Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. letnim 2016/2017:

Laserowa detekcja materii w ilościach śladowych, opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, tadstac@fuw.edu.pl
1. grupa w USOS
Oddychamy powietrzem, które charakteryzuje się dużą koncentracją molekuł. W warunkach normalnych zawiera ono 2,68 · 1019 cząsteczek w 1 cm3. Jednak o jego jakości decydują domieszki, których stężenie wynosi w nim od ułamków procenta (woda) do wartości mniejszych niż pojedyncze molekuły na miliard cząsteczek powietrza (ppb - part per billion). Skuteczne wykrywanie tej tzw. materii w ilościach śladowych może być przeprowadzone za pomocą technik laserowych, które są opracowywane w naszym zespole. Projekt polega na opracowywaniu nowych, ultraczułych metod detekcji optycznej. Prace dotyczą zarówno działań doświadczalnych jak i opracowań komputerowych i analiz teoretycznych.

Monitorowanie strumienia promieniowania kosmicznego, opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Doroba, Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl
2. grupa w USOS
Celem pracy jest uruchomienie systemu monitorującego rozmiary i kierunek przechodzenia pęków kosmicznych docierających do budynku Wydziału. System wykorzystywałby istniejącą aparaturę w postaci czterech liczników scyntylacyjnych, zasilania i karty wstępnej obróbki sygnałów z liczników scyntylacyjnych. Zestaw ten pochodzi z międzynarodowej sieci pomiarowej QuarkNet. W nowym układzie zakładamy wykorzystanie komputera Raspberry Pi pracującego w środowisku Linux do sterowania zbieraniem danych, ich wstępnej obróbki i udostępniania. Docelowo system mógłby zostać umieszczony w holu budynku Pasteura 5, wyświetlając na monitorze aktualną informację o mierzonym rozkładzie pęków kosmicznych.


Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich