zps1-2020-2021-z

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w semestrze zimowym 2020/2021:

Fonony w układach silnie oddziałujących cząstek pułapkowanych optycznie, opiekun: dr Krzysztof Jachymski, Krzysztof.Jachymski@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

Układy kilku jonów lub atomów rydbergowskich umieszczonych w zewnętrznej pułapce są obiecującymi kandydatami do przeprowadzania symulacji i obliczeń kwantowych. Tematem projektu będzie zbadanie klasycznych i kwantowych własności modów drgań takich cząstek w realistycznych warunkach oraz możliwości ich kontroli za pomocą geometrii pułapki. Wyniki projektu będą przydatne w optymalizacji parametrów kwantowych symulatorów.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Uruchomienie teleskopu astronomicznego do zadań lidarowych, opiekunowie: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW, kmark@igf.fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

W Pracowni Spektroskopii Laserowej zbudowany został teleskop Newtona o średnicy 250 mm przeznaczony do rejestracji sygnałów lidarowych. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich części. Jednak teleskop ten nigdy nie został uruchomiony. Zadaniem zespołu będzie złożenie go, zamontowanie w nim kamery i zmierzenie jego podstawowych parametrów, w tym określenie przydatności do rejestracji sygnałów pochodzących od impulsów laserowych rozproszonych w atmosferze.

Uruchomienie teleskopu bliskiego pola, opiekunowie: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW, kmark@igf.fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Pracownia Spektroskopii Laserowej posiada teleskop Newtona o średnicy 130 mm. Do tej pory przeznaczony był on do rejestracji sygnałów lidaru polaryzacyjnego. Zadaniem zespołu będzie przekształcenie go w teleskop "widzący ostro" w zakresie jak największym w polu bliskim. W tym celu po uruchomieniu zostanie zamontowana w nim kamera i zmierzone zostaną jego podstawowe parametry. Celem jest wykorzystanie go w lidarze bliskiego pola.

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej, część 2, opiekun: dr Piotr Nieżurawski, Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Zespół dopracuje ogólnodostępną propozycję programu nauczania fizyki w szkole podstawowej.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Optyka prostymi słowami – słownik, opiekun: mgr Piotr Węgrzyn, p.wegrzyn@uw.edu.pl

5. grupa w USOS

W styczniu 2020 powstała strona optyka.uw.edu.pl, której głównym celem jest pokazanie szerokiego spektrum badań z optyki i fotoniki realizowanych na UW (a głownie na FUW). Koncepcja rozwoju strony zakłada uruchomienie części popularyzującej naukę o świetle. Jednym z pomysłów jest stworzenie słowniczka optycznego, który zawierałby hasła wraz z definicjami na dwóch poziomach trudności „ścisłym” oraz „łatwym, zrozumiałym przez człowieka ze średnim wykształceniem”. Podobna narracja została wykorzystana w ramach wystawy „Światło jest super” wystawionej na III piętrze FUW. Pomysł słowniczka wzorowany jest na https://www.optics4kids.org/home jednak zakłada dopasowanie tematyki do lokalnych badań.

Celem projektu jest opracowanie haseł, definicji (na dwóch poziomach trudnoścI) oraz koncepcji rysunków pomocniczych które następnie byłyby opublikowane na stronie w ramach słowniczka optycznego. W ramach projektu będzie można podszkolić swój warsztat opowiadania o fizyce prostym językiem oraz odkryć nieoczywiste obszary w których prowadzone za badania z optyki i fotoniki.

Konstrukcja i uruchomienie stołu obrotowego w Pracowni Mechaniki Płynów, opiekunowie: dr Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl, prof. dr hab. Szymon Malinowski, Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie stołu obrotowego do laboratoryjnej symulacji przepływów. Stół obrotowy o regulowanej prędkości ze zbiornikami na wodę i lód o różnej średnicy oraz grzałka pozwalają na wykonanie szeregu różnorodnych pokazów zjawisk zachodzących w przepływach geofizycznych, co dobrze zilustrowano na stronach interentowych MIT: http://paoc.mit.edu/labguide/circ.html. Kamera umieszczona nad stołem pozwoli wizualizować przepływy w rotującym układzie odniesienia, demonstrując efekty takie jak: siły Coriolisa, oscylacje inercyjne, kolumny Taylora, fale Rossby'ego, niestabilność baroklinową i cyrkulacje wymuszone przez tarcie. Studenci wezmą udział w projektowaniu i konstrukcji oraz testach gotowego urządzenia.

Konstrukcja i uruchomienie tunelu aerodynamicznego w Pracowni Mechaniki Płynów, opiekunowie: dr Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl, prof. dr hab. Szymon Malinowski, Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie małego tunelu aerodynamicznego. Wykonany z plexiglasu o rozmiarach ok. 80x80x200 cm, z napędem w postaci macierzy wentylatorów do chłodzenia komputerów, oraz stosowanymi zamiennie: siatką do generacji turbulencji i „plastrem miodu” do laminaryzacji przepływu, będzie wykorzystany do ćwiczeń laboratoryjnych i pokazów z mechaniki płynów: badania opływu, zjawiska oderwania strugi i turbulencji. W ćwiczeniach laboratoryjnych możliwe będzie wykonywanie pomiarów: prędkości przepływu z wykorzystaniem klasycznej anemometrii z grzanym drutem (CTA) oraz wizualizacji przepływu i pomiaru dwóch składowych prędkości z wykorzystaniem anemometrii obrazowej (PIV). Studenci wezmą udział w projektowaniu i konstrukcji oraz testach gotowego urządzenia.

Przygotowanie doświadczenia z komórką Hele-Shawa w Pracowni Mechaniki Płynów, opiekunowie: dr Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl, prof. dr hab. Szymon Malinowski, Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Celem projektu jest uruchomienie i przetestowanie komórki Hele-Shawa do demonstracji dwuwymiarowego przepływu lepkiej cieczy. Komórka Hele-Shawa wraz z wyposażeniem umożliwiającym zestawienie układu (przewody doprowadzające, pompa) zostanie zakupiona od producenta. Komórka używana będzie w demonstracjach wykładowych i ćwiczeniach laboratoryjnych zjawiska przepływów laminarnych o niskiej liczbie Reynoldsa, przepływów w ograniczonej geometrii, przepływu Poiseuille’a oraz opływu dwuwymiarowych ciał przez strumień cieczy. Zestaw pomiarowy składa się z komory, w której można umieszczać opływane przedmioty, co umożliwia demonstracje oraz przeprowadzenie praktycznych pomiarów przy użyciu kamery i znaczników PIV, oraz akcesoriów niezbędnych do zestawienia układu.

Skalne fraktale, opiekun: prof. dr hab. Piotr Szymczak, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

W skałach wapiennych spotkać czasem można rozgałęzione, fraktalne struktury. Wiadomo, że ich ciemny kolor związany jest z obecnością tlenku manganu, ale nie ma zgodności w literaturze co do mechanizmu ich powstawania. W ramach projektu stworzymy symulację numeryczną procesu wzrostu tych struktur i zbadamy dwie konkurencyjne teorie ich powstawania. Umiejętność programowania mile widziana, przynajmniej u części członków zespołu.

Rozkład Wignera dla macierzy losowych, opiekun: dr Marcin Napiórkowski, Marcin.Napiorkowski@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

W ramach projektu studenci wykonają komputerowe symulacje na macierzach losowych. Celem tych symulacji będzie sprawdzenie poprawności tzw. rozkładu Wignera dla macierzy losowych.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Algebra liniowa 2D – interaktywny podręcznik, opiekun: dr hab. Katarzyna Grabowska, Katarzyna.Konieczna@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Projekt ma pomóc początkującym studentom, dla których algebra liniowa jest zbyt abstrakcyjna. Pokażemy im algebrę liniową na płaszczyźnie z geometryczną interpretacją odwzorowania liniowego, macierzy, wyznacznika, wektorów i wartości własnych. To pomoże zrozumieć przypadek ogólny. Podręcznik będzie się składał z krótkich fragmentów tekstu połączonych z apletami pozwalającymi np. sprawdzać, w jaki sposób dana macierz przekształca rysunek, który wektor jest własny itd. Pomysł zgłosił Marcin Braun ze studiów II stopnia i on zajmie się przygotowaniem koncepcji dydaktycznej i tekstów. Potrzebujemy natomiast 2−4 osób, które mogłyby

− zaprojektować layout strony,

− napisać aplety,

− wykonać ilustracje,

− ewentualnie skomponować ścieżkę dźwiękową.

Projekt powinien zostać wykonany w sposób umożliwiający rozwijanie go przez kolejne roczniki studentów np. przez dodawanie nowych tematów i apletów oraz innych wersji językowych (my przygotowujemy wersję polską).

Robot wspinający się po szybie, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

Celem projektu jest budowa robota zdolnego poruszać się po pionowej szybie. Sterowanie robotem będzie zdalne i dostępne dla operatorów po drugiej stronie szyby.

WyMaP – Wydziałowa Mapa Promotorów, opiekunowie: dr Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl,

prof. dr hab. Piotr Szymczak, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl

13. grupa w USOS

Czy wiecie, czym zajmują się pracownicy naszego Wydziału? Jak znaleźć promotora/promotorkę w obszarze Waszych zainteresowań? Kto pracuje nad ciekawymi zagadnieniami? Do kogo udać się ze szczegółowym pytaniem? Wydziałowa Mapa Promotorów (WyMaP) rozwiąże ten problem. Celem projektu jest stworzenie strony internetowej, która mieścić będzie informacje o badaniach prowadzonych na Wydziale przez pracowników. Strona uwzględni zarówno podział na jednostki organizacyjne, zagadnienia badawcze, wyszukiwanie po słowach kluczowych etc. Potencjalni promotorzy/promotorki prześlą kilkuzdaniowe opisy prowadzonych, zdjęcia i dane do kontaktu (email/www/tel). Stworzona baza będzie ujęta w formie atrakcyjnej strony internetowej, która pozwoli Studentom łatwo znaleźć osoby w kręgu ich specjalizacji i zainteresowań.

Archiwum: 2019/2020 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich