Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowe projekty studenckie 1

Niezwłocznie po zarejestrowaniu się do odpowiedniej grupy w USOS należy wysłać potencjalnemu opiekunowi (autorowi proponowanego tematu) informację o chęci realizacji projektu. Po zamknięciu zwykłej rejestracji w USOS, można zapisać się na przedmiot, składając odpowiednie podanie w Dziekanacie po uzyskaniu zgody opiekuna.

Nadal można dołączać – po uzgodnieniu z opiekunem – do projektów przypisanych do semestru zimowego.

Proponowane tematy:

Kropelki na szybie, opiekun: dr hab. Piotr Szymczak, prof. UW, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl
1. grupa w USOS
W projekcie rozważymy dynamikę kropel deszczu spływających po szybie - zarówno od strony eksperymentalnej, jak i teoretycznej. Jakie prawa rządzą ruchem takich kropelek? W jaki sposób oddziałują ze sobą? W jaki sposób dynamika poszczególnych kropli wiąże się z własnościami statystycznymi ich rozkładu - to tylko niektóre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź.

Opracowanie techniki trójwymiarowej rekonstrukcji rozkładu dawki wewnątrz fantomu o własnościach scyntylacyjnych, opiekun: dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl
2. grupa w USOS
Przetestujemy wybrane substancje wykazujące własności scyntylacyjne. Wykorzystane zostaną one do wytworzenia fantomu o własnościach przypominających tkankę miękką w ciele człowieka. Przebadamy jego własności fizyczne, w szczególności współczynnik pochłaniania promieniowania X oraz współczynnik załamania światła widzialnego. Opracowany zostanie software oraz hardware do trójwymiarowej rekonstrukcji rozkładu dawki pozostawionej przez wiązkę promieniowania X w fantomie na podstawie jego świecenia. Wyniki zostaną spisane w formie draftu artykułu naukowego w języku polskim (stanowiącego podstawę do zaliczenia projektu) i zostaną wykorzystane w co najmniej dwóch pracach licencjackich.
Uwaga: Trzy osoby, które już pracują nad tym projektem, mają zarezerwowane w nim uczestnictwo, ale istnieje możliwość dołączenia nowych osób.
Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Przewidywanie parametrów planu radioterapii w technice CyberKnife za pomocą głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych na podstawie geometrii narządów pacjenta, opiekun: dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl
3. grupa w USOS
Dysponujemy parametrami planów radioterapii przygotowanych dla kilkuset pacjentów z guzem stercza, którego komórki rakowe miały zostać zabite silnym promieniowaniem gamma. Mamy też ich tomografie komputerowe wraz z zaznaczonymi konturami niektórych narządów, których zbytnie napromienienie może mieć poważne skutki uboczne. Dobór paruset wiązek z różnych kierunków w taki sposób, by zniszczyć raka, wywołując jak najmniejsze szkody w zdrowych tkankach, zależy od geometrycznego układu wrażliwych narządów w pacjencie. Czy potrafilibyśmy wytrenować konwolucyjną sieć neuronową tak, by naśladowała pracę doświadczonego fizyka, któremu rozwiązanie tej łamigłówki zajmuje zwykle parę godzin?
Uwaga: Trzy osoby zgłosiły się już do tego, by spróbować na to pytanie odpowiedzieć, ale ewentualnie jeszcze dwie osoby zainteresowane uczeniem maszynowym mogłyby się do tego projektu dopisać.
Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.


Archiwum: 2018/2019 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich