zps-1-2016-2017-l

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. letnim 2016/2017:

Modułowa aplikacja do analizy danych, opiekun: dr hab. Artur Kalinowski, Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

Wiele zagadnień fizyki doświadczalnej wymaga konstruowania wydajnych narzędzi do analizy danych. Bardzo często narzędzia takie wykonują zadania które są w dużej mierze niezależne: jeden moduł tworzy lub wczytuje histogramy, inny moduł wykonuje jakieś operacje na tych histogramach, inny tworzy rysunki i ewentualnie zapisuje histogramy do nowego pliku. Tematem projektu jest implementacja modułów wykonujących różne zadania w kontekście analizy danych, wykonywanych według schematu: dane → histogramy → obróbka histogramów → rysunki. Udział w projekcie pozwoli na zapoznanie się z narzędziami do zespołowej pracy nad kodem (serwis github.com), oraz metod zespołowego tworzenia kodu komputerowego (definicja „interface”, kombinacja różnych gałęzi rozwijanego kodu). Pozwoli też na przygotowanie narzędzi które mogą być użyte w bieżącej pracy naukowej. Projekt może być wykonany z użyciem języka C++.

Metody matematyczne w rozwiązaniu oscylatorów nieharmonicznych klasycznych i kwantowych,

opiekun: dr Javier de Lucas Araujo, Javier.de.Lucas@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Projekt ma na celu stworzenie kategorialnego i geometrycznego podejścia do analizy pewnej rodziny równań różniczkowych pojawiających się w mechanice klasycznej i kwantowej. Zamierzeniem tego podejścia jest budowa metody wspólnego rozwiązania problemów kwantowych i klasycznych. W szczególności, planujemy zastosować nasze techniki do rozwiązywania klasycznego oscylatora nieharmonicznego Perelomova i do pewnego analogu kwantowego.

Pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry w ciągu doby,

opiekun: dr hab. Piotr Suffczyński, Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Celem projektu jest pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry (aktywności elektrodermalnej). Zmiany przewodnictwa skóry są spowodowane aktywacją autonomicznego układu współczulnego i dobrze odzwierciedlają stopień pobudzenia człowieka podczas wykonywania codziennych czynności (wysiłek umysłowy, pobudzenie emocjonalne, odpoczynek, sen). Badanie polega na pomiarze potencjału elektrycznego pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi na ciele, przez które przebiega prąd o słabym natężeniu, co pozwala wyznaczyć przewodnictwo skóry. Pomiar będzie wykonywany w sposób ciągły, przez 24 godziny. Po zakończeniu badania studenci będą zamieszczać swoje wyniki na dedykowanej dla projektu stronie www.

Radioteleskop Studenckiego Obserwatorium Naukowego - koncepcja, studium wykonalności, budowa modelu funkcjonalnego, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik, dominik@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Podstawowym celem projektu jest zdobycie i rozwinięcie umiejętności technicznych oraz poszerzenie wiedzy w dziedzinie radioastronomii. Studenci uczestniczący w projekcie będą brali udział w licznych spotkaniach ze specjalistami. Projekt umożliwi studentom poznanie nowoczesnych metod badawczych. Efektem współpracy będzie stworzenie funkcjonalnego modelu radioteleskopu.

Nowe metody przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne,

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Celem projektu jest poszukiwanie nowych metod fizycznych do przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne oraz analiza jego jakości. Nowa technika mogłaby zastąpić chemiczne metody wytrawiania miedzi i nie zanieczyszczałaby przenoszonego grafenu, a tym samym umożliwiałaby poprawę jego jakości.

Notatki do wykładu Analiza IV, opiekun: dr hab. Paweł Kasprzak, Pawel.Kasprzak@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Celem projektu jest spisanie notatek do wykładu z Analizy IV w srodowisku TeX.

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich