страдања, Лазареве клетве и свеопштег завета светих и честитих ратника."

Филип Вишњић (1767-1834)

Филипа Вишњића зову "српским Хомером". Зашто?

Песник буне

Највећи број песама о ослобођењу Србије, међу којима су најлепше Почетак буне против дахија и Бој на Мишару, дело су Филипа Вишњића, једног од најбољих Вукових певача.

„У песми Почетак буне против дахија слепи гуслар је показао збир својих унутарњих дарова: и везивање људских догађаја са свемирским, и осећање историје, и свест о величини сиротиње раје, и снагу вајања ликова, и дубину размишљања, и уздизање над стварима", пише Владан Недић. Вишњић је рађање слободе и нове државе у српском устанку повезао с немањићким коренима и косовским изданцима. Као што је косовска трагедија виђена у песмама као небески знак, тако су и буђење и устанак поробљеног народа уплетени у бројна небеска чуда. Као да је из свемира гледао земаљске и небеске прилике, тако је дубоко и широко развио песму о српском устанку, схватајући не само тренутна догађања него и њихове далеке узроке и последице.

Он види догађаје очима и једне и друге зараћене стране, српске и турске. „Држећи се правила херојске части, српски устаници, сељаци кнезови и кнезови сељаци, побеђују без ликовања, гину без мржње и жртвују се волећи овоземаљски живот", запажа Нада Милошевић-Ђорђевић. Као даровит народни песник и певач, Филип Вишњић је описао ову српску револуцију и као поуздан историчар, спајајући векове и догађаје, токове живога од далеке прошлости до будућности.

Прочитај песме

Послушај песме

Истраживачки задаци уз песме

Б

О

Ј


Н

А


М

И

Ш

А

Р

У

Историја и уметничка обрада

 • Погледај анимирани документарни филм, а ако више волиш класичан текст користи страницу на Википедији. Упореди историјске чињенице из филма и енциклопедије са песмом и издвој све историјске слике у песми.

Простор у песми

  • Локализуј простор у песми.
  • Која област у Србији је опеванa?
  • Који епитети су употребљени како би верно описали те области?

Мотив гавранова

 • У песми се јавља мотив гавранова гласоноша. Зашто се народни певач определио да баш гавранови донесу вести о исходу боја?
 • Kaкву вест гавранови доносе Кулиновој кади? Kaко она реагује на вести које јој они доносе?
 • Прочитали сте песму Слуга Милутин. Упореди понашање царице Милице и Кулинове каде.Пронађи сличности и разлике у понашању ове две жене.

Тужбалица

 • Пронађи у песми пример за тужбалицу. Ко је изговара и који је разлог за туговање.

Порука

 • Нагомилана мржња и бес, жеља за слободом, изнети су у стиховима који представљају и поруку песме. Обележи те стихове.

Почетак буне против дахија

Историјске прилике о којима песма говори упознао си на часовима историје, а можеш погледати и седмоминутни документарни филм са анимацијама на карти:

Знамења

 • На који начин у песми природа учествује у борби Срба за ослобођење?
 • Сматраш ли знамења на небу историјским или песничким сликама? Свој одговор поткрепи образложењем и доказима.
 • Како знамења прихватају и тумаче Срби, а како Турци?

Ликови

 • Које све историјске личности песма помиње са турске и са српске стране?
 • У мору ликова, по чему је Илија Бирчанин изузетан? Направи разлику између бахатости и јунаштва у случају Илије Бирчанина.
 • Протумачи турске речи "Он је паша, а ја субаша".

Власт

 • У песми се издвајају два схватања власти, тј. начина владања народом (рајом). Која су то два начина владања и ко заступа једну, а ко другу теорију?
 • Какав је ваш однос према тој теми: који начин управљања је делотворнији? При образложењу пођите од свог искуства и управљања/ руковођења у породици, учионици, клубу...

Косовски завет

 • Уочи везу између Косовске битке и Првог српског устанка. Ко је у песми свестан те повезаности?
 • Како је косовски завет присутан у догађајима Првог српског устанка?

Битка на Салашу

Стара црква у Салашу Ноћајском - задужбина Стојана Чупића. Данас је на њеном месту нова црква, а споменик Стојану налази се испред цркве.

Устанички топоними

 • Издвој све топониме из песме и објасни их.
 • На Гугловој мапи пронађи и обележи издвојене топониме.

Ликови

 • У песмама које певају о ослобођењу Србије и Црне Горе на сцени нису само појединци и групе, већ колектив, народ. Који појединци се, ипак, по свом јунаштву издвајају у овој песми?
 • Народни певач велича јунаштво Стојана Чупића, назива га Змајем од Ноћаја. Због којих људских квалитета је заслужио тај надимак? Има ли неких мана или еј идеализован?
 • Пронађи биографске податке о Стојану Чупићу и откриј у чему је још његова људска величина.
 • У песми се срећу и српски представници који се не слажу са Чупићем. Који су то ликови, зашто не деле исте вредности са Чупићем. Какав је твој став према њима - правдаш ли их и чиме; осуђујеш ли их и зашто.

Добри коњи

 • Стојан Чупић као и други српски јунаци имају добре коње и воле да имају добре коње. Шта значи да је коњ "добар" и које такав коњ особине има?
 • Зашто Чупић и други јунаци желе да имају добре коње? Шта је функција тих коња? Има ли и неких других, статусних разлога у тој жељи за добрим коњима.

Б

О

Ј


Н

А


Ч

О

К

Е

Ш

И

Н

И

Српски Термопили

 • Погледај документарни анимирани филмић да би се обавестио о великој бици и јунаштву. Распитај се и објасни зашто овај догађај, ову битку зову српским Термопилима. Наведи који си извор користио да би то сазнао.
 • Коју сцену пресставља илустрација у позадини овог текста? Можеш да је погледаш и овде.

Простор у песми

 • Локализуј простор у песми.
 • Које епитете народни певач употребљава уз те географске појмове?
 • Шта нам епитети говоре о тим просторима?

Mотив гавранова

 • И у овој песми се јављају гавранови као гласоноше. Коме доносе вести ове птице?
 • Kaкве вести доносе?

Српска и турска војска

 • У песми су опевани српски јунаци који су на челу своје војске. Који су велики јунаци на челу српске војске? Kojи су њихови чинови, звања?
 • Турска војска је бројнија и наоружанија од српске. Да ли су Срби спремни на предају када им је понестало муниције? Одговор поткрепи стиховима из песме.

Перовић Батрић

 • Велики број епских народних песама почиње словенском антитезом. Она је присутна и у овој песми. Обележи је. Чија судбина је описана у обележеним стиховима?
 • Колико блага нуди Перовић Батрић Ћоровићу да би се спасио ропства?
 • Ko омета нагодбу о откупу Перовића из ропства?
 • Перовић Батрић страда од Турчинове руке. Ко га је осветио?
 • Објасни "сродство" побратима који срећеш у песми. Обавести се о феномену побратимства и спреми се да испричаш што си сазнао.
 • У народним песмама смрт јунака описује се на устаљен начин. Препиши стихове у којима је описана смрт Вучићевић Пера.

Три сужња

Ликови

Песма Три сужња се разликује од других песама из овог циклуса јер је акценат стављен на опис судбина тројице јунака. Ко су јунаци ове песме? Колико дуго су утамничени? Опиши атмосферу тамнице и зашто боравак у затвору доживљавају као ропство. У каквом је пположају ров, а у каквом јунаци песме.

Судбине

 • Kaко сваки од јунака прихвата своју судбину? За чим жали Лијеш од Пипера? Шта најтеже пада Селаку Васојевићу? Шта у ропству мучи Вуксана од Роваца?
 • Вуксан од Роваца овако размишља о бекству од потере: ,,Aко тако напријед немам, ни натраг се немам куд вратити”. Која његова карактерна црта долази до изражаја кад изговара ову мисао?

Епско јунаштво и рок-опера

Пројектни рад

У 8. разреду учиш о опери на часовима музичке културе. Велике историјске догађаје увек прате велика страдања и снажне емоције, па су они често тема опера. Треба још имати добар либрето и драмске елементе, те компоновати музику.

Погледај како је један занимљив музички састава младих људи "Хоркестар"започео оперу о буни на дахије - 1. чин по сатирично-комичном либрету Станислава Винавера.

Са својим другарима уз помоћ наставника српског, музичке и ликовне културе можеш да:

 1. наставиш започету оперу о буни на дахије, дописујући остале чинове.
 2. одабереш неку другу песму из циклуса ослобођења Србије и Црне Горе и напишете озбиљну рок-оперу.

Комичну или рок-оперу можете да изведете за Дан школе или на матурској вечери.

Наставници српског помоћи ће вам око либрета, наставница музичког око компоновања и певања, а наставница ликовног око костима.