Народне епске песме о хајдуцима

Прочитај песме

Послушај како звуче

О песмама хајдучког циклуса

Вук Караџић је епске песме поделио према старини догађаја о којима певају. За разлику од Вукове, садашња подела је сачињена према темама и личностима о којима песме певају, па је зато зовемо поделом на тематске кругове (циклусе) песама.

Песме средњих времена, како их је Вук назвао, говоре о отпору народа н сукобима с Турцима у време робовања, то јест о хајдуцима и ускоцима. Народ је у хајдуцима и ускоцима видео осветнике који су се борили против неправде и насиља које су спроводили Турци и наду да ће борбом доћи до слободе. Најпознатији ликови хајдука били су Старина Новак, дели Радивоје, дијете Грујица, Томић Мијат, Бајо Пивљанин.

Истраживачки задаци уз песме

С т а р и В у ј а д и н
Хајдуци, Тителбах

Основни ниво

 1. Одреди тему песме.
 2. Како су хајдуци обучени? Објасни детаљно.
 3. У којим стиховима се види родитељска брига старог хајдука да му синови сачувају до последњег даха јуначки понос? Препиши стихове.
 4. Опишите укратко њихову јуначку смрт.

Средњи ниво

 1. У другом делу видимо како умире Стари Вујадин. На какве муке су га стављали Турци? Чиме су га приморавали да ода своје другове? Обрати пажњу на моралну снагу Старог Вујадина у тренуцима највећих мучења.
 2. Прошири овај мотив и на остале хајдучке песме које сте читали. Које су исте јуначке и моралне особине ових ликова?
 3. Објасни градацију у сликама мучења Старог Вујадина.
 4. На почетку песме приказана је сликовито девојачка клетва. Каква осећања девојка тиме изражава? Можемо ли та осећања да уопштимо и на цели народ?

Напредни ниво

 1. Прочитај текст Миодрага Павловића „Стари Вујадин или расправа о очима“.
 2. Миодраг Павловић каже да се у песми на почетку и на крају говори о очима; шта је заједничко девојци и гуслару који је ову песму испевао? О каквој метафори Павловић говори?
 3. Шта значи придев „чарне“ у синтагми „чарне очи“?
 4. „Ја не казах за лажљиве очи, / које су ме на зло наводиле, / гледајући с највише планине...“ Како Павловић тумачи ове стихове?
Старина Новак или расправа о очима

Старина Новак и кнез Богосав


Милан Ђ. Милићевић је забележио у књизи Кнежевина Србија: „Широм Србије постоје локалитети које народно предање приписује ’проклетој Јерини’. По једном предању забележеном у Жупи Александровачкој Јерина је градитељима наметнула такав кулук да је чак поткивала и козе које су износиле камење за подизање градића на високим и неприступачним местима. Занимљиво је предање о постанку места Некудим: Јерина је била донела камен, да на месту Некудиму зида град. Када је дошла да разгледа место, а то неке гуске прну, и полете к североистоку. Јерина остави то место и дође у Смедерево, те ту нареди, да се град гради. Неки јој доглавници рекну да би прво место било боље, као склоњеније у шуми и дубље у народу, а она одговори: ’Оно не кудим, али је и ово добро’. Тако је, веле, постао град Смедерево, а оно се прво место прозвало Некудим”.
Основни ниво

 1. Одреди тему песме.
 2. Ко прича основни догађај песме? Хронолошки или ретроспективно?
 3. Са што мање речи наброј три разлога за одметање у хајдуке које је детаљно образложио Старина Новак.

Средњи ниво

 1. Која се стварна историјска личност појављује у овој песми и о којој средњовековној грађевини је овде реч? Када је она саграђена?
 2. Објасни у чему се састојало учешће српског сељака у грађењу тврђаве; у каквој је вези Старина Новак са тим догађајем?
 3. Када се у песми појављују ликови Турака? Шта представља окосницу Новаковог сусрета са Турцима и како се тај сукоб завршио?
 4. Којим је "оружјем" је Старина Новак убио младо Туре и откуд му? Чиме је ускоро заменио то оружје? Шта је урадио са својим старим оружјем? Објасни значај ове сцене замене оружјем.

Напредни ниво

 1. Препиши стихове у којима је Старина Новак описао своје четрдесетогодишње хајдуковање.
 2. Препиши стихове које би издвојио као поруке (идеје) песме.
 3. Разговарајте о вери старине Новака. Каква је његова вера у Бога.
 4. Хајдук и хајдучија су данас негативна значења - одметници, обично и насилници, пљачкаши, кавгаџије. Покажи да је све то радио и Старина Новак, а затим га одбрани, оправдај аргументима из песме.

Новак и Радивоје продају ГрујицуХерцеговачко робље, Јарослав Чермак


Основни ниво

 1. Пронађи клетву Туркиње девојке. Коме је намењена и да ли се остварила.
 2. Какав план за бег кује Грујица?
 3. Опиши Грујичину битку за ослобођење.

Средњи ниво

 1. Уочи хиперболу у опису Грујичине одеће, добијене од Џафербеговице.
 2. На примеру из песме објасни ропство. Зашто Џафербеговица купује Грујицу, какве намере има са њим? Какав је однос сарајевске средине према овој појави? Поткрепи тврдњу текстом песме.
 3. Уз Грујичино име Џафербеговица користи придевску именицу "драгокуп". Објасни значење и употребу те речи.
 4. Како тумачиш поступак хајдука Новака и Радивоја и њихову продају Грујице?

Напредни ниво

Песмама се не суди и ништа не чуди

 1. У нашем времену би ликови из песме били оптужени за злоупотребу детета. Које две врсте злоупотребе детета примећујеш? Објасни како су оне историјски оправдане (историсјки тренутак у који је радња смештена), а како песнички (песнички поступак).
 2. У овој као и у неким другим епским песмама срешћемо једну непристојну реч која у буквалном значењу означава жене сумњивог морала, али се чешће користи у пренесеном значењу и то за мушкарце. Народни певач користи их као стални епитет. Која је то именица и у ком значењу са каквим циљем је користи народни певач? Ко у овој песми користи ту реч, за кога и зашто? Замени је са прихватљивим речима које би имале исто значење.

Старина Новак и дели РадивојеОсновни ниво

 1. Пронађи топониме у песми и локализуј радњу: где бораве хајдуци, где је одведен Грујица?
 2. Зашто Радивоје напушта и одваја се од Старине Новака? Ко је остао са Новаком, а колико се хајдука одвојило и отишло са Радивојем?
 3. Шта су Турци урадили са Радивојевим хајдуцима?
 4. Како се, на крају, Радивоје опаметио?

Средњи ниво

 1. Које особине показује дели Радивоје кад оставља свог остарелог учитеља? Обрати пажњу на разлоге због којих Радивоје жели да остави Новака. Зашто жели да пресреће трговце по друмовима, и откуд на друмовима (копно) трговци поморци ( с брода)?
 2. На који начин су Турци понизили Радивоја?
 3. Пронађи и протумачи алегорију у песми заробљеног Радивоја. Ко ју чуо и како протумчио?

Напредни ниво

 1. У одељењу поведите расправу о феномену среће у овој песми. Како објашњавате "лошу срећу" Радивоја и "срећу" Новака? При објашњењу изнесите реалне околности борбе Радивојевих хајдука и Турака: бројно стање, однос снага, позиција... Такође, разматрај каснији неравномеран однос Турака и Новака и његову стратегију борбе. Какав однос према таквим догађајима има Радивој? Да ли бисте ви исход назвали срећом или имате и другачијих објашњења?! Шта је хтео песник када је смишљао овакав ток догађаја?
 2. Напиши пет порука /идеја ове песме. Напиши их својим речима, а можеш наћи и неке пословице и сентенце о старости и старим људима које се уклпају у идеју песме..

Провери своје знање

пре часова анализе домаће лектире