Zespołowe projekty studenckie 2

Jeśli w opisie nie zaznaczono inaczej, to niezwłocznie po zarejestrowaniu się do odpowiedniej grupy w USOS wyślij potencjalnemu opiekunowi informację o chęci realizacji projektu. Po zamknięciu zwykłej rejestracji w USOS, można zapisać się na przedmiot, składając podanie w Dziekanacie po uzyskaniu zgody opiekuna.

Proponowane tematy w semestrze zimowym 2021/2022:


How to code one of the most standard numerical methods in condensed matter?

Dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Krzysztof.Wohlfeld@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

One of the most used numerical tools in the study of a quantum many-body systems is the density matrix renormalization group (DMRG). It is widely considered to be the most powerful method when it comes to the study of one-dimensional models. Initially introduced by White in ’92, it has then evolved and is nowadays best understood using the so-called matrix product states. In this project, we will gain in depth knowledge of the method by writing a matrix product state based DMRG code and testing it on one-dimensional spin chains. Time-permitting, we also intend to either write a very introductory primer on the method or code one of the models that are currently of interest to the community.


Uruchomienie teleskopu astronomicznego do zadań lidarowych.

Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl, Dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz., kmark@igf.fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

W Pracowni Spektroskopii Laserowej zbudowany został teleskop Newtona o średnicy 250 mm przeznaczony do rejestracji sygnałów lidarowych. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich części. Jednak teleskop ten nigdy nie został uruchomiony. Zadaniem zespołu będzie złożenie go, zamontowanie w nim kamery i zmierzenie jego podstawowych parametrów, w tym określenie przydatności do rejestracji sygnałów pochodzących od impulsów laserowych rozproszonych w atmosferze.


Uruchomienie teleskopu bliskiego pola.

Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl, Dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz., kmark@igf.fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Pracownia Spektroskopii Laserowej posiada teleskop Newtona o średnicy 130 mm. Do tej pory przeznaczony był on do rejestracji sygnałów lidaru polaryzacyjnego. Zadaniem zespołu będzie przekształcenie go w teleskop "widzący ostro" w zakresie jak największym w polu bliskim. W tym celu po uruchomieniu zostanie zamontowana w nim kamera i zmierzone zostaną jego podstawowe parametry. Celem jest wykorzystanie go w lidarze bliskiego pola.


Machine learning of interference patterns.

Prof. dr hab. Jakub Tworzydło, Jakub.Tworzydlo@fuw.edu.pl

4. grup in USOS, closed group.

We are going to start with a simulation of a simple physical system, which produces a complicated interference pattern (eg. an array of semitransparent mirrors in random positions). We want to check how much a deep neural networks can learn from the features of such patterns: how many mirrors are there? what are the most probable positions? what experimental uncertainty is tolerable? Aims:

• learn a proper structure of computer simulation project by exercise

• learn the tools (Keras, Matplotlib, Markdown, Git)

• explore different approaches (simple forward network, convolutional network)

• experiment with different physical systems

Closed group.


Dozymetria promieniowania alfa z wykorzystaniem filmów radiochromowych oraz kolimatora.

Dr Beata Brzozowska-Wardecka, Beata.Brzozowska@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Celem projektu będzie zaprojektowanie i wykonanie układu doświadczalnego, służącego do napromienienia komórek ludzkich z wykorzystaniem powierzchniowego źródła alfa (Am-241) oraz kolimatora. Użycie filmów radiochromowych umożliwi pomiar rozkładu dawki, która zostanie zdeponowana w monowarstwie komórkowej. Stworzenie układu i przeprowadzenie weryfikacji dozymetrycznej jest niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów w Laboratorium Radiobiologicznym ZFB.


Serwis internetowy z ofertami pracy dla studentów.

Prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki, Filip.Zarnecki@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS, grupa zamknięta

Obecnie na naszym Wydziale informacje o ofertach pracy i stypendiach dla studentów w projektach badawczych są trudno dostępne. Na stronie Wydziału informacje o nich są trudne do znalezienia i nie ma możliwości ich przeszukiwania. Innym miejscem gdzie takie ogłoszenia się pojawiają są grupy na Facebooku, ale na nich pojawia się dużo spamu i znalezienie ciekawych ofert jest trudne. Chcielibyśmy rozwiązać ten problem tworząc dedykowany serwis internetowy gdzie pracownicy Wydziału (jeśli serwis się przyjmie to może nawet całego Uniwersytetu) będą mogli szybko umieszczać ogłoszenia, a studenci łatwo je filtrować poprzez wyszukiwanie interesujących ich zagadnień, a także wymaganego wykształcenia i umiejętności.

Uwaga! Projekt już zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Pomiar radioaktywności naturalnej i promieniowania kosmicznego za pomocą detektora Cosmic Watch.

Dr inż. Magdalena Kuich, Magdalena.Kuich@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

Cosmic Watch jest kieszonkowym detektorem promieniowania kosmicznego, opracowanym w oparciu o technologie pomiarowe dużych projektów badawczych z dziedziny fizyki cząstek elementarnych (w tym wypadku detektora neutrin IceCube). Zespołowy projekt studencki jest kierowany do grupy od 3 do 5 studentów posiadających umiarkowane zdolności manualne, zaznajomionych z technologią Arduino i potrafiących programować w C++ lub/i w Pythonie (programowanie modułów Arduino), a także znających podstawowych narzędzia analizy danych (np. ROOT, Python). Projekt obejmuje skonstruowanie i wdrożenie do działania co najmniej 3 modułów pomiarowego Cosmic Watch (najlepiej 1 moduł na każdego studenta w grupie). Celem projektu jest wykonanie pomiarów promieniowania kosmicznego lub promieniotwórczości naturalnej za pomocą zbudowanych modułów Cosmic Watch.


Opracowanie optycznej gry terenowej dla uczestników międzynarodowej szkoły letniej.

Dr Michał Karpiński, Michal.Karpinski@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Opracowanie gry terenowej wykorzystującej zjawiska optyczne. Gra zostanie wykorzystana w czasie międzynarodowej Szkoły Letniej Siegman International Summer School on Lasers latem 2022 roku, organizowanej w Polsce przez Wydział Fizyki UW we współpracy z Optica Foundation (dawniej Optical Society of America, USA). Projekt odbywa się w semestrze zimowym. Oczekujemy, że jako zespół opracujecie i przetestujecie w praktyce zadania wykorzystujących zjawiska optyczne.


Designing an optics outdoor game for participants of an international summer school.

Dr Michał Karpiński, Michal.Karpinski@fuw.edu.pl

8. grup in USOS

Designing an outdoor game based on tasks invovling optical phenomena. The game will be a part of the social programme during the 2022 Siegman Internationa Summer School on Lasers. The School will be held in the summer of 2022 in Poland. It is organized by the Faculty of Physics UW and the Optica Foundation (formerly Optical Society of America). The project is to be completed in the winter semester 2021/22. We expect the project team to is to design and test in practice a number of tasks involving optical phenomena.


Pomoc w organizacji szkoły letniej Siegman International Summer School on Lasers.

Dr Michał Karpiński, Michal.Karpinski@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

Dołączysz od zespołu organizującego międzynarodową szkołę letnią we współpracy z Optica Foundation (Optical Society of America, USA). Szkoła dobędzie się w Chęcinach latem 2022 roku. Przykładowe zadania (do wyboru):

- Reklama wydarzenia, przygotowanie banerów, roll-upów

- Przygotowanie wzorów materiałów konferencyjnych, badge'y, koszulek, bidonów

- Aktualizacja oferty sponsorskiej

- Znalezienie i sprawdzenie firm do cateringu i transportu

- Analiza możliwości zakwaterowania

- Wparcie prawne (jakie zasady nas dotyczą)

- Propozycje wydarzeń kulturalnych


Contribution to organization of the Siegman Internation Summer School on Lasers

Dr Michał Karpiński, Michal.Karpinski@fuw.edu.pl

9. grup in USOS

You will join the team organizing an international summer school in partnership with the Optica Foundation (formerly Optical Society of America, USA). The School will take place in Chęciny in Poland in the summer of 2022. Examples of possible tasks:

- Promoting the event, preparing banners and roll-ups

- Designing / preparing conference materials, badge's, t-shirt's, water bottles

- Updating the sponsorship offer

- Finding and verifying possible catering suppliers and transport companies

- Analysis of housing options near the School venue

- Legal support (what rules do we need to adhere to)

- Cultural event suggestions


Eksperyment pd → ppn na Cyklotronie IFJ w Bronowicach (12.2021 - 05.2022)

Dr hab. Krzysztof Piasecki, Krzysztof.Piasecki@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Projekt koncentruje się wokół eksperymentu w Cyklotronowym Centrum Bronowice (CCB), gdzie na wczesną wiosnę zaplanowany jest pomiar zderzeń p+d przy energii wiązki 200 MeV i rejestrację produktów p+p+n przez układ detektorów. Celem badawczym jest weryfikacja nowych, relatywistycznych obliczeń przekroju czynnego w tym kanale. Na Wydziale Fizyki m.in. przygotujemy się z analizy danych w środowisku ROOT, a współprowadzący z ramienia IFJ PAN przeprowadzą zajęcia on-line, wprowadzające m.in. do tematyki, układu badawczego i narzędzi, w tym do podstaw symulacji detektorów w środowisku GEANT. Planujemy 2-3 wyjazdy po 2-3 dni do CCB, skupiające się na: przygotowaniach do eksperymentu, udziale w nim oraz wstępie do analizy. Jeśli ciekawi Cię, jak się robi eksperymenty i analizuje dane fizyczne, to zapraszamy na prawdziwy eksperyment! https://www.fuw.edu.pl/~kpias/zps2022_bronowice.pdf


Automatyczne śledzenie uszkodzeń DNA na filmach mikroskopowych.

Dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Projekt będzie polegał na przeanalizowaniu za pomocą opracowanego przez Zespół algorytmu serii filmów wykonanych pod mikroskopem fluorescencyjnym. Filmy przedstawiają jądra komórkowe ze znakowanymi fluorescencyjnie ogniskami naprawczymi powstałymi w wyniku podwójnych pęknięć nici DNA na skutek promieniowania jonizującego.


Automatic tracing of DNA damages on microscope films.

Dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

11. grup in USOS

The project will consist in analyzing, using an algorithm developed by the Team, a series of films made under a fluorescence microscope. The videos show cell nuclei with fluorescently labeled repair foci formed as a result of double breaks in DNA strands due to ionizing radiation.


Badanie właściwości hydrodynamicznych mieszaniny mielonej kawy i wody.

Mgr Radost Waszkiewicz, Radost.Waszkiewicz@fuw.edu.pl, Dr hab. Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie modelu numerycznego zachowania mieszaniny kawy i wody. Podczas parzenia kawy w ekspresach ciśnieniowych barista staje przed problemem optymalizacyjnym: im drobniej zmielona kawa tym lepiej dociera do niej woda, z drugiej strony zbyt drobno zmielona kawa prowadzi do powstawania nieporządanych kanałów w ubitej porcji mielonej kawy. Jeśli takie kanały powstaną, większość wody przepłynie przez te kawowe 'jaskinie' przez co w kubku będziemy mieli niesmaczną kawę tzw 'lurę'. Długofalowym celem projektu jest znaleźć determinanty tego zjawiska, pierwszy krok w tym kierunku to poznanie właściwości hydro-mechanicznych papki kawowo-wodnej. Zależnie od chęci i umiejętności uczestników możemy się skupić bardziej na aspekcie numerycznym lub bardziej na aspekcie doświadczalnym. Przykładowe opracowanie na temat parzenia kawy metodą przelewową z (bardzo uproszczoną) symulacją numeryczną: http://miis.maths.ox.ac.uk/miis/605/1/Philips_Research_ESGI_87_Report.pdf


Archiwum: 2020/2021 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich