Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

2020/2021, semestr zimowy

Algorytmy genetyczne w iterowanym przestrzennym dylemacie więźnia

Stanisław Kurdziałek, Stanisław Żukowski, Przemysław Słota

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Szymczak

Raport

Wykorzystanie druku 3D do korelacji pomiarów spektroskopii ramanowskiej, mikroskopii sił atomowych i profilometru optycznego

Adrianna Chamryga, Artur Dobrowolski, Jakub Jagiełło

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport

Mikroklimat w mikroświecie – przygotowanie pokazów na 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Monika Krystian, Weronika Maksymiuk, Daria Matczak, Joanna Mazur, Karolina Pachocka

Opiekun: dr Anna Modrak-Wójcik

Raport

Zaprojektowanie i wykonanie modelu metodą Selective Laser Melting (SLM)

Aleksandra Mielnicka, Aleksandra Lenartowicz, Paulina Sekrecka

Opiekun: mgr inż. Magdalena Zieniuk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Raport

Rozkład Wignera dla macierzy losowych

Jerzy Paczos, Adam Prystupiuk, Oskar Stachowiak

Opiekun: dr Marcin Napiórkowski

Raport

2019/2020, semestr letni

Modelowanie wywlekania pętli chromatynowej

Łukasz Milewski, Maciej Zagrodzki, Elżbieta Karpińska

Opiekunowie: prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (CeNT), mgr Michał Kadlo

Raport Filmy

Mapowanie oddziaływań białko-ligand metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

N. Dziemiach, K. Garczyńska, M. Aleksandrzak, A. Łuczak, A. Jabłońska

Opiekun: dr Marcin Warmiński

Raport

Kosmologiczne ściany domenowe

Michalina Borczyńska, Tomasz Białecki, Adam Gomułka, Krystian Jabłonowski

Opiekun: mgr Jan Kwapisz

Raport

Gra edukacyjna sterowana potencjałami z mięśni na Piknik Naukowy

Ada Kochlewska, Cezary Paziewski, Martyna Poziomska

Opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz

Raport

Lidar budowa i przygotowanie pokazów popularnonaukowych

Michał Chrzanowski, Jędrzej Mijas, Maciej Nytko, Uliana Pylypenko

Opiekun: mgr Filip Sośnicki

Raport

Rejestracja promieniowania kosmicznego za pomocą licznika Geigera-Müllera i LED - wizualizacja

Anna Przybysz, Jacek Koniarski

Opiekun: dr hab. Marcin Konecki, prof. UW

Raport

On representation theory of topological groups: from SU(2) through compact groups to semisimple Lie groups

Jacek Kenig, Michał Pietruszka

Opiekunowie: dr hab. Paweł Kasprzak, dr hab. Piotr Sołtan, prof. UW

Raport

Badanie wpływu mocy dawki na przeżywalność komórek nowotworowych gruczołu krokowego poddanych działaniu promieniowania jonizującego

Magdalena Grochowska, Karolina Plenzner, Julia Pucińska,

Opiekunowie: dr Beata Brzozowska-Wardecka, mgr Adrianna Tartas

Raport

Symulacje relatywistycznych zderzeń jąder atomowych

Amanda Giska, Krzysztof Mękała, Mikołaj Michaluk, Bartosz Zawora, Mateusz Zych

Opiekun: dr hab. Krzysztof Piasecki

Raport

Dozymetria promieniowania X dla próbek biologicznych

Anna Cholewik, Patrycja Kamińska, Mateusz Rutkowski

Opiekunowie: dr Beata Brzozowska-Wardecka, mgr Adrianna Tartas

Raport

Kolarski pomiar mocy

Filip Bojdecki, Kuba Krawczyk, Marcin Gmyrek, Jacek Hann, Elżbieta Karpińska

Opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak

Raport

Organizacja Sympozjum Młodych Naukowców 2020 w czasach zarazy, część 1

Magdalena Bartolewska, Julia Derlikiewicz, Olga Kochanowska, Sara Piotrowska, Mihai Suster

Opiekun: dr hab. Jacek Szczytko

Raport

Symulacje relatywistycznych zderzeń jąder atomowych

Piotr Bielak, Jan Orliński, Bożena Poncyljusz, Mateusz Rachwał, Piotr Toczek

Opiekun: dr hab. Krzysztof Piasecki

Raport

End of the inflation time

Jakub Reszke, Jacek Lukasik, Artur Strag, Jan Chojnacki

Opiekun: mgr Jan Kwapisz

Raport

Doświadczenie Fizeau

Marcin Pruszczyk, Mariusz Girguś, Piotr Woźnica, Bartosz Fabjanowicz

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport

Fizyka science-fiction

Rafał Ćwiek, Grzegorz Krasucki, Weronika Nosiadek, Włodzimierz Religa, Jakub Reszke

Opiekun: mgr Maciej Kolanowski

Raport

The most exciting roller coaster

Kuba Krawczyk, Marek Wesołowski, Filip Bojdecki

Opiekun: dr inż. Magdalena Kuich

Raport

Design a roller coaster

Jurand Prądzyński, Zofia Kaczmarek, Kacper Nowak

Opiekun: dr inż. Magdalena Kuich

Raport

Maximising the excitement of a roller coaster ride

Wojciech Przybylski, Mateusz Kulejewski, Łukasz Majsiak

Opiekun: dr inż. Magdalena Kuich

Raport

Silne sprzężenie pomiędzy modami braggowskimi we wnęce dielektrycznej

Aleksandra Gajkowska, Ada Hryniewicka, Karina Świderska

Opiekun: mgr Mateusz Król

Raport

Recognition of satellite images of clouds using deep learning

Wiktor Kondrusiewicz, Jan Franciszek Klamka, Marta Włodarczyk, Maciej Kierkla, Tomasz Bednarek

Opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz

Raport

Badanie rozkładu przestrzennego kropel chmurowych na obrazach uzyskanych techniką "noża świetlnego"

Aleksander Sanjuan Ciepielewski, Krzysztof Piasecki, Maciej Dojczman, Robert Grosz, Tomasz Mikołajków

Opiekun: prof. dr hab. Szymon Malinowski

Raport

The Hubbard model with infinitely strong Coulomb repulsion on 1D and 2D lattices

Mateusz Bronikowski, Jacek Gębala, Mateusz Homenda, Adam Koza, Przemysław Oliwa

Opiekun: dr hab. Krzysztof Wohlfeld

Raport Oprogramowanie

Ruch kropelki po szybie

Igor Chełstowski, Mateusz Fortunka, Piotr Orłowski, Franciszek Pęski, Aleksandra Skolasińska, Natalia Zawadzka

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Aleksander Szymczak

Raport

Opracowanie danych geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej ERT – Strzegom

Wiktoria Jarecka, Paulina Tyc, Weronika Wysocka

Opiekun: dr hab. Radosław Mieszkowski, Wydział Geologii UW

Raport

2019/2020, semestr zimowy

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej, część 1

Anna Ferfecka, Cezary Molenda, Hubert Ładziński, Karolina Przystalska, Paulina Dobies, Mateusz Wolniewicz, Robert Szymko

Opiekun: dr Piotr Nieżurawski

Strona

Badanie chiralności plazmonowej – synteza hybrydowych kompozytowych, ciekłokrystalicznych materiałów z anizotropowych nanocząstek złota o właściwościach plazmonicznych

Karolina Franasik, Paweł Jarmuła, Marzena Kaliszewska, Łucja Kipczak, Maksymilian Wojtczak

Opiekun: dr hab. Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii UW

Raport

Technologie asystujące – jednoprzyciskowa obsługa serwisu YouTube dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ada Kochlewska, Zuzanna Lewandowska, Tomasz Necio, Cezary Paziewski, Anna Stróż

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Durka

Raport

Simulating Self–Organised Criticality

Dominik Stańczak, Oleg Kmechak, Grzegorz Skóra, Aleksandra Jankowska

Opiekun: prof. dr hab. Jakub Tworzydło

Raport Oprogramowanie Dokumentacja

Praca nad projektem TPCReco i jego konserwacja

Jakub Żak, Jakub Korsak, Tymon Maciejak

Opiekun: dr hab. Artur Kalinowski

Raport Oprogramowanie

Observing black hole lenses with adaptive optics

Magdalena Pawłowska, Cezary Turski, Oliwia Ziółkowska

Opiekun: mgr Algita Stankevičiūtė

Raport

2018/2019, semestr letni

Zbiór zadań z mechaniki kwantowej

Jakub Mik, Karol Łukanowski, Łukasz Łysakowski, Przemysław Władek, Agata Wojciechowska

Opiekun: dr hab. Katarzyna Krajewska

Zbiór zadań

Wystawa Światlo jest super - optometria

Aleksandra Gotowicka, Oliwia Kaczkoś, Zofia Klekot, Iwona Kot

Opiekun: mgr Filip Sośnicki

Raport Plansze

Badanie wrażliwości komórek CHO-K1 w odpowiedzi na napromienienie wiązką jonów węgla C-12

Dawid Łyko, Mateusz Wróblewski, Martyna Śpiewak, Marta Senkowska, Joanna Zgardzińska

Opiekunowie: dr Urszula Kaźmierczak, dr hab. Zygmunt Szefliński

Raport

Van Hove singularities of surface states in crystalline topological insulator

Urszula Oleszek, Jan Miśkiewicz, Przemyslaw Zieliński

Opiekun: prof. dr hab. Jakub Tworzydło

Raport Oprogramowanie

Wstęp do opisu kwantowego rozpadu fałszywej próżni w mechanice kwantowej i teorii pola

Paweł Pajewski, Arkadiusz Szpyra, Michał Ryczkowski, Michał Łukawski, Paulina Michalak

Opiekun: prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Raport

Samobalansująca się deska elektryczna z jednym kołem - zrób to sam!

Kuba Rogoża, Melania Ostaszewska, Katarzyna Ludwiczak, Urszula Kurdziel,

Opiekunowie: Kamil Boryczko, prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport

Pokaz oraz film na Piknik Naukowy 2020

Magdalena Grochowska, Anna Kudzia, Natalia Kuk, Tomasz Nagalski

Opiekun: dr Michał Karpiński

Raport Film (pl) Film (en)

Badanie wpływu silnego, statycznego i niejednorodnego pola magnetycznego na linie komórkową fibroblastów PCS-201-010

Beata Starek, Mikołaj Kuska, Jakub Janiec

Opiekun: dr hab. Jacek Kubiak, prof. WIHE, CNRS, Francja

Raport

Badanie jakości i stabilności estymacji parametrów modelu MVAR

Agnieszka Gryko, Marta Paź, Justyna Sobol

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Durka

Raport

Radiologiczna Mapa Polski – materiały dydaktyczne dla uczniów liceum

Martyna Poziomska, Wiktoria Szcześniak, Klaudia Koszel, Kornel Trzeciak, Mateusz Lenart

Opiekun: dr Aleksandra Fijałkowska

Raport Prezentacja

Generator Tesli

Barbara Grabowska, Ewa Julia Skorek, Piotr Śmieja, Maciej Urbanowicz

Opiekun: dr hab. Jan Suffczyński

Raport Opis i instrukcja Filmy Zdjęcia

Pomiar mocy dawki promieniowania generowanego przez lampę RTG

Justyna Cebrat, Dinara Kalkabaeva, Jan Kotlarz, Natalia Krzewińska, Wojciech Stasiuk

Opiekun: dr Beata Brzozowska-Wardecka

Raport

Gra sterowana za pomocą elektromiogramu

Foltyn Jan, Kędzierska Beata, Kukieła Jan, Śliwa Joanna, Ziółkowski Przemysław

Opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz

Raport Oprogramowanie

Fizyka Statystyczna A – zadania i rozwiązania

Andrzej Chrostowski, Krzysztof Dębowski, Martyna Terelak

Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Byczuk

Raport

Organizacja obchodów 50. rocznicy wydarzeń marcowych ’68 na Wydziale Fizyki

Karolina Łempicka, Oliwia Szawcow, Jakub Wagner, Weronika Zielony

Opiekun: dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański

Raport

Rejestrator promieniowania kosmicznego – tryger

Adam Widomski, Karolina Karpińska, Mateusz Majczak

Opiekun: dr hab. Marcin Konecki

Raport

Rejuvenating the Gravitational Microlensing monograph lecture

Mroz Mateusz, Olejak Aleksandra, Szewczyk Paweł, Wolf Stefania, Zielinski Mateusz

Opiekun: mgr Algita Stankevičiūtė

Raport

Skonstruowanie urządzenia do lewitacji magnetycznej stabilizowanej fotoelektrycznie

Antoni Belina Brzozowski, Rafał Stojek, Maksymilian Wojtczak

Opiekun: dr Stefania Elbanowska - Ciemuchowska

Raport

Transformacja obrazów TEM do przestrzeni odwrotnej – skrypt Malvina

Malwina Marczak, Mateusz Pawlak, Anna Nędzusiak, Adam Ćwilich

Opiekun: dr Joanna Matraszek (Wydział Chemii UW)

Oprogramowanie

Budowa systemu Master-Slave robotycznego ramienia łazika marsjańskiego

Mateusz Michał Marecki, Andrzej Ostasiuk, Krzysztof Mordasewicz, Marcel Półkośnik

Opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak

Raport

Modyfikacja modelu koewoluujących sieci społecznych

Chorowski Michał, Kowalski Filip, Ossowski Maciej, Thomson Ewa

Opiekun: mgr Tomasz Raducha

Raport

Wytwarzanie i właściwości ciekłokrystalicznych elastomerów

Artur Bogusz, Wojciech Obuchowicz, Mikołaj Rogóż, Wiktor Szadowiak

Opiekun: dr hab. Piotr Wasylczyk

Raport

Charakterystyka spektroskopowa diamentów do badań wysokociśnieniowych

Wiktoria Dołębska, Małgorzata Domańska, Magdalena Grochowska

Opiekun: dr Tomasz Jaroń (CeNT)

Raport

Pomiary koincydencyjne Fast-Timing z wykorzystaniem 8 detektorów LaBr₃

Aleksander Augustyn, Karolina Królik, Michał Mikołajczuk, Adam Nałęcz-Jawecki, Michał Swebodziński

Opiekunowie: dr hab. Krzysztof Piasecki (UW), dr. hab. Ernest Grodner (NCBJ)

Raport

Konkurs robotów typu linefollower

Opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak

Barbara Ostaszewska, Krzysztof Zdanowski, Marek Czarnota, Jakub Nowakowski

Raport

Jan Księżopolski, Marcin Parafiniuk, Zofia Cieślińska, Jakub Józefowicz, Thi Phung

Raport

Ola Barańska, Julia Chachulska, Rafał Kaczmarek, Adam Ryszczuk , Stanisław Otowski

Raport

Budowa kontrolera i badanie precyzji znakowarki laserowej

Sebastian Borówka, Michał Lipka, Kamil Stankiewicz, Tomasz Szawełło

Opiekun: dr hab. Wojciech Wasilewski, prof. UW

Raport Oprogramowanie

MAKRELA – Mały Amatorski Kreatywny RadiotELeskop Astronomów

Mateusz Bronikowski, Barbara Dwużnik, Damian Kawka, Małgorzata Szypuła, Gabriela Wojtkowska

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik

Raport

Amatorski Radioteleskop

Jacek Gębala, Julia Krajecka, Dominika Makoś, Mikołaj, Michaluk, Jan Szypulski

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik

Raport

Osobisty detektor promieniowania z wykorzystaniem Arduino

Anna Daniluk, Anna Długołęcka, Anna Kwiatkowska, Tomasz Rogiński, Monika Rykała

Opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik

Raport

Czy to był bolid?

Helena Ciechowska, Aleksandra Fronczak, Maciej Karasewicz, Klaudia Mocek, Mikołaj Zawadzki

Opiekun: prof. dr hab. Marek Grad

Strona Raport Prezentacja

Widmo kwazienergii kwantowego układu dwupoziomowego w okresowym polu laserowym na przykładzie grafenu

Julia Derlikiewicz, Kamila Kotur i Mihai Suster

Opiekunowie: dr hab. Katarzyna Krajewska, prof. dr. hab. Jerzy Kamiński

Raport

Nielokalność a metrologia kwantowa

P. Drozda, M. Kościelski, T. Linowski, O. Makuta

Opiekun: dr hab. Jan Chwedeńczuk

Raport

2018/2019, semestr zimowy

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne

Magdalena Bartolewska, Olga Kochanowska, Karolina Fusiek

Opiekunowie: mgr inż. Maciej Krajewski, mgr Wojciech Mech, mgr Joanna Sitnicka, mgr Adam Wincukiewicz

Raport

Wytworzenie organicznego panelu fotowoltaicznego o dużej powierzchni

Małgorzata Jakubowska, Mateusz Jankowski, Adam Zbierski, Tomasz Zdunek

Opiekunowie: mgr inż. Maciej Krajewski, mgr Wojciech Mech, mgr Joanna Sitnicka, mgr Adam Wincukiewicz

Raport

Synteza oraz charakterystyka spektroskopowa, kwantowomechaniczna i strukturalna 5-podstawionych pochodnych 2-tiokso-4-tiazolidynonu

Aleksandra Kieliszek, Przemysław Puła, Marcin Witkowski

Opiekun: dr Agata Królikowska (Wydział Chemii UW)

Raport

Projektowanie i drukowanie elementów zastępczych do maszyny typu flowpack

Maciej Giza, Michał Karny, Arkadiusz Lewandowski, Adam Pilinda, Jędrzej Wardyn

Opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak

Raport

Mikrofizyczna struktura pionowa smogu w rejonie Beskidu Żywieckiego

Dominika Czyżewska, Katarzyna Dziembor, Karolina Borek

Opiekun: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Raport

Agate evolver

Wojciech Ciszewski, Alicja Dutkiewicz, Stanisław Kurdziałek

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Szymczak

Raport Oprogramowanie

Przygotowanie narzędzi do uczenia maszynowego opartego na danych z eksperymentu CMS

Paweł Czajka, Mateusz Fila, Rafał Masełek

Opiekun: dr hab. Artur Kalinowski

Raport Oprogramowanie

Mechanika klasyczna - skrypt

Michał Idziakowski, Anna Lisicka, Jakub Łaguna, Zuzanna Perkowska, Iwona Piętka

Opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński

Skrypt

On backreaction effects in geometrical destabilisation of inflation

Oskar Grocholski, Marcin Kalinowski, Maciej Kolanowski

Opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński

Artykuł

2017/2018, semestr letni

GezmatGUI – interfejs graficzny dla generatora zestawów zadań Gezmat

Katarzyna Życieńska (lider), Jan Kamiński, Beata Goźlińska

Opiekun: dr Piotr Nieżurawski

Raport Oprogramowanie Opis

Klasyfikacja sygnałów SSVEP przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego

Katarzyna Filipiuk, Krzysztof Piwoński, Urszula Romaniuk, Izabela Szopa

Opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz

Raport (pdf)

Ograniczenia przybliżenia liniowych fal spinowych

Krzysztof Wohlfeld, Damian Włodzyński, Krzysztof Jodłowski, Piotr Wrzosek, Adam Kłosiński

Opiekun: dr Krzysztof Wohlfeld

Raport

Badania wpływu wygrzewania w atmosferze azotowej na właściwości optyczne warstw epitaksjalnych azotku boru

Nerło Joanna, Możajew Mariusz, Kozłowska Kinga

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport (pdf)

Automatyzacja analizy obrazów pochodzących z detektora OTPC

Wiktoria Karwicka, Urszula Orzeł, Urszula Włodkowska, Katarzyna Życieńska

Opiekun: mgr Adam Kubiela

Raport

Ensemble learning for single-trial auditory P300 classification

Paweł Pierzchlewicz, Anna Stróż, Cezary Paziewski, Łukasz Korszuń

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Durka

Raport (pdf) Doniesienie konferencyjne Oprogramowanie

Preparation and participation in International Physicists’ Tournament 2018 (IPT 2018)

Paweł Szczypkowski, Jerzy Szuniewicz, Piotr Górski, Adrian Makowski, Wojciech Zwoliński

Opiekun: mgr Piotr Podlaski

Raport (pdf)

Języki Fizyki

Aleksander Kołodziej, Paulina Mieldzioć, Krzysztof Myśliwy, Marcin Sawicki

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Majhofer

Raport (pdf)

Reprezentacje grupy SL(2, R)

Katarzyna Budzik, Mateusz Szczygieł, Paweł Wójcik

Opiekun: prof. dr hab. Jan Dereziński

Raport

Spektroskopia THz materiałów do wytwarzania fantomów w obrazowaniu medycznym

Daria Strumiłło, Maria Szoła, Kinga Żelechowska

Opiekun: dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW

Raport (pdf)

Grenlandia się topi - badanie rozkładu kątów pomiędzy strumykami na lądolodzie na podstawie analizy obrazu

Małgorzata Bąk, Marcin Byra, Filip Chudzyński, Marcin Osiekowicz

Opiekun: dr hab. Piotr Szymczak, prof. UW

Raport (pdf) Strona

Wpływ sposobu konturowania na rozkład dawki w obszarze nowotworu oraz tkanek go otaczających

Klaudia Barszczewska, Monika Małoszuk, Monika Mietelska, Aleksandra Mirowska, Beata Pszczółkowska,

Paulina Szczeblewska, Marta Wrońska

Opiekun: dr Beata Brzozowska

Raport (pdf)

Synteza i badania fizykochemiczne hybryd organiczno-nieorganicznych zbudowanych z ligandów promezoganicznych i nanocząstek złota

Gołdyn Karolina, Jędrych Agnieszka, Pisarek Joanna, Rybak Paulina

Opiekun: dr Joanna Wolska (Wydział Chemii UW)

Raport (pdf)

Mobilny panel fotowoltaiczny z warstwą aktywną perowskitu

Adam Wincukiewicz, Maciej Krajewski, Wojciech Mech, Joanna Sitnicka, Piotr Mickiewicz, Grzegorz Kołodziej

Opiekunowie: prof. dr hab. Maria Kamińska, dr hab. Krzysztof Korona

Raport (pdf)

Monitorowanie strumienia promieniowania kosmicznego

Karol Pijanowski, Karolina Rozwadowska, Katarzyna Wójcik

Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Doroba

Raport Oprogramowanie

Nowoczesne oświetlenie światłowodowe

Paweł Drozda, Urszula Kurdziel, Katarzyna Ludwiczak, Tomasz Necio, Mateusz Saniewski

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport (pdf)

Neutronowa analiza aktywacyjna

Anna Dominika Abramuk, Małgorzata Jabłońska, Paweł Kowalski, Gabriela Saworska

Opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik

Raport (pdf)

Metrologia kwantowa przy użyciu nieklasycznych stanów światła

Artur Niezgoda, Marcin Rubin, Klaudia Zaremba-Kopczyk

Opiekun: dr hab. Jan Chwedeńczuk

Raport (pdf)

Wytwarzanie i charakteryzacja epitaksjalnych złącz p-n

Aleksandra Łopion, Karolina Połczyńska, Arkadiusz Grempka

Opiekun: dr hab. Wojciech Pacuski

Raport (pdf)

Budowa lasera Pr:YLF

Mateusz Bocheński, Jakub Dobosz, Barbara Szczerba

Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

Raport (pdf)

2017/2018, semestr zimowy

Poszukiwanie gwiazd zmiennych w danych z projektu ASAS

Marcin Wrona, Daniel Pieńkowski, Marzena Śniegowska

Opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Pojmański

Raport (pdf)

Rejestracja promieniowania kosmicznego za pomocą liczników Geigera-Mullera (cz. 1)

Konrad Olszowski, Tomasz Rudnicki, Wojciech Żurek

Opiekun: dr hab. Marcin Konecki

Raport (pdf)

Analiza problemu zakażeń wirusem Dengi - testowanie metod predykcyjnych

M. Budziński, M. Skowronek, Ł. Bala, K. Kamiński, J. Mańczak, A. Kordeczka

Opiekun: dr hab. J. Żygierewicz

Raport (pdf)

Characterization of microcavities with usage of piezoelectric element and creating laser ring by axicon and vortex plate

Zespół: Alexander Korneluk, Julia Kucharek, Natalia Kuk, Katarzyna Polak, Barbara Śliwa

Opiekun: dr Daniel Stephan

Raport (pdf)

Effect of relativistic acceleration on bosonic and fermionic quantum fields

Zespół: Kacper Dębski, Piotr Grochowski, Grzegorz Rajchel

Opiekun: dr hab. Andrzej Dragan

Raport (pdf)

Roton jako stan własny wielociałowego hamiltonianu

Zespół: Wojciech Górecki, Rafał Ołdziejewski (CFT PAN), Krzysztof Pawłowski (CFT PAN), Michał Kowalski (PP WFT)

Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski (CFT PAN)

Raport (pdf)

2016/2017, semestr letni

Elastyczne, hybrydowe emitery światła oparte na nanostrukturach i polimerach przewodzących (cz. I)

Zespół: Piotr Orłowski, Grzegorz Kołodziej, Arkadiusz Leniart, Jakub Polaczyński, Bartłomiej Seredyński, Adam Wincukiewicz

Opiekunowie: prof. dr hab. Maria Kamińska, dr hab. Krzysztof Korona

Raport (pdf)

Przejście fazowe w sieciach złożonych w modelu Axelroda

Zespół: Korzeń W., Maćkowski M., Rozwadowski P., Szczeblewska P., Sznajder W.

Opiekun: mgr Tomasz Raducha

Raport (pdf)

Misja: MARS - opracowanie i budowa łazika marsjańskiego

Zespół: Maciej Bartylak, Kacper Oreszczuk, Aleksander Jasiak

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik

Raport (szczegółowy raport utajniony ze względu na konkurs)

Nowe metody przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne

Zespół: Radosław Musur, Martyna Tupikowska, Mikołaj Kuska

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Raport (pdf)

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich