Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowe projekty studenckie 2

Niezwłocznie po zarejestrowaniu się do odpowiedniej grupy w USOS należy wysłać potencjalnemu opiekunowi (autorowi proponowanego tematu) informację o chęci realizacji projektu. Po zamknięciu zwykłej rejestracji w USOS, można zapisać się na przedmiot, składając odpowiednie podanie w Dziekanacie po uzyskaniu zgody opiekuna.

Proponowane tematy:

Rejuvenating the Gravitational Microlensing monograph lecture, opiekun: mgr Algita Stankevičiūtė, algita@astrouw.edu.pl
1. grupa w USOS
To make the course more attractive and appealing, the students will prepare new visual material for the course, animations, images. The students will also identify outdated information in the course material and will provide feedback to the lecturer. The project will be done in close collaboration with the course lecturer, dr hab. Łukasz Wyrzykowski.

Symulacje prostych modeli identycznych cząstek na sieci, opiekun: dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Krzysztof.Wohlfeld@fuw.edu.pl
2. grupa w USOS
Celem niniejszego projektu jest napisanie programu wyliczającego widmo energetyczne prostych modeli opisujących zachowanie identycznych cząstek o różnej statystyce kwantowej na sieci hiperkubicznej (1D, 2D lub 3D): (i) nieoddziałujących fermionów z i bez spinu, (ii) nieoddziałujących bozonów typu hard-core, (iii) fermionów ze spinem oraz z więzem niepozwalającym na przebywanie dwóch fermionów o różnych spinach na tym samym miejscu. W dwóch pierwszych przypadkach wyniki zostaną porównane z uzyskanymi analitycznie, natomiast trzeci przypadek stanowić będzie podstawę do dalszych studiów, jak dotąd niezbyt dobrze zbadanego, modelu t-J o J=0.

Budowa kontrolera i badanie precyzji znakowarki laserowej, opiekun: dr hab. Wojciech Wasilewski, prof. UW, Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl
3. grupa w USOS
Znakowarki laserowe mają szerokie zastosowania m. in. w przemyśle. Istotna jest precyzyjna kontrola wiązki laserowej znakowarki oraz możliwość charakteryzacji i kompensacji odchyleń. Zadaniem projektu będzie:
1) zbadanie sygnału generowanego przez układ sterujący znakowarki w porównaniu z zadanym wzorcem i ewentualna kalibracja,
2) zbadanie poprawności pracy elementów optycznych,
3) wykonanie zewnętrznego kontrolera znakowarki,
4) napisanie interfejsu kontrolera.

Symulacja stanów elektronów w pobliżu osobliwości van Hoove'a, opiekun: prof. dr hab. Jakub Tworzydło, Jakub.Tworzydlo@fuw.edu.pl
4. grupa w USOS
W projekcie będziemy badać za pomocą symulacji numerycznych zlokalizowane stany elektronów w dwóch wymiarach, na dysktretnej sieci. Relacja dyspersji elektronów w pobliżu osobliwości van Hoove'a ma postać lokalnego punktu siodłowego. Chcemy się przekonać, czy w obecności gładkiego potencjału takie elektrony mogą mieć stany zlokalizowane i ustalić w jakim zakresie parametrów taka lokalizacja zachodzi. Wyniki mogą być ważną wskazówką dla doświadczeń prowadzonych w różnych układach dwuwymiarowych np. studniach kwantowych z izolatorami topologicznymi, dwu- i tój- warstwach grafenowych, czy w di-chalkogenkach metali przejściowych. Przewidujemy uruchomienie strony projektu na Git-Hubie, z opisami i rysunkami zawartymi w notebookach (Jupyter).

Wykorzystanie algorytmów analizy obrazu w eksperymentach spektroskopii atomowocienkich półprzewodników dwuwymiarowych, opiekun: dr Tomasz Kazimierczuk, Tomasz.Kazimierczuk@fuw.edu.pl
5. grupa w USOS
Proponowany projekt ma na celu stworzenie oprogramowania wykorzystującego obraz z kamery CMOS w układzie spektroskopowym w laboratorium LUMS (procedura auto-focus, automatyzacja tworzenia "panoramicznego" zdjęcia próbki, określanie aktualnej pozycji na powierzchni próbki względem zapisanego "panoramicznego" zdjęcia, automatyczne wyszukiwanie monowarstw na podstawie ich luminescencji, ...).

Pomiary koincydencyjne Fast-Timing z wykorzystaniem 8 detektorów LaBr₃, opiekun: dr hab. Krzysztof Piasecki, Krzysztof.Piasecki@fuw.edu.pl
6. grupa w USOS
Technika Fast-Timing umożliwia badanie szybkich procesów jądrowych (1 ps–10 ns). Pomiary wymagają użycia detektorów LaBr₃ o znakomitej czasowej zdolności rozdzielczej. W projekcie dokonacie ich kalibracji, napiszecie skrypty do wyznaczania ich charakterystyk energetyczno-czasowych (E-T), wysymulujecie pochłanianie γ w krysztale LaBr₃ i wyeliminujecie tło od rozproszeń Comptona. Ćwiczenie jest powiązane z pomiarami czasów życia poziomów wzbudzonych w jądrze ¹²⁸Cs w układze Eagle–Eye. Zob. też plakat: www.fuw.edu.pl/~kpias/warsztaty_fizjadr_2019.pdf
Grupa dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.

Elektroniczny sterownik pracy pompy próżniowej, opiekun: mgr inż. Mateusz Winkowski, Mateusz.Winkowski@fuw.edu.pl
7. grupa w USOS
Celem pracy jest stworzenie sterownika do prostej pompy próżniowej (zasilanej z sieci) pozwalającego na precyzyjne zadanie ciśnienia, do jakiego będzie ona pracować. Projekt przewiduje realizację kompletnego urządzenia elektronicznego (z obudową i wyświetlaczem) opartego o mikrokontroler. Sterownik będzie używany do badań spektroskopowych gazowych biomarkerów nowotworowych pod zmniejszonym ciśnieniem.
Wymagana jest (od co najmniej jednego studenta) podstawowa znajomość elektroniki wraz z umiejętnością projektowana i wykonywania prostych płytek PCB oraz lutowania (mile widziana ukończona Pracownia Elektroniczna). Wymagana jest (od co najmniej jednego studenta) umiejętność programowania mikrokontrolerów AVR w języku C (mile widziane ukończenie przedmiotu Programowanie Mikrokontrolerów). Projekt będzie realizowany w przestrzeni projektowej Makerspace. Opiekun projektu posiada doświadczenie w realizacji amatorskich układów elektronicznych z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz w projektowaniu i wykonywaniu płytek PCB. Przewiduje się (w przypadku co najmniej jednego studenta) uczestnictwo w kursie druku 3D oraz wykorzystanie drukarek 3D dostępnych w Makerspace.

Niekanoniczne helisy RNA, opiekun: dr Grzegorz Łach, gel@fuw.edu.pl
8. grupa w USOS
W strukturach RNA powszechnie występują fragmenty helikalne, ale oprócz par zasad Watsona-Cricka (A-U i C-G) mogą w nich występować inne, niekanoniczne pary zasad nukleinowych. Celem projektu jest stworzenie "słownika" zawierającego informacje które z par zasad mogą sąsiadować w helisach RNA.

Bal inżynierii nanostruktur z okazji 10 lat IN, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
9. grupa w USOS
Organizacja "Balu Inżynierii" z okazji 10-lecia IN. Organizowanie finansowania na Wydziale, na UW i szukanie sponsorów, zakupy zgodne z PZP, pozwolenia, zezwolenia itp. Raport z projektu ma być przewodnikiem dla osób, które chciałyby zorganizować podobne imprezy w przyszłości.
Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Osobisty detektor promieniowania (z wykorzystaniem Arduino), opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik, kmiernik@fuw.edu.pl
10. grupa w USOS
Licznik Geigera jest jednym z najprostszych i najczęściej wykorzystywanych detektorów promieniowania jonizującego. Pomimo tego koszty dozymetru lub monitora środowiskowego z ciągłym odczytem są stosunkowo duże. Zadanie polega na wykorzystaniu lampy typu Geigera, połączonego z mikrokontrolerem Arduino (lub innym o podobnych możliwościach), do stworzenia poręcznego dozymetru, który mógłby być wykorzystywany na Wydziale Fizyki do stałego monitorowania dawek otrzymywanych przez pracowników i studentów.
Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Zawody robotów typu line-follower, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl
11. grupa w USOS
Wyjątkowy projekt, którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw, robota typu Linefollower – robotów podążających za wyznaczoną na trasie linią (zdjęcie trasy dostępne tutaj). Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nie-elektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Dodatkowo projekt zaplanowany jest w formie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec semestru w czasie Dnia Fizyka (10.05.19). Konkurs będzie zorganizowany przez Makerspace@UW. W związku z tym projekt ruszy dopiero przy zapisie min 3 grup (grupa to standardowo 3 do 5 osób). Konkurs będzie również otwarty dla grup z udziałem uczestników spoza Zespołowych Projektów Studenckich i będzie obejmował zgłoszenia studentów z całego UW. Więcej szczegółów pod adresem: http://makerspace.uw.edu.pl/pl/konkursy/

Prosty i efektowny układ do prezentacji możliwości optoelektroniki,
opiekun: dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania.Elbanowska@fuw.edu.pl
12. grupa w USOS
Celem projektu jest zbudowanie układu elektronicznego, który będzie efektownie prezentował możliwości optoelektroniczne, np. urządzenie do aktywnej lewitacji magnetycznej. Układ może być zaprezentowany przy okazji wydarzenia popularnonaukowego np. pikniku naukowego.
Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Działanie silnego pola magnetycznego na cytoszkielet dwóch typów komórek w hodowli in vitro,
opiekun: Jacek Kubiak, dr hab. prof. WIHE, Warszawa, directeur de recherche w CNRS, Francja,
jacek.kubiak@univ-rennes1.fr
13. grupa w USOS (techniczny opiekun: Piotr Nieżurawski)
Projekt przeznaczony tylko dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.


Archiwum: 2018/2019 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich