zps-1-2018-2019-l

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. letnim 2018/2019:

Kropelki na szybie, opiekun: dr hab. Piotr Szymczak, prof. UW, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

W projekcie rozważymy dynamikę kropel deszczu spływających po szybie - zarówno od strony eksperymentalnej, jak i teoretycznej. Jakie prawa rządzą ruchem takich kropelek? W jaki sposób oddziałują ze sobą? W jaki sposób dynamika poszczególnych kropli wiąże się z własnościami statystycznymi ich rozkładu - to tylko niektóre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź.

Opracowanie techniki trójwymiarowej rekonstrukcji rozkładu dawki wewnątrz fantomu o własnościach scyntylacyjnych, opiekun: dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Przetestujemy wybrane substancje wykazujące własności scyntylacyjne. Wykorzystane zostaną one do wytworzenia fantomu o własnościach przypominających tkankę miękką w ciele człowieka. Przebadamy jego własności fizyczne, w szczególności współczynnik pochłaniania promieniowania X oraz współczynnik załamania światła widzialnego. Opracowany zostanie software oraz hardware do trójwymiarowej rekonstrukcji rozkładu dawki pozostawionej przez wiązkę promieniowania X w fantomie na podstawie jego świecenia. Wyniki zostaną spisane w formie draftu artykułu naukowego w języku polskim (stanowiącego podstawę do zaliczenia projektu) i zostaną wykorzystane w co najmniej dwóch pracach licencjackich.

Uwaga: Trzy osoby, które już pracują nad tym projektem, mają zarezerwowane w nim uczestnictwo, ale istnieje możliwość dołączenia nowych osób.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Przewidywanie parametrów planu radioterapii w technice CyberKnife za pomocą głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych na podstawie geometrii narządów pacjenta, opiekun: dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Dysponujemy parametrami planów radioterapii przygotowanych dla kilkuset pacjentów z guzem stercza, którego komórki rakowe miały zostać zabite silnym promieniowaniem gamma. Mamy też ich tomografie komputerowe wraz z zaznaczonymi konturami niektórych narządów, których zbytnie napromienienie może mieć poważne skutki uboczne. Dobór paruset wiązek z różnych kierunków w taki sposób, by zniszczyć raka, wywołując jak najmniejsze szkody w zdrowych tkankach, zależy od geometrycznego układu wrażliwych narządów w pacjencie. Czy potrafilibyśmy wytrenować konwolucyjną sieć neuronową tak, by naśladowała pracę doświadczonego fizyka, któremu rozwiązanie tej łamigłówki zajmuje zwykle parę godzin?

Uwaga: Trzy osoby zgłosiły się już do tego, by spróbować na to pytanie odpowiedzieć, ale ewentualnie jeszcze dwie osoby zainteresowane uczeniem maszynowym mogłyby się do tego projektu dopisać.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Gra sterowana za pomocą elektromiogramu, opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz, Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Celem tego projektu jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie interaktywnej gry komputerowej, której sterowanie odbywałoby się za pomocą sygnału elektrycznego z mięśni mierzonego za pomocą elektromiografu.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

The higher geometry of the topological terms in the two-dimensional σ-model - from transport operators in the prequantum bundle to symmetries, opiekun: dr Rafał R. Suszek, suszek@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

The goal of the project is to derive a geometrisation - termed a bundle grebe with connective structure (generalising the notion of Dirac's principal |C^x-bundle) - of the representative of a class in the de Rham cohomology group H^3(M) of the target space M of the two-dimensional σ-model of loop dynamics that couples to the (topological-)charge current defined by the propagation of the loop in M. This is to be achieved through imposition of the standard quantum-mechanical requirement of well-definedness of the corresponding Dirac-Feynman amplitude. The analysis is to be carried out in the presence of an arbitrary defect network Γ c Σ embedded in the two-dimensional spacetime (world-sheet) of the σ-model, and subsequently placed in the context of the (rigid-)symmetry analysis of the two-dimensional field theory under study.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Elektroniczny sterownik pracy pompy próżniowej, opiekun: mgr inż. Mateusz Winkowski, Mateusz.Winkowski@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Celem pracy jest stworzenie sterownika do prostej pompy próżniowej (zasilanej z sieci) pozwalającego na precyzyjne zadanie ciśnienia, do jakiego będzie ona pracować. Projekt przewiduje realizację kompletnego urządzenia elektronicznego (z obudową i wyświetlaczem) opartego o mikrokontroler. Sterownik będzie używany do badań spektroskopowych gazowych biomarkerów nowotworowych pod zmniejszonym ciśnieniem.

Wymagana jest (od co najmniej jednego studenta) podstawowa znajomość elektroniki wraz z umiejętnością projektowana i wykonywania prostych płytek PCB oraz lutowania (mile widziana ukończona Pracownia Elektroniczna). Wymagana jest (od co najmniej jednego studenta) umiejętność programowania mikrokontrolerów AVR w języku C (mile widziane ukończenie przedmiotu Programowanie Mikrokontrolerów). Projekt będzie realizowany w przestrzeni projektowej Makerspace. Opiekun projektu posiada doświadczenie w realizacji amatorskich układów elektronicznych z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz w projektowaniu i wykonywaniu płytek PCB. Przewiduje się (w przypadku co najmniej jednego studenta) uczestnictwo w kursie druku 3D oraz wykorzystanie drukarek 3D dostępnych w Makerspace.

NMR w szklance wody czyli jak podsłuchać protony, opiekun: mgr Aleksander Bogucki, Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie i uruchomienie zestawu prezentującego magnetyczny rezonans spinowy w ziemskim polu magnetycznym. Precesja spinów wodoru w polu magnetycznym ziemi wypada akurat w zakresie częstotliwości akustycznych dlatego urządzenie umożliwi usłyszenie precesji spinów zawartych w szklance wody. Dodatkowo uczestnicy opracują scenariusze pokazu zjawiska NMR dla różnych grup wiekowych. Urządzenie będzie opracowane na podstawie artykułu P. T. Callaghan, M. Le Gros "American Journal of Physics" 50 (8) 1982.

Urządzenie do pomiaru poziomu nadciekłego helu w magnesie nadprzewodzącym, opiekun: mgr Aleksander Bogucki, Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Monitorując parametry elektryczne oporników węglowych można określić gdzie znajduje się poziom helu we wsadzie do magnesu nadprzewodzącego (tzw. VTI, variable temperature insert). W ramach projektu studenci określiliby optymalne parametry pracy (wartości prądu , napięć, potrzebna rozdzielczość próbkowania dla różnych zakresów temperatur), algorytmy wykrywające poziom helu oraz zaprojektowali i wykonali układ elektroniczny komunikujący się z komputerem i przesyłający wartości oporów. Problem wykrywania poziomu helu jest szczególnie ważny przy pomiarach w nadciekłym helu gdzie układ jest dynamicznie pompowany i uzyskiwana równowaga nie jest trwała. W związku z tym bez informacji zwrotnej o poziomie helu w VTI możliwe są jedynie dosyć krótkie pomiary (rzędu kilku godzin).

Bal inżynierii nanostruktur z okazji 10 lat IN, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

Organizacja "Balu Inżynierii" z okazji 10-lecia IN. Organizowanie finansowania na Wydziale, na UW i szukanie sponsorów, zakupy zgodne z PZP, pozwolenia, zezwolenia itp. Raport z projektu ma być przewodnikiem dla osób, które chciałyby zorganizować podobne imprezy w przyszłości.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Zawody robotów typu line-follower, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Wyjątkowy projekt, którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw, robota typu Linefollower – robotów podążających za wyznaczoną na trasie linią (zdjęcie trasy dostępne tutaj). Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nie-elektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Dodatkowo projekt zaplanowany jest w formie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec semestru w czasie Dnia Fizyka (10.05.19). Konkurs będzie zorganizowany przez Makerspace@UW. W związku z tym projekt ruszy dopiero przy zapisie min 3 grup (grupa to standardowo 3 do 5 osób). Konkurs będzie również otwarty dla grup z udziałem uczestników spoza Zespołowych Projektów Studenckich i będzie obejmował zgłoszenia studentów z całego UW. Więcej szczegółów pod adresem: http://makerspace.uw.edu.pl/pl/konkursy/

Transformacja obrazów TEM do przestrzeni odwrotnej, opiekun: dr Joanna Matraszek, jmatraszek@chem.uw.edu.pl

11. grupa w USOS

W projekcie stworzony zostanie skrypt w języku Python, który za pomocą przekształceń fourierowskich obrazów TEM znajdzie obraz w przestrzeni odwrotnej. Wyniki posłużą do określenia jednorodności struktury badanej próbki. Uzyskane dane zostaną porównane z danymi otrzymanymi w Pracowni Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł w eksperymentach XRD.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.

Zbiór zadań z mechaniki kwantowej, opiekun: dr hab. Katarzyna Krajewska, Katarzyna.Krajewska@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

Celem projektu jest stworzenie zbioru zadań z mechaniki kwantowej wraz z opracowanymi rozwiązaniami. Podstawą zbioru będą zadania domowe do wykładu z mechaniki kwantowej prowadzonego w roku akademickim 2018/2019.

Projekt przeznaczony tylko dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Poszukiwanie egzoplanet na podstawie krzywych blasku i innych danych fotometrycznych,

opiekun: mgr Katarzyna Kruszyńska, kkruszynska@astrouw.edu.pl

13. grupa w USOS

Celem projektu jest zaznajomienie się studentów z różnymi rodzajami zmienności gwiazd oraz ze sposobami poszukiwania zmienności gwiazd w dużych katalogach. Studentom zostanie przekazana pewna pula krzywych blasku gwiazd zmiennych różnego typu. Dla ułatwienia, rodzaje zmienności będą z góry ustalone. Dla tych gwiazd będą podane współrzędne, aby można było porównać otrzymane dane z innymi katalogami. Z otrzymanej puli mają wytypować kandydatów na zjawiska mikrosoczewkowania z anomalią planetarną oraz kandydatów na gwiazdy z tranzytami planetarnymi.

Widmo kwazienergii kwantowego układu dwupoziomowego w okresowym polu laserowym na przykładzie grafenu, opiekunowie: dr hab. Katarzyna Krajewska, Katarzyna.Krajewska@fuw.edu.pl, prof. dr hab. Jerzy Kamiński, Jerzy.Kaminski@fuw.edu.pl

14. grupa w USOS

Celem projektu jest napisanie programu w Matlabie i przeprowadzenie przykładowych obliczeń dla widma kwazienergii grafenu oddziałującego z zewnętrznym, okresowym polem laserowym.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.

Rola wybranych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na potrzeby projektów budownictwa linowego, opiekun: dr hab. Radosław Mieszkowski, r.mieszkowski@uw.edu.pl

15. grupa w USOS

Studenci przedstawią opracowanie zawierające: 1. Aspekty formalno-prawne stosowania metod geofizycznych w budownictwie liniowym (np.: instrukcja IGO1-PKP), wytyczne, zarządzenie nr 58/2015, RID2019- GDDKiA). 2. Sami przetworzą, zinterpretują i opracują wyniki badań geofizycznych, w których brali udział. 3. Opracowanie będzie zawarte w dwóch częściach: tekstowej i załączników graficznych.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.

Twierdzenie o lokalnej odwracalności - projekt dydaktyczny, opiekun: dr Marcin Kościelecki, Marcin.Koscielecki@fuw.edu.pl

16. grupa w USOS

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.

Sympozjum Młodych Naukowców, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

17. grupa w USOS

Poradnik dla organizatorów "Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW".

Projekt przeznaczony tylko dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Opracowanie zagadnień związanych z Międzynarodowym Turniejem Fizyków 2019, opiekun: mgr Piotr Podlaski, Piotr.Podlaski@fuw.edu.pl

18. oraz 19. grupa w USOS

Zadaniem uczestników projektu będzie opracowanie rozwiązania jednego lub kilku problemów wchodzących w skład zagadnień na Międzynarodowy Turniej Fizyków. Rozwiązanie problemów wymaga umiejętności teoretycznych oraz doświadczalnych, a także głębokiego zrozumienia zachodzących w nich zjawisk fizycznych. Opracowane rozwiązania wykorzystane zostaną przez reprezentację Polski w finałach Turnieju w Lozannie.

Projekt przeznaczony tylko dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Zautomatyzowane ustawianie kostek domina, opiekun: dr Grzegorz Łach, gel@fuw.edu.pl

20. grupa w USOS

Projekt przeznaczony tylko dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Archiwum: 2018/2019 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich