zps2-2019-2020-L

Zespołowe projekty studenckie 2

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. letnim 2019/2020:

Numerical simulations of air flow in stratocumulus cloud,

opiekunowie: dr Marta Wacławczyk, Marta.Waclawczyk@fuw.edu.pl, dr Gustavo Abade, Gustavo.Abade@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

The project concerns computational fluid dynamics (CFD) simulations of atmospheric flows. Stratocumulus clouds are an important component of the Earth's climate system. Within the project, evolution of the clouds will be modelled numerically with the use of Large Eddy Simulation technique. Numerical results will be analysed and compared with atmospheric measurement data.

Symulacje relatywistycznych zderzeń jąder atomowych, opiekun: dr hab. Krzysztof Piasecki, Krzysztof.Piasecki@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Relatywistyczne zderzenia jąder atomowych - to natura w stanie ekstremalnym. Podczas tych najkrótszych obserwowalnych przez ludzkość procesów, materia jądrowa staje się ok. 100 000-krotnie gorętsza od wnętrza Słońca, a strefa zderzenia staje się źródłem nowych cząstek. Projekt ma charakter komputerowy: zapraszam szczególnie studentów, którzy lubią trochę poprogramować. Studenci uruchomią cztery aktualne kody symulujące zderzenia ciężkich jonów: GiBUU, pHSD, UrQMD i SMASH, sprawdzą i porównają ze sobą rezultaty, dokonają prostej analizy, a może wizualizacji? W trakcie omówimy podstawy wiedzy o zderzeniach jąder atomowych. https://www.fuw.edu.pl/~kpias/zps2020_hicolls.pdf

Badanie aktywności białka eIF4E w fuzji z wariantami białka zielonej fluorescencji in vitro,

opiekun: dr hab. Joanna Żuberek, Joanna.Zuberek@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Białko zielonej fluorescencji (GFP) i jego warianty w połączeniu z innymi białkami zachowują swoje własności fluorescencyjne, co sprawia, że są powszechnie wykorzystywane jako markery w śledzeniu różnych procesów komórkowych, w których uczestniczy docelowe białko. Jednak przy ich wykorzystaniu zawsze pozostaje pytanie, czy fuzja z białkiem GFP nie zmieni właściwości przyłączonego białka. Celem projektu jest otrzymanie konstruktów ekspresyjnych dla ludzkiego białka eIF4E z wariantami białka zielonej fluorescencji, ekspresja fuzji w komórkach E. coli, oraz zbadanie metodami biofizycznymi podstawowych własności białka eIF4E w otrzymanej fuzji białkowej.

Badanie rozkładu przestrzennego kropel chmurowych na obrazach uzyskanych techniką "noża świetlnego",

opiekun: prof. dr hab. Szymon Malinowski, Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Zadaniem studentów będzie uzyskanie obrazów chmury kropelek o średnicach ~20 mikrometrów podświetlonej płaszczyzną światła laserowego. Następnie trzeba określić położenie każdej z kropel na obrazie i obliczyć, na podstawie py położeń pewne charakterystyki opisujące ich rozkład przestrzenny: Indeks klastryzacji, funkcję korelacji par i wymiar fraktalny (korelacyjny).

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Symulacje prostych modeli identycznych cząstek na sieci, opiekun: dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Krzysztof.Wohlfeld@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Celem niniejszego projektu jest napisanie programu wyliczającego widmo energetyczne prostych modeli opisujących zachowanie identycznych cząstek o różnej statystyce kwantowej na sieci hiperkubicznej (1D, 2D lub 3D): (i) nieoddziałujących fermionów z i bez spinu, (ii) nieoddziałujących bozonów typu hard-core, (iii) fermionów ze spinem oraz z więzem niepozwalającym na przebywanie dwóch fermionów o różnych spinach na tym samym miejscu. W dwóch pierwszych przypadkach wyniki zostaną porównane z uzyskanymi analitycznie, natomiast trzeci przypadek stanowić będzie podstawę do dalszych studiów, jak dotąd niezbyt dobrze zbadanego, modelu t-J o J=0.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Holography and Wheeler-DeWitt equation, opiekun: dr Jakub Jankowski, Jakub.Jankowski@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

In this project we will explore and extend the applications of radial Wheeler-DeWitt equations on asymptotically Anti-de Sitter spaces aiming at coupling matter to gravitational sector. Reserarch is based on a paper by Laurent Freidel 0804.0632.

Konkurs robotów sumo! opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

Wyjątkowy projekt, którego celem jest zbudowanie własnego, od podstaw zaprojektowanego, robota typu sumo – robotów walczących, próbujących wypchnąć przeciwnika z ringu. Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np podwozia i innych nie-elektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Dodatkowo projekt zaplanowany jest w formie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w czasie Dnia Fizyka na początku maja i będzie zorganizowany przez Makerspace@UW. W związku z tym projekt ruszy dopiero przy zapisie min 3 grup (grupa to standardowo 3 do 5 osób). Konkurs będzie również otwarty dla grup z udziałem ludzi z poza Zespołowych Projektów Studenckich i będzie obejmował zgłoszenia studentów z całego UW.

Budowa stanowiska testowego detektorów cząstek naładowanych do pomiarów metodą wzbudzeń kulombowskich, opiekun: dr hab. Krzysztof Piasecki, Krzysztof.Piasecki@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Celem projektu będzie zaprojektowanie i zestawienie stanowiska testowego dla krzemowych detektorów cząstek naładowanych typu pin oraz DSSSD, używanych w pomiarach wzbudzeń kulombowskich w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Zadaniem studentów będzie przygotowanie aparatury pomiarowej, która posłuży do badania własności detektorów przy pomocy promieniowania α.

Prowadząca po stronie ŚLCJ UW: dr Katarzyna Hadyńska-Klęk.

Plakat: https://www.fuw.edu.pl/~kpias/zps2020_coulex.pdf

Driven quantum systems, opiekun: dr Miłosz Panfil, Milosz.Panfil@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

In this project we will study dynamics of quantum systems driven by a periodic force. We will start with a simple example of Rabi oscillations which we will then generalise to more interesting condensed matter setups. We will learn about the Floquet theory and apply it to numerically solve for the dynamics in such systems. The main aim will be to characterise the stationary state that system reaches after the long time.

Mapowanie oddziaływań białko-ligand metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego,

opiekun: dr Marcin Warmiński, Marcin.Warminski@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Ustalanie sposobu wiązania ligandów przez białka oraz oddziaływań pomiędzy białkami jest bardzo ważnym etapem poznawania naturalnych procesów komórkowych, a także projektowania nowych leków. W przypadku niewielkich białek rozpuszczalnych w wodzie, oddziaływania te można obserwować za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, śledząc zmiany częstotliwości rezonansowych poszczególnych atomów białka (np. na widmie korelacyjnym 1H-15N HSQC) w miarę dodawania liganda (tzw. eksperyment Chemical Shift Perturbation). Przedmiotem projektu będzie ustalenie sposobu wiązania końca 5' mRNA przez białkowy czynnik inicjujący translację 4E, który to proces jest uważany za etap limitujący szybkość syntezy białek w komórkach. Zadaniem studentów będzie przygotowanie preparatu białka eIF4E wzbogaconego o izotopy 15N, przygotowanie kompleksów z analogami końca 5' mRNA oraz zarejestrowanie i interpretacja widm 15N HSQC. Istnieje możliwość rozszerzenia ćwiczenia o przygotowanie preparatu wzbogaconego w izotopy 15N i 13C oraz zarejestrowanie i interpretacja widm trójwymiarowych (HNCA i HN(CO)CA) w celu przypisania sygnałów łańcucha głównego białka.

Rozpoznawanie satelitarnych zdjęć chmur za pomocą głębokiego uczenia maszynowego,

opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz, Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Płytkie chmury odgrywają wielką rolę w działaniu ziemskiego klimatu i są trudne do zrozumienie i reprezentowania w modelach klimatycznych. Klasyfikacja grup chmur pomoże w lepszym ich zrozumieniu i w efekcie budowie lepszych modeli klimatycznych. Tradycyjne algorytmy do analizy nie są odpowiednie ponieważ granice pomiędzy grupami chmur są nieregularne, niemniej ludzkie oko jest bardzo dobre w ich rozróżnianiu. Dlatego zastosowania metod analiza obrazu za pomocą głębokich sieci neuronowych jest obiecująca.

Asymptotyczne bezpieczeństwo i inflacja, opiekun: mgr Jan Kwapisz, Jan.Kwapisz@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

W ramach projektu będziemy badać inflację w kontekście asymptotycznie bezpiecznych teorii grawitacji. Będą badane warunki, w których można mieć długi czas okres niemal wykładniczej ekspansji, który ostatecznie dobiega końca. Ponadto pochylimy się nad problemem wieloświata.

Rejestracja promieniowania kosmicznego za pomocą liczników Geigera-Mullera i LED

opiekun: dr hab. Marcin Konecki, prof. UW, Marcin.Konecki@fuw.edu.pl

13. grupa w USOS

Celem pracy jest uruchomienie aparatury rejestrującej w sposób widowiskowy przejście cząstek promieniowania kosmicznego. Podstawą sprzętową stanowić będą specjalnie zaprojektowane płyty, na których zainstalowane będą diody LED i liczniki Geigera-Mullera. Dzięki połączeniu z komputerem Raspberry oprócz demonstracji toru cząstki układ umożliwi bardziej precyzyjną obróbkę danych. Działający system umieszczony będzie wewnątrz budynku Pasteura 5 i wszystkim zainteresowanym będzie zapewniał na monitorze aktualną informację o promieniowaniu kosmicznym.

Projekt realizowany wspólnie ze studentami z I stopnia.

Antykorozyjne pokrycie powierzchni metali z wykorzystaniem warstw epitaksjlanych azotku boru,

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

14. grupa w USOS

Heksagoanly azotek boru (h-BN) należy do rodziny kryształów 2D i czasem nazywany jest „białym grafenem”. W przeciwieństwie do grafenu jest to materiał z szeroką przerwą energetyczną i jest szeroko wykorzystywany jako przekładka izolacyjna lub warstwa zabezpieczająca od nieprzyjaznych czynników zewnętrznych w strukturach hybrydowych składających się z warstw różnych kryształów 2D (grafen, dichalkogenki metali przejściowych itp.). Celem niniejszego projektu jest sprawdzenie efektywności zabezpieczenia powierzchni metalowych z wykorzystaniem warstw epitaksjalnych wyhodowanych metodą MOCVD na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Elektrodynamika - zbiór zadań (z rozwiązaniami), opiekun: prof. dr hab. Marek Trippenbach, Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl

15. grupa w USOS

Celem projektu jest zebranie i opracowanie ciekawych problemów (zadań), które mogą być wykorzystane podczas prowadzenia wykładu i ćwiczeń z elektrodynamiki. Zadania (wraz z rozwiązaniami) zostaną tak przygotowane, aby można je było edytować i komponować do celów kolokwiów i egzaminiów.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Synteza nanostrukturyzowanych gąbek do EEG (2/3), opiekunowie: mgr Wojciech Mech, Wojciech.Mech@fuw.edu.pl, mgr Joanna Sitnicka, Joanna.Sitnicka@fuw.edu.pl, mgr Adam Wincukiewicz, Adam.Wincukiewicz@fuw.edu.pl

16. grupa w USOS

EEG to badanie czynności elektrycznej mózgu. Do jego wykonania potrzebny jest specjalny zestaw elektrod, które umieszcza się w ściśle określonych miejscach na głowie pacjenta. Wynik pomiaru otrzymuje się poprzez analizę zmian różnic potencjałów między odpowiednimi elektrodami. Niesłychanie istotnym aspektem każdego badania EEG jest zapewnienie odpowiedniego przewodnictwa elektrycznego między elektrodami a skórą głowy. Tradycyjnie wykorzystuje się do tego celu specjalne żele, których skuteczność silnie zależy od ilości i rodzaju włosów pacjenta. Ponadto, po badaniu pozostają one we włosach tworząc trudny do zmycia osad. Zadaniem studentów będzie zoptymalizowanie procesu syntezy nieorganicznej nanostrukturyzowanych gąbek, które w przyszłości mogłyby skutecznie zastąpić żele używane do badań EEG. Projekt realizowany jest w trzech osobnych grupach, ponieważ sprawdzone zostanie kilka alternatywnych wersji syntezy, z których pod koniec semestru wybrana zostanie ta, która będzie rokowała najlepiej.

Udział w projekcie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącymi.

Synteza nanostrukturyzowanych gąbek do EEG (3/3), opiekunowie: mgr Wojciech Mech, Wojciech.Mech@fuw.edu.pl, mgr Joanna Sitnicka, Joanna.Sitnicka@fuw.edu.pl, mgr Adam Wincukiewicz, Adam.Wincukiewicz@fuw.edu.pl

17. grupa w USOS

EEG to badanie czynności elektrycznej mózgu. Do jego wykonania potrzebny jest specjalny zestaw elektrod, które umieszcza się w ściśle określonych miejscach na głowie pacjenta. Wynik pomiaru otrzymuje się poprzez analizę zmian różnic potencjałów między odpowiednimi elektrodami. Niesłychanie istotnym aspektem każdego badania EEG jest zapewnienie odpowiedniego przewodnictwa elektrycznego między elektrodami a skórą głowy. Tradycyjnie wykorzystuje się do tego celu specjalne żele, których skuteczność silnie zależy od ilości i rodzaju włosów pacjenta. Ponadto, po badaniu pozostają one we włosach tworząc trudny do zmycia osad. Zadaniem studentów będzie zoptymalizowanie procesu syntezy nieorganicznej nanostrukturyzowanych gąbek, które w przyszłości mogłyby skutecznie zastąpić żele używane do badań EEG. Projekt realizowany jest w trzech osobnych grupach, ponieważ sprawdzone zostanie kilka alternatywnych wersji syntezy, z których pod koniec semestru wybrana zostanie ta, która będzie rokowała najlepiej.

Udział w projekcie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącymi.

Spectra of fractal quantum wells, opiekunowie: prof. dr hab. Piotr Szymczak, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl,

prof. dr hab. Krzysztof Byczuk, Krzysztof.Byczuk@fuw.edu.pl

18. grupa w USOS

We know from the introductory course on Quantum Mechanics how to calculate analytically energy levels in one-dimensional infinite quantum well. Two-dimensional infinite square well can also be solved analytically without a problem. But what about more complex shapes, e.g. when the boundary of the well is a fractal? How quantum states are affected by a fractal boundary with a non-integer dimension? In this project, we will try to answer these questions by solving numerically Schroedinger equation inside different fractal quantum wells.

Badanie wpływu mocy dawki na przeżywalność komórek nowotworowych gruczołu krokowego poddanych działaniu promieniowania jonizującego, opiekunowie: dr Beata Brzozowska-Wardecka, Beata.Brzozowska@fuw.edu.pl,

mgr Adrianna Tartas, Adrianna.Tartas@fuw.edu.pl

19. grupa w USOS

Celem projektu jest analiza odpowiedzi komórkowej opisanej testem klonogennym na działanie promieniowania alfa ze źródła Am-241. Komórki nowotworowe gruczołu krokowego zostaną napromienione w taki sposób, żeby dawka równa 2 Gy została w nich zaabsorbowana w różnym czasie (różna moc dawki). Czas napromieniania będzie regulowany odległością źródła od szalki, na której zostaną wysiane komórki. W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy eksperymenty, czyli trzy różne wartości mocy dawki, podczas których zostaną napromienione trzy szalki z wysianymi komórkami. Wyniki testu klonogennego zostaną obliczone z uwzględnieniem przeżywalności komórek kontrolnych, czyli takich, które nie zostały poddane działaniu cząstek alfa.

Serwis informacyjny na temat Covid-19: informacje ogólne oraz baza struktur białkowych - potencjalne cele dla leków, opiekunowie: prof. dr hab. Bogdan Lesyng, Bogdan.Lesyng@fuw.edu.pl, dr Michał Koliński, Kolinski.Michal@gmail.com.pl (Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN)

20. grupa w USOS

Serwis WWW z informacjami o COVID19 oraz baza struktur białek mających znaczenie w procesie zakażenia (potencjalne cele dla leków). Serwis będzie tworzony w środowisku WordPress. Zawartość serwisu:

• wirusy - informacje ogólne (budowa, struktura, mechanizm infekcji, etapy infekcji, replikacja... itp.),

• epidemie w XXI wieku (SARS, MERS, EBOLA, ZIKA, COVID) – porównanie, śmiertelność/liczba zakażonych itp.,

• koronawirusy (typy, budowa, choroby, objawy, leczenie, leki, pochodzenie itp.),

• różnice między wirusem grypy a covid-19,

• dokładny opis struktury wirusa covid-19 (również sekwencja, schematy),

• schemat zakażenia covid-19 na poziomie molekularnym (wszystkie etapy, schemat),

• szczepionki (jak powstają, etapy powstawania nowej szczepionki, jak działają, przykłady... itp.),

• leki przeciwwirusowe (mechanizm działania, przykłady, prezentacja struktur, struktury kompleksów białko-ligand jak są dostępne),

• modele matematyczne opisujące przebieg pandemii, w szczególności linki do codziennych prognoz rozwoju epidemii z serwisów, lub pobieranie danych z tego serwisu i ich prezentacja w postaci zintegrowanej.

Należy zamieścić wszystkie białka jakie mogą być istotne dla procesu zakażenia przez koronawirusy (białka wirusa jak i ludzkie). Dla każdej struktury należy zrobić jej wizualizacje (np. w programie VMD lub CHIMERA lub innym), warto zamieścić też animację np. obrót białka. Należy podać także link do publikacji oraz strony w PDB https://www.rcsb.org/ dla danej struktury. Jeśli dostępne są dane – należy opisać szczegółowo jaką funkcje pełni dane białko, jakie jego elementy strukturalne są istotne (np. miejsce aktywne w enzymie, ruchome domeny, miejsce wiążące itp.), opis należy wzbogacić o wizualizację danych fragmentów struktury:

• białka wirusa (np. SS protein),

• enzymy biorące udział w procesie zakażenia,

• receptory łączące się z wirusem,

• homologi (należy sprawdzić czy istnieją struktury homologiczne dla tych białek Covid-19 (lub białek istotnych w procesie zakażenia) dla których nie znamy struktury przestrzennej, np. przy wykorzystaniu https://www.uniprot.org/),

Oczekuje się inicjatywy ze strony studentów w celu zbudowania serwisu możliwie atrakcyjnym, zarówno pod względem estetycznym jak i jego zawartości merytorycznej. Serwis powinien być zrozumiały także dla osób nie posiadających wykształcenia biologicznego.

Udział w projekcie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącymi.

Ilościowe diagramy Venna — nowa technika wizualizacji danych, opiekun: dr Grzegorz Łach, gel@fuw.edu.pl

21. grupa w USOS

Sympozjum Młodych Naukowców, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

22. grupa w USOS

Sympozjum Młodych Naukowców 2020 - koncepcja i organizacja.

Grupa zamknięta.

Long-range projector based on galvo scanners, opiekun: mgr Michał Mikołajczyk, Michal.Mikolajczyk@fuw.edu.pl

23. grupa w USOS

To create to a projector based on pulsed laser and a galvanic motors scanner connected to a computer via microcontroller enabling displaying dot-array images on planes distant 10 to 100 meters from the source. Steps:

1. Create software witch translate grayscale bitmaps to ordered lists of points. [Done]

2. Create software which translates ordered lists of points onto voltages on microcontroller analog output (0-5V) [In progress]

3. Create a communication channel between the computer and the microcontroller. [Done]

4. Build an electronic device that will shift and switch the voltage received from the microcontroller output from (0V-5V) to (-5V-5V).

5. Build an adjustable optical system that will allow the laser light to focus on a fixed point. [In progress]

6. Construct a galvo scanner, microcontroller, and laser power supply system.

7. Print an aesthetic and solid casing.

8. Celebrate success.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Lidar - budowa urządzenia oraz przygotowanie pokazów popularnonaukowych, opiekun: mgr Filip Sośnicki, Filip.Sosnicki@fuw.edu.pl

24. grupa w USOS

Celem projektu jest zbudowanie i uruchomienie lidaru (rodzaj sensora laserowego), który posłuży w dalszej części do przeprowadzenia pokazów popularyzatorskich przygotowywanych przez Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW (KNOF) na Festiwal Nauki 2020. W pierwszej części projektu należy dobrać odpowiednie elementy do budowy lidaru, złożyć układ i sprawdzić jego poprawne działanie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pokazów układ powinien wykorzystywać źródło światła bezpieczne dla oczu. Konieczna jest odpowiednia kalibracja fotodetektora i wyjustowanie wychodzącej wiązki światła, tak by zapewnić najlepszy stosunek sygnału do szumu oraz optymalny zasięg działania. W drugiej części projektu zadaniem będzie opracowanie pokazów wykorzystujących lidar. Konieczne będzie napisanie scenariusza pokazu, dostosowanie go do wieku publiczności oraz przetestowanie i zapewnienie niezawodności jego działania. Proponowane pokazy to np. wyznaczenie prędkości światła czy wykrycie aerozolu. Zbudowany lidar oraz przygotowane scenariusze pokazów zostaną w dalszym użyciu przez KNOF w celu popularyzacji nauki i Wydziału Fizyki również na przyszłych pokazach, takich jak: Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Dzień Odkrywców Kampusu Ochota i inne.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Kolarski pomiar mocy, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

25. grupa w USOS

Gra edukacyjna sterowana potencjałami z mięśni na Piknik Naukowy, opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz, Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

26. grupa w USOS

Projekt ma na celu stworzenie prostej gry edukacyjnej sterowanej potencjałami z mięśni (EMG). Gra polega na przyporządkowaniu spadających przedmiotów do odpowiedniej kategorii, na przykład śmieci do odpowiednich koszy do segregacji. Aby gra była bardziej atrakcyjna zamiast klasycznego sterowania strzałkami, gracz będzie sterował spadającym obiektem za pomocą napinania i rozluźniania swoich mięśni. Gra mogłaby być pokazywana na wydarzeniach popularnonaukowych i była by kierowana do uczestników w wieku szkoły podstawowej i młodszych.

Archiwum: 2019/2020 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich