zps-2-2016-2017-L

Zespołowe projekty studenckie 2

Strona archiwalna

Proponowane tematy w sem. letnim 2016/2017:

Badanie dynamiki modelu interakcji społecznych na sieciach złożonych, opiekun: mgr Tomasz Raducha, tomasz.raducha@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

Celem projektu jest zbadanie poprzez symulację komputerową oraz ew. przybliżone metody analityczne zachowania modelu Axelroda na sieciach złożonych. Wybór topologii sieci należy do studentów, mogą oni również zaproponować zmianę dynamiki modelu, przy czym niektóre z możliwości to: sieci "small-world" Wattsa-Strogatza, losowe Erodosa-Renyiego, bezskalowe Barabasi-Albert, bezskalowe z wysokim klastrowaniem, sieci adaptacyjne (koewoluujące), sieci typu "multilayer". Głównym zadaniem będzie znalezienie i zbadanie przejścia fazowego w wybranym modelu i jego wpływu na zarówno stany wierzchołków, jak i topologię sieci (opisaną różnymi parametrami). Studenci powinni umieć programować w C lub Pythonie (preferowany Python). Osobom chcącym wcześniej zaznajomić się z tematyką sieci złożonych polecam zajrzeć do książki "Świat sieci złożonych" A. i P. Fronczak, lub publikacji "Statistical Mechanics of Complex Networks" R. Albert, A.L. Barabasi.

Misja: MARS - opracowanie i budowa łazika marsjańskiego, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik, dominik@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Łazik marsjański jest zdalnie sterowanym mobilnym laboratorium pomiarowym zdolnym do pracy w bardzo trudnych warunkach terenowych. Pojazd wyposażony w autorską aparaturę pomiarową będzie startować w międzynarodowych akademickich zawodach. Celem projektu jest zdobycie przez zespół studencki mistrzostwa świata w turnieju łazików marsjańskich.

Monitorowanie strumienia promieniowania kosmicznego, opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Doroba, Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Celem pracy jest uruchomienie systemu monitorującego rozmiary i kierunek przechodzenia pęków kosmicznych docierających do budynku Wydziału. System wykorzystywałby istniejącą aparaturę w postaci czterech liczników scyntylacyjnych, zasilania i karty wstępnej obróbki sygnałów z liczników scyntylacyjnych. Zestaw ten pochodzi z międzynarodowej sieci pomiarowej QuarkNet. W nowym układzie zakładamy wykorzystanie komputera Raspberry Pi pracującego w środowisku Linux do sterowania zbieraniem danych, ich wstępnej obróbki i udostępniania.

Elastyczne, hybrydowe emitery światła oparte na nanostrukturach i polimerach przewodzących,

opiekun: prof. dr hab. Maria Kamińska, Maria.Kaminska@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Celem projektu jest opracowanie emiterów światła widzialnego na bazie układów hybrydowych: polimery przewodzące - nanostruktury. W ramach projektu studenci będą korzystać z urządzeń używanych do otrzymywania cienkich warstw polimerów: powlekacz obrotowy (spin-coater) i krawędziowy (blade-coater), komora rękawicowa (glove-box). Przetestują układy różnych polimerów przewodzących (PEDOT:PSS, P3HT, PMBC60) oraz różne nanostruktury (kropki kwantowe CdSe, h-BN, nanodruty). Studenci scharakteryzują wytworzone przez siebie emitery za pomocą różnych technik pomiarowych, m.in. charakterystyka prądowo-napięciowa, spektroskopia optyczna.

Projekt z uczenia maszynowego, opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz, Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Kaggle jest serwisem służącym organizowaniu konkursów z zakresu uczenia maszynowego i "data science". Celem tego projektu jest spróbowanie swoich sił w takim konkursie. Studenci razem z opiekunem wybierają jeden z problemów proponowanych na kaggle.com. Zakładam, że w ramach projektu studenci wypracują pewną strategię rozwiązania problemu, zaimplementują swoje rozwiązanie i wykonają stosowne testy jakości rozwiązania.

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich